7

ބިކަޙާލު

” އިންސާނެކެމީ ދުނިޔޭގާ ބިކަޙާލްގަ ޖެހިފައިވާ ހިތްދަތިކަމުގާ ވޭނާކެކުޅުން އުފުލަން...

89

އައިކާ (9)

ޔޫޝައުއަށް ހޭލެވުނުއިރު އޮތީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އެފެނުނީ ކޮންކަހަލަ ހުވަފެނެއް...

33

މަލާކް… 21ވަނަބައި

އަރޫންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔަ ސީރިޔަސްކަމުން ރާމިޒާއަވަހަށް ގޮސް ނޫރާގެ...

7

ޒިޔާ …(6)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ……ބައްޕަ ބަލިއަޑަކުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ކޮބާ ޒިޔާ ؟...

20

މަލާކް… 20 ވަނަބައި

“ހެލޯ.. ބޭބް! ކީއްކޮއްލަނީ.. ” ފޯނުނެގުމާއެކު ޖަޒްލާން ވާހަދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް...

12

ޒިޔާ …(5)

އެއާއެކު  ލޫތު އަށް ފެނުނީ ލޫތުައާއި ދާދި  ގާތުން އޭނާގެ...