27

ކުށަކީ ކޮބާ… 01

ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ އެނދު ކައިރި ހުރި މޭޒުމަތީ...

28

ޞަފަރު (1 ވަނަ ބައި)

ކަޅު ވިލާތަކުން މުޅި އުޑުމަތި ބައްދާލައިފިއެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ފުރިހަމަ...

55

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 6

  “ޒީން އަހަންނަކަށް ނުވިސްނުނު ޒީން ތިކިޔާ އެއްޗެއް. ތަންކޮޅެއް...

45

މިލްކު ކޮށްލީ ހިތޭ……03

ފަލަކު މެސެޖު ކިޔައިލުމަށްފަހު ރިޕްލައިވެސް ކޮށްލުމަކާއިނުލާ ފޯނު ކައިރީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު...