Category: ދީނީ

67

ވަޢުދު (ދެވަނަ ބައި)

އެހެނަސް އޭނަގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ސްކޭނެއްގެ ޒާތުން އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ ކުރިން އޭނައަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ސްކޭން ސްކްރޯލް ކޮށްލެވުނެވެ....

25

ވަޢުދު (އެއްވަނަ ބައި)

ހާމަ އެމްއާރްއައި މެޝިނެއްގެ މޭޒު މަތީގައި އޭނަ ބޭއްވިގެން ދިޔަ ހިނދު މަލާކްގެ އަތްފައި އިންތިހާއަށް ފިނިވެފައިވިއެވެ. އޭނަ ބޭއްވިފައި އޮތް މޭޒު ކުއްލިގޮތަކަށް ވާތްފަރާތަށް ދެމިގެން ދިޔަ ގޮތުން އޭނައަށް ދެލޯ...

3

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންޙާއަކީ، ހިލާލުވަންހަގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ބައްޕާފުޅަކީ އެވަންހައިގެ ބޮޑެއްކަމުގައިވާ ޙާރިޘް ބިން ޙަޒްނެވެ. އޭނާއަކީ ވަރަށް ހެޔޮވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ އިންޞާފަށް ލޯބިކުރައްވާ މީހެކެވެ. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އާދަޔަކަށް ހަދާފައިވަނީ...

2

އަލްޔަސަޢު ނަބީކަލޭގެފާނުގެ ސީރަތު

  اليسع عليه السّلام އަކީ އަރަހުށި މާތް الله سبحانه وتعالى ބަނީޢިސްރާއީލު ބާގައިގެ މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اليسع عليه السّلام ގެ ނަންފުޅު...

6

ފެނުމުން މަންޒިލް ހިތް އެދޭ

އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރިއްޖެވެ. އުޅެވުމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންް ކިޔެވުމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެެ. ނަމަވެސް ނަމެއްގައި ސްކޫލަށް ދަމެވެ. އެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު...

2

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ

ޔަހޫދީންނަކީ، މާތް ﷲ ގެ ދީނާމެދު ޣަދަރުވެރިކަމާއި ނުސިޔާނުކަން ފާޅުކުރަމުން ގެންދިޔަބައެކެވެ. އެ މާތް ދީނުގެ ހަތުރުންނެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلّى اللّـه عليه وسلّم ނަބީކަމައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން...

4

ސުމައްޔާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ޔާސިރާއި، ޙާރިޘާއި، މާލިކާ ތިން ބޭކަލުންނަކީ ތިން އަޚުންނެވެ. އޭގެ ތިން ކަލުން އެއްފަހަރަކު ޔަމަނުކަރައިން މައްކާއަށް ދަތުރުފެށިއެވެ. މައްކާގެ ތަފާތު މާހައުލާއި އެތަނުގެ އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުމާއި ސަގާފަތް ތަޖްރިބާކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން...

6

ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ ލޯބިފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަދަރިކައުކަނބަލުންނަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلّى اللّـه عليه وسلّم އަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި ސާހިބާއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް އުނގަންނަވައި ދެއްވުމުގެ އިތުރުން އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގެންނެވީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް...

5

ނަމޫނާ

އަހަންނަކީ ދީނާއި ދުރު މީހެކެވެ. ﷲ އޭނާ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދެއްވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި އުފާވެރި ހަދިޔާ އަކީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއެވެ. އަހަރެންގެ...

9

ބަހަނާ

ކަން ކަމުގައި ބަހަނާ ދައްކާ އުޅުމަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ. އަދި އެހާ އާންމުވެސް ކަމެކެވެ. އަހަންނަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވުނީ ހަމަ އެހެންނެވެ. ރެކެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ބަހަނާ ދެއްކުނީއެވެ. އަދި...

37

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…2

ހަމަ އެދިޔަ ގޮތައް ގޮސް ނައުޝާ ކައްސައިލާގެން ޓައިލްސް މައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. ބުރަކަށްޓަށް ވީ ތަދުން ތެދުވާާެެނެ ހިތްވަރު ނެތުގެން އޮވެވުނީއެވެ. އިރު ކޮޅަކުން އެ ކެބިންއަށް ވަދެގެން އައި ޒިދާން އަށް...

1

ރޯދަ މަހަށް މަރްޙަބާ!

ރޯދަ މަހަށް މަރްޙަބާ!   އިސްމާޢީލް އަލީ ރ.ކަދޮޅުދޫ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވީ ރަމަޟާންމަސް ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވީ ރެއަކާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރީއެވެ. އެމަހަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ކިޔަންވާނީ ހެޔޮހިތުންނެވެ. ހިތުގެ އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިއެކުގައެވެ. މިމާތް...

8

ތައުބާ…. [އެއްވަނަބައި]

އަރައިގެން ދިޔަ އިރާއެކު އައިޝާ ހޭލިއެވެ. އަދި ކުޑަ ގޮތަކަށް ތާޒާ ވެލުމަށްފަހުގައި ބަދިގެއާ ދިމާ ލަށް މިސްރާބް ޖެހިއެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ މަންމަ ސައި ހަދަން ހުއްޓެވެ.”އަދިވެސް… ނުނިމެނީތަ؟ ބޮޑު ކަމެއްނު…...

17

ލޯބިވެވުނީ….

”ދަރިފުޅާ.. އަނެއްކާ މިރޭވެސް… ބަލާބަލަ ގަޑި… ” ލުޔޫނާގެ ބައްޕަ ލާނިޝް ބުނެލިއެވެ.”ކީއްތަ.. ލާނިޝް އެމައްޖެ ވެސް މިހާރު އެހަރީ ބޮޑުވެފަ… ލާނިޝްއަކަށް ނޫން އިނގޭނީ އެމައްޖެ އުޅޭނެ ގޮތެއް…. ދަރިފުޅާ ލުޔޫ...

7

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީ

އިރުގެ އަލިކަން ދުނިޔެއާ ވަކިވުމުގެ ނިޝާންތައް ހުރީ އުދަރެހުން ފެންނާށެވެ. އޮރެންޖުކުލައިގެ ވިލާތަކުގެ ހިޔަނިން ކަނޑުގެ ސަތަހަ ހީވަނީ ވިރުވާ އަޅާފައި އޮތް ރަންގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަނޑުގެ ރޯޅިތައް ކުރިއަށްވުރެ ފިނިވެފައި ބާރުހެން ހީވެއެވެ....

4

އިސްލާމްދީން ތިބާގެ ދެޙަޔާތަށް މަގުދައްކައިދޭނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަޖޫޖަހާ މަލާމާތްކޮށް ހަދާ މީހުންނަށް އަޅުގަޑު ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ މީހުންގެ އަޢުވާނުންގެގޮތުގައި އުޅޭމީހުންނަށްވެސް އަޅުގަޑު ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. ތިބާ އިސްލާމްދީނަށް ނަފްރަތުކޮށް...