• Category: ދީނީ

  30

  ޢަޞްރު (ފަހުބައި)

  “ޒާން!!!” އައިމަނަށް އަޑުގެ ކޮޅަށް ގޮވާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އަޒާން...

  24

  އައިޝާ 23

  އިރުކޮޅަކުން ދޮރު ހޫޅުވާލާފައި ވަން އީޝަލްފެނުމާއެކު ނީމާއާށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނެވެ....

  34

  އައިޝާ 22

  ހުޝާމް ފޭބުމަށް ފަހު އެތެރެއަށް އަތްދިއްކޮލުމުން ހުޝާމް އަތުގައި ހިފާފައި...

 • 42

  އައިޝާ 21

  ” ކޮބާ ދަރިފުޅު ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފިންތަ” ހާރޫނު ސުވާލުކޮށްލިއެވެ....

  14

  އައިޝާ 20

  ސޯފާގައި ހާރޫނު ކައިރީއިން މީހާ ފެނި އައިޝާއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ....

  28

  އައިޝާ 19

  ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ހިބާ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. ރޮމުން ރޮމުން ގޮސް...