Category: ދީނީ

އިމްތިޙާން (6 ވަނަ ބައި) 19

އިމްތިޙާން (6 ވަނަ ބައި)

މާހިލްގެ ސިކުނޑީގައި ދައުރުވަމުންދާ ނަފްރަތުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އިތުރު އެއްވެސް...

18

އިމްތިހާން

“ސުބުހާނަﷲ! ޤުދުރަތީ މަންޒަރު ތަކަކީ ހާދަހާވެސް ފުރިހަމަ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެކޭ....