• Category: ބިރުވެރި

  28

  ލޭކޯރު (05 ވަނަ ބައި)

  ކަޅުއަދިރި ނާމާން ރޭގަނޑަކަށް ފަހު އިރުއަރައި ޖަންގަލިތެރޭ އަލިކޮށްލައިފިއެވެ. އެންމެން...

  leykoaru 28

  leykoaru

  ލޭކޯރު ( ފަސްވަނަ ބައި ) އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގޮތްނޭގޭ އެ...

  ލޭކޯރު (ހަތަރުވަނަ ބައި) 10

  ލޭކޯރު (ހަތަރުވަނަ ބައި)

  އަމިއްލައަށް ތަނާލް ބޭޒާރު ވުމުން އަންޝްއަށް ހީގަނެވިއްޖެއެވެ. ބުނެވުނު އެއްޗެއް...

  ލޭކޯރު (ތިންވަނަ ބައި) 18

  ލޭކޯރު (ތިންވަނަ ބައި)

  ” ތީނައަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްތަ؟” ދެކަކޫ ޖަހައި ގޮނޑިމައްޗަށް...

  ވާހަކަ: ލޭކޯރު 17

  ވާހަކަ: ލޭކޯރު

   ވާހަކަ: ލޭކޯރު ( ފުރަތަމަބައި)   ދުނިޔޭގެ ބަދަލެއް ނާންނަ...