Category: ބިރުވެރި

1

އެ ތޫފާނީ ރޭ (1)

“އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު...

31

ޞަފަރު (3 ވަނަ ބައި)

“އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޚަދީޖާ..” އެ އަންހެންމީހާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ހިތްކަލިތާ...

28

ޞަފަރު (2 ވަނަ ބައި)

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ޒާންއަށް ގެއަށް ދެވޭވަރުވީ މެންދުރުވަނިކޮށެވެ. އޭރު...

28

ޞަފަރު (1 ވަނަ ބައި)

ކަޅު ވިލާތަކުން މުޅި އުޑުމަތި ބައްދާލައިފިއެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ފުރިހަމަ...

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް (ތޭރަވަނަބައި) 35

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް (ތޭރަވަނަބައި)

“މަރީ…ކިހިނެއް…ކީއް..ކުރަނީ…” ޖޮނަތަން ބިރުންހުރެ އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު މަރީ އޭނާއަށް ދިމާއަށް...

77

ކަކުނި 25

ކުއްލިއަކަށްު އެތަނުގައި އޮތް ގަބުރުގެ އަތް ކައިޝާގެ ފައިގައި ހިފާލީ...