Category: އެހެނިހެން

2

ހިތުގެ ވިންދު 2

މަލައިކާ ސާރާގެ ކޮނޑުގައި އަތްއަޅަމުން އަހާލިއެވެ. “ސާރާ! ކިހިނެއް. މިއަދު...

27

ރޯޒްވެލް 02

ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނު އާހިލް އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލި އިރު މައިނޭވާ...

46

ރޯޒްވެލް 01

ވިދާލި ގަދަ ވިދުވަރާއިއެކު އުޑުމަތި އެކީ އެކައްޗަކަށް އަލިވެގެން ދިޔަ...

8

ރެޑް ހޭންޑް – 01

ކައިލީ ޖެނަރގެ އެންމެ ފަހުގެ ލިޕްސްޓިކްއެއް އަަތަށް ނެގުމަށްފަހު ޖުވޭ...

31

އިންސާފު

އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކުގެ އަލި މަޑުވަމުން ގޮސް އިރު އުދަރެހުން...

16

ޢެދެމޭ އުފާ….(18)

“ހަލޯވް ވަހީދާ!” ވަހީދާ ފޯނުނެގުމުން އަފީފާ ހަލޯއޭ ބުނެލިއެވެ. “މިހާރު...

9

ވިސްނުނީ މާފަހުން

ހުއްޓުމެއްނެތި ވާރެ ވެހެމުން ދިޔައެވެ. އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ އަބަދުވެސް...