Author: Marsha

14

ކުށަކާ ނުލާ 24

“ދެން އެހެން ކޮން ކަމެއް ވެގެންތަ ނަދާ ނުނިކުންނަން ވީ؟ އަޔާ ނުޖަހާ ނަމަ ބުނާނެއެއްނު ނުޖަހަމޭ؟ ރުޅި އަޔަސް އެހެން ގޮތް ގޮތަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވޭނެ ދޯ؟ އެކަމަކު މި މީހުންނަށް...

65

ކުށަކާ ނުލާ 23

“އަޔާ، އަހަރެން ދާން ވީތަ؟” މައިހާ އަހާލިއެވެ. އަޔާޒް ބޯ ޖަހާލީ އެ ވަގުތު މައިހާ ހުރުމުންވެސް އުނދަގޫ ވެގެންނެވެ. އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ދަބަސް ހިފައިގެން މައިހާ ނިކުތެވެ. އަޝްފާންއަށް ގުޅީވެސް...

31

ކުށަކާ ނުލާ 21، 22 (ބަދަލު ގެނެވިފައި)

21 އެކި ވާހަކައިގައި ތިބި އިރު ގިނައިން ވާހަކަ ދެކެވުނީ އަޔާޒްއާ އަޝްފާންގެ މެދުގައެވެ. މައިހާ އިނީ އެ ދެމީހުންނަށް ބަލާށެވެ. އެ ވަގުތުކޮޅު ތެރޭގައިވެސް އަޔާޒްއާ އަޝްފާންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން...

33

ކުށަކާ ނުލާ 22

ނަދާއަށް ލޯ ހުޅުވާލެވުމާ އެކީ ފެނުނީ އެނދުގައި ނިދާފައި އޮތް އަޔާޒްއެވެ. ސިހިފައި ނަދާއަށް މޭގައި އަތް ޖައްސާލެވުނީ އަޔާޒް އެހާ ކައިރީގައި އޮތުމުންނެވެ. އެހެން އޮވެފައި އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރުނީ ރޭގެ...

45

ކުށަކާ ނުލާ 21

“ނަދާއަށް ކޮންމެސް ކަމެއް ވެއްޖެ!” ކުއްލިއަކަށް އެހެން ބުނުމާ އެކު ނަދާގެ ނަމްބަރަށް ގުޅަމުން އަޔާޒް އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ނަދާގެ ފޯން އޮތީ ނިއްވާލާފައި ކަމުގައި ބުނުމުން އަޔާޒް ލިފްޓާ ހަމައަށް ދިޔައީ...

50

ކުށަކާ ނުލާ 20

“އައިމް ސޯ ސޮރީ ނަދާ…” މަޑުމަޑުން އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.   ލެޕްޓޮޕުން ފިލްމެއް އަޅުވައިގެން އިން މައިހާ ފިލްމް ޕޯސް ކޮށްލާފައި ބަލާލީ ޓަކި ޖަހާލާފައި އަޝްފާން ވަނުމުންނެވެ. “ބިޒީތަ؟” މޭޒު ކައިރީ...

58

ކުށަކާ ނުލާ 19

ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި އަޝްފާންއަށް އިނދެވުނީ މައިހާއަށް ބަލާށެވެ. އަޝްފާން އެއްޗެއް ނުބުނެ ގިނަ އިރުވާން ފެށުމުން މައިހާއަށް އުނދަގޫ ވިއެވެ. “އަޝްފާން މިހާރު ބޭނުން ނުވަންޏާ އޯކޭ…” އިސް އުފުލާ އަޝްފާންގެ މޫނަށް...

51

ކުށަކާ ނުލާ 18

“ނަދާ…” ނަދާ ތެދު ވުމުން އަޔާޒް ގޮވާލި ނަމަވެސް ނަދާ މަޑެއް ނުކުރިއެވެ. އަޔާޒްވެސް ބާކީ ހުރި އެތިކޮޅާއެކު ތަށި ބަހައްޓާފައި ތެދުވިއެވެ. “އަޔާ، ނިންމާލާފަ ދާންވީނު؟” މައިހާ ބުންޏެވެ. “ނިމުނީ” މައިހާއަށް...

46

ކުށަކާ ނުލާ 17

އަޔާޒްގެ މޫނުގައި ހިފާލަމުން މައިހާ އަނެއްކާވެސް އަޔާޒްގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދޭން ފެށިއެވެ. މައިހާގެ އިސްތަށިގަނޑު ތެރެއަށް އަތްތިލަ މަހާލަމުން އަޔާޒް އަދިވެސް ބޮޑަށް މައިހާއާ ކައިރި ވާން އުޅުނެވެ. ލޯ މަރާލައިގެން، ކުރެވެމުން...

69

ކުށަކާ ނުލާ 16

ހަފްތާއެއް ފަހުން އަޔާޒްގެ ހަތާވީސް ވަނަ އުފަން ދުވަސް އަންނާތީ، ނަދާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ އަޔާޒްއަށް ދޭނެ ހަދިޔާއަކާ މެދުއެވެ. އެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން...

47

ކުށަކާ ނުލާ 15

ނަދާގެ އެކަނިވެރި ކަމާ، ނަދާ ފޫހިވާނެ ވަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޔާޒްއަށް އިހުސާސް ކޮށްލެވުމުންނެވެ. “އަޔާއަށް އޯކޭ ނޫނިއްޔާ ގުޅާފަ ބުނާނަން ނޫނެކޭ” އަޔާޒް އެއްޗެއް ނުބުނެ ގިނަ އިރު ވާން ފެށުމުން...

75

ކުށަކާ ނުލާ 14

މައިހާ ވިސްނާލިއެވެ. ދުވަސްކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އަޔާޒްއާ ކައިރީގައި އުޅެލަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރަން ނިންމީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ދޭއް ޖެހި އިރުވެސް ނުނިދިފައި އޮތް ނަދާއަށް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑު އޮވުނެވެ....

37

ކުށަކާ ނުލާ 13

ނައުޝީންއާ ނަދާ ދިޔައީ ޕާސްތާ ކައްކާނެ އެއްޗެހި ގަންނާށެވެ. އެންމެން ވެގެން ކައްކާ ނިމުނު އިރު ނުވައެއް ޖެހީއެވެ. އަޔާޒް އައިސްދާނެތީ ކަންބޮޑު ވި ނަމަވެސް ނަދާއަށް ހަމަޖެހިލެވުނީ ރޭގަނޑު ބޭރަށް ދާ...

31

ކުށަކާ ނުލާ 12

ދިހަ ވަރަކަށް މިނަޓް ފަހުން ދެ ސައިކަލުގައި ދިޔަ ހަތަރު ފިރިހެނުން އެ ވަގުތު ނަދާ ހުރި ހިސާބުން ދިޔައެވެ. ތެމިފޯވެފައި، އެކަނިމާ އެކަނި ހުރި އަންހެން ކުއްޖަކު ފެނުމުން އެ މީހުން...

5

މަގޭ ދަރިފުޅާ 2 (ފަހުބައި)

އެރޭ އަހަންނަށް ނިދުނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ. ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އަޔާންގެ އެނދު ކައިރިއަށް ގޮސް އަޔާންގެ މޫނުގައި ފިރުމާލީމެވެ. އެމައުސޫމް މޫނުގައި ބޮސްދިނީ ރޮވިފައި ހުރެއެވެ. އަޔާން ހޭލައްވާފައި އެރޭ...

13

މަގޭ ދަރިފުޅާ… 1

(މި ވާހަކަ އަކީ ކުރިންވެސް މި ސައިޓްގަ މާޝާ ގެނެސްދީފަ އިން ވާހަކައެއް، އަނެއްކާވެސް އަލުން މި ގެނެސްދެނީ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުގޮސްފާނެ ކަމަށް)   “މަންމާ، ޔާން ބަސް އަހާނަމޭ… ބަސް އަހާނަމޭ… ބަސް އަހާނަމޭ… ބަސް އަހާނަމޭ… މަންމާ ޔާންއާ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ ޕްލީޒް… ޕްލީޒް… ވާހަކަ ދައްކަބަލަ… ވާހަކަ ދައްކަބަލަ… މަންމާ،...