Category: ލޯބި

11

މަލާކް… 22ވަނަބައި

ފާހާނާގައި ހުރި މާހިލް ސިހުނީ އެއްޗެއް ވެއްޓުން ކަހަލައަޑެއްއިވުމުންނެވެ. ވީއެންމެ...

8

ލޯބިން އަންނާށޭ ކަލާ…

(ނުވަވަނަ ބައި) ހަތްްއަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔަލެއް އަވަހެވެ. އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފަރިކޮށް ނަލަކޮށްފައިވާ ދުލްހަން އެއް ފަދައިން އައްސޭރިވިލާ ކުލަބޮކި ތަކުން ދިއްލާ އަޅައިފައިވެއެވެ. އިނާޒާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ. ގޭގެ ބަގީޗާތެރެއަށް ޖަމާވެފައިވާ މެހެމާނުންނަށް އޭނާ މަރުހަބާ ކިޔަމުން ދިޔައީ ނިކަން ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއެކުއެވެ. ގަޔަށްބާރު ދިގު ހެދުމަކާއެކު އަޅާފައިވާ ރަނުގެ ގަހަނާތަކުން އޭނާގެ ޢުމުރު ހަގު ކަމަށް ދައްކައެވެ.  އެންމެ ގާތުން އަނުމްގެ މަންމަ އިނާޝާވެސް...

15

2:30 ނުވަވަނަ ބައި

ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ރަޔާހީން ވެއްޓެން އައި މަންޒަރު އެތަނުގައި އެވަގުތު...

10

ބީހުން….(16)

“އައްސަލާމް އަލައިކުމް” އީސަބެ ފޯނުނެގުމުން ސަލީމު ސަލާން ގޮވައިލިއެވެ. “ސަލީމު...