Category: ލޯބި

2

ހުންނާށޭ ގާތުގައި 3

” ކުރެހުންތައް ވަރަށް ރީތި.. އަހަރެންގެ ފޯން ގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ކުރެހުންތަކެއްގެ ފޮޓޯ.. އެހެން މީހަކަށް ފެންނަން ބޭނުން ނޫންނަމަ އަހަރެންނަށް އެއްޗެއް ކުރަހަދީ…” ކައިޒާންގެ އެކުރު ބަސްކޮޅުގެ ސަބަބުން ކުޑަ...

0

ޒާރާ (9)

( ސަޕްރައިޒް ހުރިހާ ކުދިންނަށް.. މިއޮތީ ޒާރާ ވާހަކައިގެ 9 ވަނަ ބައި.. 😊 ) *************************** ކުރީގެއަދަދާއި ގުޅޭ: ” ރިޝްވާންވެސް ފަހުން އަހަންނާއި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި.....

0

ހަމްސަަފަރް 6

އެހެންޏާވެސް ފަތިހު ހޭލާގަޑިއަށް މިއަދުވެސް ކިއާރާ ހޭލިއެވެ. ރޭގަވީ ކަންތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަނދާން ހުރި ހެނެއްހިޔެއްނުވެއެވެ. ނަމާދު ކޮއްލައިގެން ކޮފީބޯން ފޭބިއިރު ފައިނާނޫން އެކަކުވެސް އަދި ތިރިޔަކަށް ނުފައިބައެވެ. ކިޔާރާ ފެނުމުން...

5

ނޫރު (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

“ޝަރަފް!” އަފާފް ގޮވާލި އަޑަށް ޝަރަފްގެ ފައިގައި ތަޅު އެޅުވުނެވެ. މޭތެރޭގައި ވޭންއަޅަމުން ދިޔަ ހިތަށް ލިބުނު ސިހުމާއެކީ އޭނައަށް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އަފާފް ހުރީ ކޮޅަށް ތެދުވެ އޭނަ...

2

މާޒީ – ދެވަނަ ބައި

ރިޔާޝާއެކު ހާމް ލެމަންއިން ނުކުތީ ކޮފީއެއް ބުއިމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ދުއްވާލާށެވެ. ދުއްވާފައި ދިޔަގޮތައް ދިޔައީ ބަނދަރަށްށެވެ. “ޔާރައްބީ!!” ހާމް ދެލޯ ހުޅުވާލާފައި ބުނެފިއެވެ. “ކިހިނެއް ވީ؟ ކޯއްޗެއް ފެނުނީ؟” ރިޔާޝް ހާސް ކަމާއެކު...

15

ކުރިން އެނގުނުނަމަ………………….(ދެވަނަ ބައި)

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ޒީކް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ބަގީޗާގައިވާ ގަސްތަކަށް ފެންޖެހުމަށެވެ. މަޑުމަޑުން ލަވައެއްކިޔަމުން ގަސްތަކަށް ފެންދެމުން ދިޔައިރު ދުނިޔެމަތީގެ އެއްވެސް ފިކުރެއް ހިޔާލެއް ޒީކްގެ ނެތެވެ. އަމިއްލަ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިހުރެ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާ...

10

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (އެއްވަނަ ބައި)

ހެނދުނުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތެވެ. ސުކޫލުތަކަށް ދާ ކުދިންނާއި ކޮލެޖު އަދި ޔުނިވާސިޓީއަށް ކިޔަވަންދާ ކުދިންތަކުންނާއި އޮފީހަށް ދާ މީހުންތަކުން މާލޭގެ މަގުތައް ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހި އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަ މަގުތައް...

8

ވާނަން އެކުގައި (7)

ކިޔާރާއަށް ނުކުމެވޭނޭ ހެއްޔެވެ؟ އެތަނުން ނުކުމެވޭނޭހެއްޔެވެ؟ ހައްތަހާވެސް ސުވާލެވެ. ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައި ހުއްޓާ އަނެއްކާވެސް އަކްރަމް ގެ ޝިކާރައަކަށް އޭނާ ވެގެން ގޮސްފިއެވެ. ދެން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނޭ ހިތާ ހެއްދެވިފަރާތަށް ހިތާ...

9

ހަމްސަފަރް 5

އެރޭ އަށެއްޖަހާދިހަ މިނެޓް ވީ އިރު ކިއާރާ ގެއަށްއައީ ފަޒީންއާއި އެއްކޮން ކާރުގައެވެ. ގެއަށްއައި އިރު ގެޔަތެރެ އޮތީ އެއްކޮން ހަމަހިމޭން ވެފައެވެ. ” ދޮންބޭ ކޮބާ އެންމެން.. ތަނަކަށް ދިޔައީތަ؟” އެކަކުގެވެސް...

6

ކައިއާ …..9

މެންދުރުފަހު ތިނެއް ޖެހިއިރު އޮފީސް ނިންމާފަ ޔާނިސް ގެއަށް ދިޔައީ ޝަހުދުއާއެކު ކާރުގައެވެ. ކާރުގައި އިންއިރުވެސް ކައިއާގެ ހިޔާލުތަކުން ޔާނިސް ވަނީ ވަށާލައިފައެވެ. ކޮފީއަށް ދިޔުމަށް އެއްބަސްވިއެއް ކަމަކު ޔާނިސްއަށް އެކަން އެގޮތަށް...

24

ހިތާ ފުރާނައިން… (10)

ލާވިޔާގެ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔަ މައިލީންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކޮން ދިމާލެއްގައިކަން ލަފާ ކޮއްލާކަށްވެސް ނޭގެއެވެ. އޭނާދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް އަޅައިގަތީ ކާކުގެ ގައިގައި ކަމެއްވެސް ނޭގެއެވެ. އޭނާ ވިސްނުމެއްގައި ހިގަމުން ދިޔައިރު...

46

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 27

މައުވަން ރަފާ ކާރިއަށް ދިޔައީ ޖެހިގެން އައިދުވަހު ބްރޭކް ގަޑީގައެވެ. ފުރަތަމަވެސް ދިމާވީ ނަސީމާއާއެވެ.މައުވަން ފެންނައިރަށް ނަސީމާ ކިޔަންފެށީ އެއްޗިއްސެވެ. އަދި ރަފާއާ ދޭތެރޭ ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވިއެވެ. ދެމީހުން...

27

ނޫރު (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

“އަފާފް ނިކަން ނިކުމެބަލަ! ޝަރަފް އައިއްސަ އެބަހުރި!” މަންމަ ޖޯޝުން ފުރިގެންވި އަޑަކުން ބުނެލި ވާހަކައިން އަފާފްގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިއެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އެ ހިތް އުފާވެރިކަމުން ފުރިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެ...

9

ކައިއާ ….. 08

މަޑުމަޑު ރާގެއް އަޅުވާލައިގެން ގެއަށް ވަދެގެންދިޔަ ޔާނިސްގެ މޫނުމަތީގައިވީ އުފާވެރިކަމެވެ. ކަންނެތްގޮތަކަށް ބޮޑުކޮޓަރީގެ ސޯފާއަށް ވެއްޓިގަނެވުނުއިރު އެތާގައި އެހެން މީހަކު އިންކަންވެސް ޔާނިސްއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ޔާނިސްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ހިނިތުންވުމާއި އުފާވެރިމޫނަށް ޔާނާއަށް...

8

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 3

އާދިލް ގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިން އިން ނަދާ ހިނިތުންވެލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ. އަދި އެހާމެ އަވަހަށް މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި ކުލަވަރު ފޮރުވާލަމުން މާކިން އަށް ބަލާލިއެވެ. ” މާކިން.. ކިހިނެއްތަ… އަޑު އެހިން މާލެއަށް...

6

ގޮމަ

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް ކަތިލެވުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ވާކަމެކެވެ. ކާކު ކަމެއް ނޭނގި ނަމަވެސް ބޭރު ފުށުން ފެންނަ ރީތިކަމުގެ މައްޗަށް އިންސާނާގެ ހިތް ލެނބުން އެއީ މިހާރު އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ...