7

ލޯބިން އަންނާށޭ ކަލާ…

(އަށްވަނަ ބައި) އެއީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ ދިމާލުން މީހުން އެންމެ ގޮސް ނޫޅޭ ހިސާބުކަމުން އެހސާބަށް ފެތުރިފައިވާ ފަނޑު އަލިކަމުގެ ތެރެއިން ޒާހިރު ފެނުމާއެކު ހެދުމުން ވެލި ފޮޅާލަމުން ކުއްލިއަކަށް އެޑްރިއެއްލާއަށް ތެދުވެ އިށީންދެލެވުނެވެ. ” މަ ބުނީ އޮށޯވެލަންހޭ؟! ތެދުވާށެކޭ  ނުބުނަމެއްނު.. ވަރަށް ބިރުގަނެއްޖެ ދޯ؟” ގާތް ގޮތަކަށް ހެމުން...

7

ބީހުން….(15)

ޒޫމީ އޮޕުރޭޝަން ކުރިތާ މިއަދަކީ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. އިތުރު މައްސަލައެއް...

7

ޒިޔާ (4)

”ޒިޔާ ނުރޯތި ! ލޫތު މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާ ރޯތަން...

14

މަލާކް… 19 ވަނަބައި

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައިރު .. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ހިޝާމް...