41

ކަކުނި 17

މިއަދު ގައިބާރު ދޫވެ ބަލިކަށިވެފައި ވިޔަސް އެމިހަކީ އެއްއިރެއްގައި ބާރުގަދަ...

70

ލޯބި ވެވުމުން ……….17

ދޯނިގޮސް ހުރަސްފަރަށް ލެފުމާއިއެކު ޔާނިޢު ޝަނާޔާއަށް ގޮވާލުމުން މަޑުމަޑުން ދެލޯ...

7

ދިރުމެއްވިއޭ 4

އަފްރިންގެ ރީތި ހިތްގައިމު ހިގުމުގައިވެސް އެކުލެވިގެންވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ އަސަރުތަކެކެވެ.މާގިން އިރެއްނުވެ...

58

އިއުނާސް (9)

“ރުކާން!” އަހަރެންނަށް ހުއްޓެވުނީ އެޒުވާނާ އަހަރެންގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. އެއީ...