136

ބަދަލު 1

ރޭގަނޑުގަޑީ ފަޅު ރަށުގައި ފޯރި ނަގަމުން ދިޔަ ގުރޭޑް 10 އެއްގެ ކުދިންނަކީ ބިރުވެރިކަން މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ކުދިންތަކެކެވެ. އޯ ލެވެލް ޓެސްޓް ހަދައި ނިންމާ ކުދިންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ...

23

ހިތުގެ ގޮވުން 5

ކުއްލިއަކަށް  މީހަކު އަހާނާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާ އާއި ދިމާއަށް އަބުރާ ލިއެވެ. އެއީ އަހާނާއަށް ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައި ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަގައިން ދުވި ނުބައި ވަހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ...

48

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… (ފުރަތަމަ ބައި 1)

ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއްދަނީ ފާއިތުވަމުންނެވެ… އަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ އާ ޖެހިއްޖެވެ. އަހަރެންނަކީ ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. އަހަރެންނަކީ ލާމު މާވަށަށް އުފަން މީހެކެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ކުޑަ އިރު މަންމަ...

23

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…7

ފިލްމް ބަލާ ނިމުން އިރު 10 ޖަހާފިއެވެ. އެންމެން ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ނިދާށެވެ. ލަމްޔާއަށަ ނިދުނު އިރު ވެސް ކައިޒާން އަކަށް ނުނިދެއެވެ. ހައިފާގެ ހާލަކީވެސް މިއެވެ. ކައިޒާން ހައިފާ އަށް ގުޅަލިއެވެ.އަދި...

49

ވާނަން އުމުރަށް – 32 –

ޝާހިދު ލޫންގެ އަތް އޭނާގެ އަތުތެރެއިން ނަގަމުން ނުކުތުމަށް އެނބުރިލީ ދެލޯ ފުރިބާރުވަމުންދިޔަ ކަރުނަތަށް ފޮހެލަމުންނެވެ. ކުރިމަތި ބަލާލިވަގުތު ޝާހިދުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. ___________________________________ “އަ..އައިލީން..” ޝާހިދުއަށް އައިލީންއަށް...

27

ވަޢުދު (ސޯޅަވަަނަ ބައި)

ހަމަ އެވަގުތު އޭނަގެ ދެފައިގައި ވެސް ރިހުމެއް އުފެދެން ފެށުމުން މަލާކަށް އޭނަގެ އެއްފަރާތަށް ނަޒަރު ހިންގާލެވުނެވެ. އޭނަގެ އިސްޓާކީން ބާއްވާފައި އޮންނަނީ އަބަދުވެސް އަރިމަތީ މޭޒުމަތީގައި ކަމަށްވާތީވެއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް މި...

29

ނަމަވެސް…ތިޔަ ހަނދާނޭ ވަނީ – 2 –

ބެގްޕެކް އަޅުވާލައިގެން ކާކޮޓަރީ ދޮރުކައިރީ ހުރީ ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. ހަމުގެކުލަ އަތްޔެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ސްޓައިލަކަށް ކޮށާލެވިފައިވެއެވެ. ކަޅުދެލިކޮޅެއްފަދަ ކަޅިއެކެވެ. ތުންފަތްމަތީގައި ވަނީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ތޫނު ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ...

49

ވާނަން އުމުރަށް – 31 –

“ލޫން….ދޮގު ނުހަދާ ބޭބެ ކައިރީ ބުނާތި…….ލޫންގެ މަންމައަށް ކިޔަނީ ކޮންނަމެއް؟….” ލޫން ކައިރީގައި ހުއްޓިލަމުން ޝަހިދު އަހާލީ އޭނާއަށް އިވޭނީ އެނަންކަން ނުދެނެހުރި ހާލުގައެވެ. އިވުނު ނަމަކުން ޝާހިދުގެ ދިރިއުޅުމަށް ޒަލްޒަލާއެއް އައިފަދައެވެ....

11

ރާސްތާ2 ދެވަނަބައި

ފަނަރަ އަހަރު ފަސް…… ސަޕޯޓަރުންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑުން މުޅި ދަނޑު ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެން އެއް އަޑަކުން ގޮވަމުން ދިޔައީ އުމުރުން އެންމެ އަށާރަ އަހަރުގެ ޔޫސުފްގެ ނަމެވެ. އޭރު ޔޫސުފް ހުރީ...

57

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 01

އެއަރޕޯޓުގެ އެރައިވަލްސް ގޭޓުން ނުކުން ޒުވާނާއަށް ގިނަ އަންހެން ކުދިންގެ ލޯތައް އަމާޒުވެފާވެއެވެ. އަޅި ކުލައިގެ އަތް ދިގު ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ސްކިނީގައި ހުރިއިރު ރީތި ވަރަކަށް ކޮށާލާފައިވި ބޮލުގެ އިސްތަށިކޮޅު...

21

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 21

”އެންމެން އަޑު އަހާބަ.. އީނާޝް ބުނީ ކައްކާނަމޯ.. މިރޭ ހިނގާ ދޯ މޭރީ ބްރައުންއަށް ދިޔުން ކެންސަލް ކޮށްލަން.. އީނާޝް ކައްކާ އެއްޗެއްގަ ރަހަ ބަލާލަން ވާނުން..” ކައިޒީން ގޮސް އެންމެން ކައިރީ...

13

އިމްތިހާން

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމް ނިމި، އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. މިއަދަކީ އިމްތިހާނުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ހޯލް ތެރޭގައި، އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ތިބިއިރު، އެކުދިންގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން، އެކުއްޖެއްގެ އަތުގައިވާ ކަރުދާސްތަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ....

32

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފައި ޔާރާ…6

ކާރަށް އެރީންސުރެ ލަމްޔާ އިނީ ކާރުގެ ލޯގަނޑުން ބޭރު ބަލާށެވެ. ހީވަނީ ދުވަހަކުވެސް މިކަހަލަ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ހެންނެވެ.”ލަމް.އަދި އަހަރުމެން ތިބެން ޖެހެނީ ފުރެންޑެއްގެ ގޭގަ އެއީ ހައިކް. ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. އަނެއްކާ...

11

ނާއިންސާފް 36

އިންޖެކްޝަންގެ ބާރު ހުރިވަރު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެންނަން ފެށްޓެވެ. ފަހު މަންޟަރަކަށް ފެނުނީ، ފުސްކޮށް، ރިފާޝާ، ބިމަށް ދެމޭ މަންޟަރެވެ. ހަމަ އެ ޖެހި ކަށީގެ ބާރުންނެވެ. ………….. މަޑުމަޑުން ދެލޯ ހުޅުވާލީމެވެ. ދިއްލާފައި ހުރި ގަދަ އަލީގެ ސަބަބުން، މާ ގިނައިރަކުނުުހުރެވުނެވެ. މަންޟަރު ނުފެންނަނީސް ޖެހުނީ، ދެލޯ މަރާލާށެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ލޯ ހުޅުވާލީމެވެ. އެއާއި އެކު ކައިރީގައި ވަމުން ދިޔަ ކަންކަން ފެނި، ހިތަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް ވަނެވެ. އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ، ގޮނޑިމަތީ ކޮށްޅަށް ތިބި ތިން އަންހެން ކުދިންނާއި ފުދޭވަރަކަށް ދުރުގައެވެ. ވަރުގަދަ ނައިލޯނު ވާގަނޑަކުން، ދެއަތް ފުރަގަހަށްލައި، ތަނބަކާއި އެކު އައްސާފައެވެ. ތެޅި ގަތީމެވެ. މިޝްމެން ކައިރިއަށް ދާންބޭނުންވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރެވެން ނެތް ކަމެއް ކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. “އަހ… މާޒިން…” އައިސް، އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލި ފިރިހެން މީހާ ބުނެލިއެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައިނުވާ މީހެކެވެ. މުޅިން އާ މޫނެކެވެ. ޢާންމުކޮށް އުޅޭ ދިވެހިންނަށްވުރެ ހަމުގެ ކުލަ ކަޅުވެފައި، މައްޗަށް ނަގާފައި ހުރި އިސްތަށިގަނޑުވެސް ތަފާތެވެ. ކަންފަތް ތޮރުފާލައިފައި ހުރި އިރު، ކަރުގައިވެސް، ރިހި ފަށެއް އޮތެވެ. “ތީ ކާކު؟” ރުޅިވެރިކަމާއި އެކު އަހަރެން އަހާލީމެވެ. އެއިރުވެސް، އަހަރެންގެ ނަޟަރު ހުރީ މިޝްކާއާއި ދިމާއަށެވެ. ދެން ހުރި ދެމީހުނާ ޚިލާފަށް، މިޝް ކުރުކަމުން، ކިރިޔަ ކިރިޔާ ހުރެވޭ ކަމެވެ. “މަ މީ ކާކު ކަމެއް ނޭންގޭތަ؟؟ ދެން ކައެއަށް ކޯޗެއް އިނގެނީ؟” ހުނުމަކާއި އެކު، ތެދުވެ ގޮސް، އެމީހާ، ގޮނޑިތައް ކައިރީ މަޑުކޮށްލިއެވެ. ދެންމެ ދެންމެ، އެއިން ގޮނޑިއެއް، ފައިންޖަހާ ވައްޓާލަފާނެޔޭ، އަހަރެންގެ  ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. “ހިމްޔާން ޕްލީސް…. ދެން ދޫކޮށްލަބަ….” އަހަރެންނަށް ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނީ، މިޝްކާ ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. މިޝްކާއަށް މި މީހެއް އެނގުނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ. “މަ އޭރުވެސް ބުނިން ދޯ، ކައެ ބޭބެކައިރީ، ނުބެހޭ ކަންކަމާ ނުބެހޭށޭ ބުނާށޭ..” އެބުނާ ހިމްޔާން، މިޝްކާއާއި ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގަ ހުއްޓިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދެން ކީއްވެތަ އެންމެންނަށް ތި ގޮތްގޮތް ހަދަނީ؟ ހިމް ބުނީމެއްނު ހިމްއަކީ ކްރިމިނަލެއް ނޫނޭ… މިހެނެއްް ނޫޅެމޭ. ދެން ކީއްވެތަ؟” ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރުވެސް، މިޝްކާއަށް ދިޔައީ ގިސްލެވެމުންނެވެ. އަހަރެންނަށް ޖެހުނީ ވާނުވާގައި ހުންނާށެވެ. “ކައެގެ ގަމާރު ކަމެއްނު މީހަކު ލޯބިވެޔޭ ބުނާއިރަށް ރަށްޓެހިވުން.. ދޮގެއް ހެދިޔަސް އެނގެނީކީ ނޫން. އިންޒާރެއް ދިނަސް ޤަބޫލުކުރަނީކީ ނޫން.. ހުސްވެސް ކަލޭގެ ގަމާރުކަމުން ވާ ކަންކަން…” މިޝްއާއި ދިމާއަށް، ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ހުރެ، ހިމްޔާން، ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ. މިޝްކާގެ ކަމަކީ ގިސްލަގިސްލާފައި ރުއިމެވެ. “މަށަށްވެސް މިތާ ވާނުވާ އަންގާލީމަ ދޯ، ބޮލުން ސުވާލުމާކުތައް ފިލާނީ..” އެހެން ހުރެފައި އަހަރެން ގޮވާލީމެވެ. އެއިރު، ހިތުގައި އޮތް ބިރުވެރިކަން، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފިލައިފިއެވެ. މީނަ މި އުޅެނީ ހަމައެކަނި ކުޑަކޮށް މަޖާ ކޮށްލަން ކުޅިވަރު ކުޅެންކަން ވިސްނިގެންނެވެ. އެހިތުގައި މިޝްމެނަށް ގޮތެއް ހަދަން އޮތްހެން ހީނުވާތީއެވެ. “ކައެ ކޮއްކޮއާ މަށާ… އެއީ މަ މިތިންމަސް ދުވަހު މަޖާކޮށްލަން ކުރިކަމެއް. އެކަމަކު ކައެމެން މިތަނަށް ގެނެސް ތިތިބީ، މިކަމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮވެގެނެއް ނޫން..” ހިމްޔާން، އަޑު ހަރުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ. “ދެން؟” ކެތްތެރިކަމުގެ ކުޑަކަމުން އަހަރެން އެހީމެވެ. “ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ކަލޭ… ކަލެއާ ހެދި މަގޭ ކޮއްކޮ، ރޭގަ އެ މަރުވީ. ދެން މިހިރަ އެލީޒާ.. އަހާބަލަ، ނުކުރަނީ ކީތްތޯ؟ އެކުވެރިޔެކޭ ކިޔައިގެން ގެންގުޅުނަސް، މިހާރު މޮޔަވެފަ ހުރި ޔޫހާއަށް ދިމާކޮށް ޖެއްސުން ކުރުން، އެއީ މީނަ އެންމެ ކުރާހިތުންކުރި ކަންތައް.. ކުރިން ކައެމެން ދެމީހުން އެއް ސްކޫލެއްގަ އުޅުން އިރު، މާޒިނަށްވެސް ހުންނާނީ، ފެނިފަ،...

28

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 39

  ” އެހެން ވިއްޔާ ބުނަން. ލިވީ ޗޫޒް ކުރޭ. އާ އެހެންޏަ. ހަމަ ޝިފާ ދޫކޮށްލާއިރަށް އަހަރެން ޝިފާ އަމިއްލަ ކޮށްލާނަން ” ޔަމާންގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ޒައިކު އަތް މަޅައިގެންފަ...

26

ލިބުމޭ އެދެނީ…

ލިބުމޭ އެދެނީ… އަހަރެންނަކީ އަބަދުވެސް ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުއްޖަކީމެވެ. އޭރު އަހަންނަނަކަށް ލޯބި އެއީ ކޯންޗެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންނަށް ނޭނގި އަހަންނަށް ލޯބި ދަސްވެއްޖެވެ.ދަސްވުމުގެ އަސްލަކީ އަހަރެންގެ ބެސްޓީ އެވެ. އަހަަންނަށް...