87

ހަވޭލީ (10)

“އައްދޯ. ދޫކޮށްބަލަ. ތަދުވެޔޭ.” ރޮއެގަންނަމުން ރަންޔާ ވޭނީ އަޑަކުން ހަޅޭލަވައިގަތެވެ....

15

ޢެދެމޭ އުފާ….(32)

ހެނދުނު އިރު އެރީއްސުރެ އަލްޔާ ހީވަނީ ދެފަޔަށް ހިިނި އަރައިގެން...

6

ބިކަވި ހަޔާތް (1)

ޖެހި ބާރު ގުގުރިއާއިއެކު ނިދިފައި އޮތް ނާޒިމާއަށް ހޭލެވުނެވެ. ހޭލެވުމާއި...