• 17

  މައިޝާ (5)

  އެވަގުތު މައިޝާއަށް ހީވީ ބާރު އެތިފަހަރެެއް މީހަކު އޭނަގެ މޫނުމަތީގައި...

  42

  ރޭޝަމް (1)

  ގަޑިން އަށެއް ޖެހިއިރު ރޭޝަމް ހުރީ ޓެކްސީއެއް ނުލިބިގެން މަގަށް...

 • 42

  އައިޝާ 21

  ” ކޮބާ ދަރިފުޅު ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފިންތަ” ހާރޫނު ސުވާލުކޮށްލިއެވެ....