11

ދެގަޑި ތިރީސް 7

“އެފަޅީގައި ދެން އޭނަ ކޮންކަމެއް ކުރަން އޮންނާނީ… އޭރުގައި މިގޭގައި...

8

ޒިޔާ… (3)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޮޑު ދޮރާށިން...

16

ބީހުން….(14)

” ޒޫ ޒޫ ކޮބައިތަ މަގޭ ބޭބީ؟” އީތަން ކޮޓަރިއަށް...

13

ގޮއްޔެ (ބާބު 2) ދެވަނަ ބައި.

ގޭތެރޭން އިވެމުންދަނީ ޓީވީއެއްގެ އަޑެވެ. ސިޓިންގރޫމްގެ ފަންކާ ހުރީ ޖަހާ ބާރުކޮށްފައެވެ. އެއްވެސް ދިރޭފުރާނައެއްގެ ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. ފަރުޝާ އޮފީސް ނިންމާފައި ގެޔަށްއައިސް ވަތްވަގުތާ މިދިމާވީ ސަމާޓީވީ ބަލަން އިނދެފައި ފާހާނައަށް ވަންނަން ދިޔަވަގުތާއެވެ. ޓީވީ ބަލަން އެކަކުވެސް ނެތި އެތަން ހުހަށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިތުރުން ގޭގެ ބޮޑުދޮރު ތަޅުނުލާހުރީތީ ފަރުޝާ ގެ ރުޅި އައްޑިހައަށް އެރި އެވެ. “ލަލީތާ…..ލަކްޝްމީ….”އަޑުގެ ކޮޅަށް ގޭގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ ދެމީހުންނަށް ގޮވަމުން ހަޅޭއްލަވަމުން އަމިއްލަޔަށް ޓީވީގެ ރިމޯޓު ނަގައިގެން އައިސް ޓީވީ ނިއްވާލިއެވެ. އޭރު ލަލީތާ ދުވެފައި އައިސް ހުއްޓެނީއެވެ....