Category: މަޖާ

12

ދައްތަގެ ޢީދު ހެދުން

ހަވީރުގެ ފިނިފިނި ރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލާއިރު، އެންމެ ހިމަ ނާރުތަކަށް ދަންދެން އަސަރުކޮށްލައެވެ. އެ އަރާމު ވަޤުތުގައި، އަހަރެންގެ އިތުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ‘ނައިޝް’ އަދި އަހަރެންގެ ދައްތަ ‘ސަރާ’ ވެސް...

22

ޓެގު

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަޤުތެވެ. ފަޒާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ފިނި ވައިރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލަމުން ދިޔައީ އަރާމު ގޮތަކަށެވެ. ހަތަރު އަހަރަށްދާ އަހަރެންގެ ސަކަ މިޒާޖުގެ ކޮއްކޮ، “ރައިޝަމް” ގޮވައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ އެކުވެރި...

25

އެވަރު ކަމެއް ހިނގާފާނެ

މިއަދަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެކެެވެ. އެހެންކަމުން މިރޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ދަޢުވަތުދިނެވެ.  ޖަލްސާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ބާޒާރަށް...

23

ލަދުން ލޯބިން

އާދައިގެ މަތިން އާދަނު ސުކޫލަށް ގޮސް ސަމާއާ ދިމާއަށް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ސަމާ ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް، އާދަނަކަށް ސަމާއާ ވާހަކަދައްކާކަށް ނުކެރެއެވެ. އެހެންވެ އާދަނުގެ އެކުވެރިން އާދަނަށް މަލާމާތް ވެސް ކުރެއެވެ....

20

ކަލޯގަޔާ! ދެން ކޮބާ މަގޭ ހިތް؟!

ސީލިންގާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެވުނީ ހުވަފެނީ ގޮތަކަށެވެ. ސީލިންގު ކަމުދިޔައީއެއް ނޫނެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަންނަށް ވެވިފައި މި ވަނީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް ލޮއެއްބެވެ. ލޯބިވެވުނީ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ލަވަކިޔާ އަޑު ދެކެއެވެ. ފުރާނައިގެ އެންމެ ފުން...

55

އައި ލަވް ކަލާދެކެ އިންތިހާ

ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. ތުނިކޮށް ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭގެ ކެރިގަނޑު ބޯކޮށްލައިފިއެވެ. ވާރެއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަހަންނާއި އަަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެ ދުއްވައިގަތީމެވެ. ކުޑައެއް ނުވަތަ ކޯޓެއްވެސް އަހަރުމެން އަތަކު ނެތެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް...

8

“ޕިއްޒާ ބޯއީ”

މާލޭގެ ކާރުބާރު ބޮޑު މާޙައުލެވެ. ހަވީރުގެ ފިންޏެވެ. ނުސާފު ވައެވެ. ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ވަދެވެން އިން “ފަޤީރު” ގެއެކެވެ. ލޯގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން އަހަރެން ހުރީ ދިވެހި ރުކެއްހެން ދެފަރާތައް އަރި އަރިވެލައެވެ....

7

ފަޅައިގެން ދިޔަ ފުރޮޅު

ހިނގަމުން ދިޔަ ގަޑީގެ ސިކުންތު ކަށްޓާ ދިމާލަށް ކަޅި ހިންގައިގެން އިން ނަޝްފާ ޚިޔާލަަށް ކުއްލިއަކަށް އައީ މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިން މަދަރުސާގައި އުޅުނު އިރު ހިނގި ހާދިޞާއެކެވެ. އޭނާގެ ހިތުން...

18

ދޮންކަމަނަ 2

‘ރުކުބުޑަށް ވެއްޓިފައި ހުރި ކާށިތައް ހޮވަމުން، ފަހަރަކު ކާއްޓެއް ކާލިޖަހަމުން، ކޮޑުމަތީގައި އޮތް ދަނޑިގަޑަށް ކާލި ޖަހާފައި ހުރި ކާށިތައް އަމުނަމުން އަހުމަދު އޭނާގެ އާދަކާދަވެ ކުރާ މަސައްކަތާއިގެން މަޝްޢޫލު ވެ އުޅުނެވެ....

12

ދޮންކަަމަނަ

ދޮންކަމަނަ 1 ‘ޒަރާ ތަސްވީރުހޭ ތޫ، ނިކަލްކޭ ސާމްނޭއާ’ ގެ އަޑުން ގުގުމަމުންދާ ކޮޓަރިތެރޭގައި ދާނިޔާ އޮތީ ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ތެރެއަށްގޮސް ހުސްވެފައެވެ. ޕްރޮފައިލް އަކަށްފަހު ޕްރޮފައިލެއް ހާވާލަ ހާވަލައެވެ. ފޭސްބުކާއި، އިންސްޓަގުރާމާއި، ޓިންޑަރ...

46

މަހެއްގެ ޙަޔާތް 2

ދުންފިނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަހަރެންގެ ލޯ މަޑުމަޑުން ހޭނެމުން ދިޔައެވެ. އަނދިރި ނަމަވެސް މަންޒަރުތައް ދިޔައީ ސާފުވަމުންނެވެ. އިރުގެ ދޯދިތައް ވިލާގަނޑަށް އެޅި އަލިވާން ފެށުމުން އަހަންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އަހަރެން އޮތް ވިލާގަނޑަށް އެޅިފައި އޮތް ހިޔަނި ފިލުމުން މަތީގައި އޮތް ބޯ ވިލާގަނޑު ދަތުރުކޮށް އެއްފަރާތަށް ޖެހުނީކަން އެނގުނެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ. ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއެވެ. އެއްލިކަޅިއަކުން އަހަންނަށް ފެނުނު މަންޒަރަކުން އަހަރެންގެ އެއް ލޯ ދިޔައީ ތަރަތަރަޖަހައިގެންނެވެ. އަނެއް ލޮލުން ދިޔައީ ތަރި ބުރައިގެންނެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ނިދާލާފައި އެއޮތީ ފަނަރަ ސޯޅައިގެ ހަނދުހާ ފުރިހަމަ އަންހެން މަހެކެވެ. ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށްބުނާނަމަ އެއީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ޗާލު ސޫރައެކެވެ. ނިގުލާއި ލޯވެސް އެހާ ފުރިހަމައެވެ. ވިއްސާރަދުނީގެ ކުލަތަކުން ޖަރީވެފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ވިރިގެން ދިޔައީ އިރުގެ ހޫނަށް ކަމަށް ނުވަތަ އެ ޖިންސުއްލަތީފްގެ ރީތިކަން ފެނިފައި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ އުމުރުން އެންމެ 2 ދުވަހުގައި އަހަންނަށް އަދި އަލަށް ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވެވުނު ކަމެވެ. އަހަންނަށް ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް މޮޅު ޚިޔާލެއް އައެވެ. އަވަސް ޙަރަކާތްތަކަކާއެކު އަހަރެންގެ 2 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މާބިނޑިއެއް ހެދީމެވެ. ވިލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ތެޅިތެޅިއޮތްހިތަކާއެކު މަޑުމަޑުން ނިގޫ ތަޅުވަމުން ގޮސް އެއަންހެން ކުއްޖާއާ އަރާހަމަވެފައި ޕޮއް ކިޔާ ސިއްސުވާލީމެވެ. އަދިހޭލުމުން މާބޮނޑި ދިއްކޮށްލަމުން ބުނީމެވެ. ” ދީވާނާ ވޭ މޫސުން ތިޔަހެން ބަލާލުމުން.. ހިނިތުން ވީމާވެސް މާފޮޅޭ”…

5

ޖީބުގައި ވާނުވާ ވޮލެޓް

ފަތިހުގެ މުލަ ހާލުގެ ގޮވުމާއެކު ފަތިސްނަމާދުގެ އަޅުކަންތައް އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެނދުން ތެދުވަން އާދަވެފައިވާ ހަމްޒާ، އިރުގެ ދޯދިތަކުން ދުނިޔެ ފެންވަރުވަމުން ދިޔައިރުވެސް މިއަދު އަދި ހޭނުލައެވެ. ހަމްޒާގެ އަޑެއްނީވުމުން ބަލިއެނދުގައި ތެދުވެވޭހާ...

26

ފޫހި އަންބެއް

      ރަށުގައި ނޫޅެ އަހަރެން ފުރައިގެން އައީ ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ވަށައިގެން އުދައަރައި ރަށްގިރާލުން އެއީ އުޒުރަކަށް ވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެ ރަށުން އާފަލާއި އޮރެންޖާއި ނުލިބޭތީ ރަށަށް ނާރަން...

229

މަހެއްގެ ޙަޔާތް 1

ދުވަސްވަރަކީ ވަރަށް ވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މޫސުމަށް ޤަބޫލުވެސް ކުރަން ދަތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ވާރޭ ވެހެނީ ގަރުނަކުން އެއްފަހަރު ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ހޫނުގެ ސަބަބުން ކަނޑުން ގޭސް އަރާ މިންވަރު އާދަޔާޚިލާފަށް ވަނީއިތުރުވެފައެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 2 ދުވަހެވެ. އަހަރެން އޮތީ އަހަރެން ގޭގައި ނިދާށެވެ. އަހަރެންގެ ގެއަކީ ކުލަގަދަ މުރަކަތަކުގެ ބަގީޗާއެކެވެ. އަހަރެން އޭރު ވަރަށް ކުޑަވާނެއެވެ. ދުނިޔެއަށްލޯ ހޮޅުވާލި ފަހުން އެންމެ ދެ ދުވަސް ވިއްޔާއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ އަރާމު ނިދިން ހޭލެވުނީ އަހަރެން މައްޗަށް އަރާކަމުގެ އިޚްސާސް ކުރެވިގެންނެވެ. އަހަރެންގެ އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތި އަހަރެން ދިޔައީ މައްޗަށް ދަމަމުންނެވެ. ވާނުވާ ފަހުމްވީ މޫދުގެ ލޮނުގަނޑު ދޫކޮށް ވައިގެ ތެރެއަށް އެރުމުންނެވެ. ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ވަޔަށް އަރައިގެންދާ ގޭހާއި އެކު އަހަރެންވެސް މިއޮއް ދަނީ މައްޗަށް އަރައިގެންނެވެ. އާއިލާއާ ގެދޮރު ދޫކޮށް އެކަނިވެރި ދުނިޔެއަކަށެވެ. އެސްފިޔަ ޖަހާލާހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި އަހަރެން އޮތީ އުޑުމަތީގައވެ. ބޮޑު ކަޅު ވިލާގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރު ވެފައެވެ. އަނދިރިކަމުން ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގޭ ޙާލު އަހަރެން ރޯން ފެށީމެވެ. ނަމަވެސް އެވިލާގައި ފެން ހުރުމީ އަހަރެންގެ ނަސީބެވެ. އަދި އަހަރެންގެ އަޖަލު ނުޖެހެނީއެވެ.  

25

މިއީ ދިވެެއްސެއް

އެއީ އަހަރެން ލަންކާގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރެވެ. ރައްޓެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އޮތީމަ އޭނައަށް ގޮވަަލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީއެއް ވިއްޔާ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނާނީ ހުސް ދިވެހިންނެވެ. އޭރު އަހަރެން ހުންނާނީ...

15

އަޖައިބެއްފަދަ ލޯބި 2

  …… ކިހިނެއްވީ..؟ މަލީ އޭނައަށް ހިތްކީތަ؟؟؟ މަހާ ދިމާކޮއްލިއެވެ.ނޫނޭ ނޫނޭ.. އޭނަ މާ އޮވާ ސޯލިހު. މަލީ ކަހަލަ ކުދިންނާ އޭނަޔާ ހަމައެއް ނޫން.. ހީލަމުން އޭނަ ބުނެލިއެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ...