• Category: މަޖާ

  27

  ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

  އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ...

 • 32

  ހުވަފެން (16)

  ރަސްފަންނަށް ދެވުނުއިރު ނުވައެއް ޖަހަން ފަސް މިނެޓް ހުއްޓެވެ. އޭރު...

  20

  ހުވަފެން (15)

  “ޒާމް! ރިޒޫއާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ނުކިޔައްޗޭ.” ސާރާ ކާރުގައި އިނދެފައި...

  24

  ހުވަފެން (14)

  ގަޑިން ރޭގަނޑު ދިހަގަޑި ބައިވަނީއެވެ. ސްޓާރ ޕްލަސްއިން ދައްކަމުން ދިޔަ...