• DEXATI20160716205031 11

  ލޯބީގާ ހައްޔަރުވެފާ 3

  އަކްރަމަށްވެސް އަޒްހަރާއި އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވި ކަމުގައިވިޔަސް، އޭނާގެ މިޒާޖާއި އުޅުން އަޒްހަރާއި މުޅިން ތަފާތެވެ....

  dheevaanaa 12

  ދީވާނާ 20

    ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އެގޮތަށް އިންދައި ޝިފާން އައިސް މިޝާގެ ފުރަގަހަށް ހުއްޓި މޫނުގައި...

 • 13444189_1026589750759423_680341797_n 36

  ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ (20)

  މަލަން ފޮޗެއް ނަގައިގެން އިނގިލީގައި އަޅަމުން އަޒުރާ ސިޓިން ރޫމަށް ނިކުންނަން ދިޔައީ އައީ ކާކުތޯ...

  DEXATI20160716205031 16

  ލޯބީގާ ހައްޔަރުވެފާ 2

  އަޒްހަރާއި މައިރީންގެ ނަޒަރު އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވިއެވެ. މައިރީންގެ ލޮލުގައިވީ މުޅިންވެސް ޝަކުވާއެވެ. އަޒުހަރު ދަތްކުޑި...

  RTR (2) 44

  އަސަރު 32

  ފަސްދުވަސް ފަސް…. ކްލިނިކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއެކު ޝިކާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ހިނގަމުން ދިއައެވެ. އޭނާ ދަބަހުން...