• Screenshot_2016-05-27-12-42-11~3~3 0

  ކުއްޅަވަށްފާ(10)

  ހައިރާން ނުވާންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެއިވެނީ ހާދީބެ ލަވަކިޔާ އަޑުވިއްޔާއެވެ. “ތިޔަފަރި ރީތި ނަޒަރްފެނިފާ.. މި ނޭވާ...

  Untitled 9

  ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ 2

  ރަވްޔާ ނިކުތުމުން އާރާވް ހީލަމުން ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ބެލްކަންޏަށް ނިކުތީ ވާރޭ އޮއްސާލަން...

  dheevaanaa 11

  ދީވާނާ 18

  މިޝާގެ ސުވާލުތަކަށް ދޭނޭ ޖަވާބެއް އޭނާގެ ވިސްނުމަކަށް ނައެވެ. ” ބޭކާރު ސުވާލު ކުރުމުގެ މާނައެއް...

  13444189_1026589750759423_680341797_n 38

  ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ (18)

  ޖެހެމުންދިޔަ ވަޔާއި އުޑުމަތީގައި ބޯކުރަމުން ދިޔަ ވިލާތަކުން ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ކެރިގަނޑު އޮއްސާލަފާނެ...

 • RTR (2) 34

  އަސަރު 30

  “ވަޓް؟ އެކަމު ޝިކްއެއް ނުބުނެ…. އަހަރެން ހީކުރީ ޝިކްވެސް ބޭނުންވެގެން ކަމަށް އެކައިވެނި ކުރަނީ….” އަހުސަން...

  RTR (2) 31

  އަސަރު 29

  ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޝިކާމެންގޭ ކައިރީގައި އަހުސަން ސައިކަލު ޕާކު ކޮށްލައިގެން އޭގެ މަތީގައި އިނެވެ. އޭނާ...

  Untitled 15

  ލޯތްބޭތީ ހިތްއެދޭ.. (9)

  “ކިއާ ސާބަހޭ..ފަހުން ކިޔައިދޭނަން ހުރިހާ ވާހަކައެއް..އެކަމްފުރަތަމަ ހިނގާ ކްލާހަށް..”ލޫހާން ބުނެލިއެވެ. އެއްއަހަރުތެރޭގައި ލޫހާން ވަރަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.އޭނާ...

  dheevaanaa 30

  ދީވާނާ 17

  ނަދާ މާގަޔާވެގެން މިޝާއާއި ވާހަކަ ދައްކާ މަންޒަރުފެނުމުން ހައިރާންވެގެން އަނެއްތިން އަންހެންކުދިން ބަލަންތިއްބެވެ. ނަދާ އެވަރަށް...