22

ބަދަލުވި ޙަޔާތް

އަހަރެންނަކީ، އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނަށް ލިބިފައިވާ ދެ އަންހެން ކުދިންގެތެރެއިން ދޮށީ...

20

ނާލާ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ލޯންޗް އައިސް މާލޭގެ ފަޅަށް ވަދެއްޖެއެވެ....

8

ޔަނާލް…!! (3)

އެއްއަތުން ދަބަހުގައި ހިފައިގެން އަނެއް އަތް ޖީބަށް ޖަހައިގެން މަޑު...

50

ކަކުނި 19

މަންމާ…!!” މާދުރުން އިވުނީ ބަރު ފިރިހެން އަޑެކެވެ. އެވަގުތު އެދިމާއަށް...