• inthixaar 14

  އިންތިޒާރު 48

  އިންތިޒާރު 48 “އަހަރެން އެބެއް އެދުމެއް، ޒާ މިކަމަށް އެއްބަސް...

  Sad-Man 55

  އިތުބާރު

  އެއީ ބަލައިލަން ކިތަންމެހާވެސް ރީތި މަންޒަރެވެ. އިރު އޮއްސެމުން ދާ...

  dheevaanaa 22

  ދީވާނާ 30

  އާލާއަށް ހޭވެރިކަންވެގެން ދެލޯހުޅުވާލުމުންވެސް އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެނުނެވެ. ލޮލުގައި ބަނދެފައިވާ...