• 20

    އާވާ ހަނދާން 16

    “މަޑުން ހުރެބަލަ. މަ ކީއްކޮށްގެންތަ ތި އުޅެނީ” އަޝްފާންގެ ރުޅިގަނޑުވެސް...

  • 59

    ކަކުނި 10

    އީތަންއަށް މަގުމަތިން އެއްވެސް މީހަކު ނުފެނުނެވެ. ނަމަވެސް އެގޭ ދޮރުބުޑުގައި...