Category: ހިތާމަ

15

2:30 ނުވަވަނަ ބައި

ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ރަޔާހީން ވެއްޓެން އައި މަންޒަރު އެތަނުގައި އެވަގުތު...

7

ބިކަޙާލު

” އިންސާނެކެމީ ދުނިޔޭގާ ބިކަޙާލްގަ ޖެހިފައިވާ ހިތްދަތިކަމުގާ ވޭނާކެކުޅުން އުފުލަން...

89

އައިކާ (9)

ޔޫޝައުއަށް ހޭލެވުނުއިރު އޮތީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އެފެނުނީ ކޮންކަހަލަ ހުވަފެނެއް...