3

ހިތް ނުރޮއްވާ… (13)

………………………ދެބުރިއަށް ހަދާފައިވާ އެ އޮފީހުން ނުކުންނަމުން ނަސީރު ގާތު ޒުބޭރު ބުނެލިއެވެ. “ނަސީރު އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކާމެދު އެބަ ވިސްނަން… އެންޑް މިކަމަށް ނަސީރުގެ ހުއްދަ ބޭނުން އަހަރެން.” ނަސީރު ޒުބޭރާއި...

21

ހަތިޔާރު (ފުރަތަމަ ބައިގެ 2)

(މިވާހަކަ ގެނެވިފައިވާނީ މިވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ދެޝަޚްސިއްޔަތުގެ ނަޒަރުންނެވެ. ގެނެވިފައިވާނީ ޝެނިންގެ ހަޔާތުގެ ކަންތަށް ހިނގަމުންދާ ވަގުތާއެކީއެވެ. ޝެނިންގެ ނަޒަރުން މިވާހަކައިގެ ދެވަނަބައިގެ 1 ގައި އިންނާނެއެވެ.) އިރަމް ނުބައި ވަގުތެއްގައި ނުބައި ތަނެއްގައި...

7

ކުށަކާނުލާ.. (6 ވަނަ ބައި)

“ސަޅި ބިޓެއް ދޯ.. ބަލާބަލަ. އޭނަ އަދިވެސް ނީ އާ ދިމާއަށޭ އެބަލަނީ” ރިހުލާ އަތަށް ކޯކު ތަށި ދިއްކޮލުމުން އޭނާ ބުނެލިއެވެ. “އާން ދެން ބަލާލަން ކަމުދޭ. ރިހޫ ސެޓު ކުރަންވީނު....

44

ހަތިޔާރު (އައު) [ފުރަތަމަ ބައި]

ޝެނިން ސްކިޒޯފޮރޭނިޔާ. މިހާރު އަހަރެންނަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ބައްޔައް ދޭނެ ނަމެއް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އަހަރެން ގަބޫލް ކުރާކަށް ބޭނުމެށް ނޫނެވެ. ސްކިޒޯފޮރޭނިޔާ އަކީ އާއްމު ބައްޔެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް...

0

މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (ހަތަރުވަނަބައި)

“..މި ސޮރަށް ގޮތެއް ނަހަދާތި..” މަންމަ ގިސްލަމުން ރޮމުން ބުންޏެވެ. “..ހުވާކުރަން އަހްމަދުފުޅާ ދެންދުވަހަކުވެސް އަނގަޔަކުން ނުބުނާނަން..” އަހަރެން ރޮމުން މަންމަގެ ގައިގާ އޮޅުލައިގަތީމެވެ. ބައްޕައާ ދިމާލަށް ބަލަން ނުކެރިގެން މޫނު ފޮރުވާލީމެވެ....

7

ރަމީޝާ

އަހަރެންނަކީ، ރަމީޝާއެވެ. އުތުރު އިންޑިޔާގެ ދޮންކުލަ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރެއެވެ. އަހަރެންނަކީ، ހުތުރު އަންހެން ކުއްޖެކޭ މީހަކު ބުނާއަޑެއް ނާހަމެވެ. އަހަރެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރަމުން ދިޔަ ސުކޫލުގެ ފިރިހެންކުދިން އަހަރެންނަށް ތަޢުރީފްކޮށް...

9

ނަޞީބާއި ބުއްދި

ނަޞީބާއި ބުއްދިއަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެން އެކުގައި އުޅެބޮޑުވި ދެރަޙުމަތްތެރިންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ ނިންމީވެސް ދެމީހުން އެކުގައެވެ. އަހަރުގެ ފަހު ސިމެސްޓާ ކިޔެވުން ނިމުމާއެކު ދެއެކުވެރިން ގެއިން ނުކުތީ ކާރުބުރެއް ޖަހާލާ ށެވެ. ބާރު ދުވެލީގައި...

4

ހިތް ނުރޮއްވާ… (12)

………………ކޮންމެ ގޮތެއް ވިއަސް ވަރިހަމަ ކަމަށް ނިންމާފަ މާޔާ އެންމެ ފަހުން އެތަނުން އެންމެ ރީތި ކާޑުނަގާ އެ ކާޑު ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. އެންމެނަށްވެސް އެ ކާޑުތަށް ކަމުދިޔައީމައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު...

5

މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (ތިންވަނަބައި)

“..މަ މީ ފިރިހެން ކުޅިޔެކޭ..” އަހަރެންނަށް ކެތްނުވެގެން ހަޅޭލަވާގަތީމެވެ. “..އެހެންނުން ކަލޭބުނީ މަށާ ދިމާލަށް.. މަ މީ ގޭ އެކޭ.. އެހެންވެޔޭ އަންހެނަކާ ކައިރި ނުވެވެނީ.. އެރޭވެސް ކަންތައްވީ ގޮތް މަ ކިޔާ...

1

މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (ދެވަނަބައި)

“..ކަލޭ ހާދަ ހާސްވީ.. އަނެއްކާ ކައެގެ ކަމެއްތަ؟..” ޒާލް ބުނި އަޑުއިވުނެވެ. އޭނާއަށް އަހަރެންގެ މޫނުމަތީ ކުލަވަރުން އެއްޗެއް ވިސްނުނީ ކަންނޭގެއެވެ. “..މަ އެބައުޅެންތަ މޮޔަވެގެން..” އަހަރެން އަވަހަށް ބުނެލީމެވެ. “..ހަމަ ޔަޤީންތަ...

1

އެސްފިޔަ ކުރުވާހަކަ މުބާރާތް 2013ގެ ނަތީޖާ

އެސްފިޔަ ކުރުވާހަކަ މުބާރާތް 2013ގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހާސިލު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކުރުމަށް އެފަރާތްތަކާއި، އެސްފިޔައިގެ ޓީމުން ގުޅާނެއެވެ. މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހާސިލްކުރެއްވި...

19

100% ކޮޓަން

100 ޕަސެންޓް ކޮޓަން. ގިނަ މީހުންނަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން، ޒަމާނީ ފެޝަންތަކެއްޗަށް އެހާބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އާބިދާއަކީ އުމުރުން 55 އަހަރުވެފައި އިނަކަސް އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ތަކެއްޗަށް...

1

ކުށަކާނުލާ.. (5 ވަނަ ބައި)

ތައްޔާރުވެލައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ ސައިބޯށެވެ. “ދަރިފުޅު ނިދަން ހަދައިގެން އަޔާންއާވެސް ބައްދަލު ނުވިއެއްނު.. ދެން ނޭނގެ ފެންނާނެ ދުވަހެއްވެސް..” މަންމަގެ އެ ޖުމަލްއިން އަހަރެން ކޮށިއެރިއެވެ. “ކީކޭ؟ އަޔާ ކޮންތާކަށް ދިޔައީ؟” އަހަރެންނަށް...

3

ކުށަކާނުލާ.. (4 ވަނަ ބައި)

އެވަގުތު މަންމަ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލިއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ނަސީބުކަމެއް ބަދުނަސީބުކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ރޯ މަހެއްހެން އަޔާން ތެޅިގަތެވެ. އަހަރެން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވީމެވެ. “ހާދަ އިރެއް ތިނެގީ ދޮރު ހުޅުވަން.. އަހަ.....

1

ހިތް ނުރޮއްވާ… (11)

………………މާހީގެ ކޮޓަރި ދޮރުމަތިން އެވަގުތު ހުރަސް ކުރި ރިހާއަށް މާހީއާއި މާޔާގެ ބަދަހި ގުޅުން ފެނުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދެރަވިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިވީހާ ތަނުގަ ރިހާއާއި އެގޮތަށް އެއިން މީހަކު ހަގް...

0

ކުށަކާނުލާ.. (3 ވަނަ ބައި)

“ވާއު… ޔޫ ލުކިންގް ސުޕަރ ކިޔުޓް ނީ” ޓަކި ޖަހާ އަޑަށް ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު އަޔާން އަހަރެންނަށް ތައުރީފު ކުރިއެވެ. އަހަރެންނަށް ލަދުން އިސްޖަހާލެވުނެވެ. އޭރު ހިތް ގޮވަމުންދިޔައެވެ. އަޔާންއެވެ. އަހަރެން ގަޔާލާ...