54

ހަވާތިފް… ދެވަނަ ބައި

ޝާލިނީ މަޑުމަޑުން ގޮސް އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ދެލޯ ތަންމިނަށް ހުޅުވިގެން ދިޔައީ ފެނުނު މަންޒަރުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޝާލިނީއަށް ފަހަތަށް ޖެހިލެވުނެވެ. ކުރިމަތިން ފެނިގެން މިދަނީ ކޮންފަދަ މަންޒަރެއް...

13

ހިތް ވިންދާނުލައި.. (1)

ކުރިމަތީގައި ހުރި ބޮޑު ބިއްލޫރި ގަނޑުގެ ފަހަތުން މަތިމައްޗަށް ނަގާފައިވާ އިމާރާތްތަށް ފެންނަމުން ދިޔައިރު ކަޅު ބޯވިލާތަކުން އުޑުމަތި ވަނީ ބަނަވެފައެވެ. ބާރު ވަޔާއިއެކީ ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތިކިތަށް ބިއްލޫރިގަނޑުން ފައިބަމުން ދިޔައިރުން...

55

ހަވާތިފް

(މިއީ، އަޅުގަނޑު ކުރިން އެސްފިޔައިގާ ޝާއިޢު ކުރި ދިގު ވާހަކަ، “ކަޅުފިނިފެންމާ” ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އެވެ.) ކުއްލިއަކަށް ވިދާލިއެވެ. މުޅި އުޑުމަތި އެކީ އެކައްޗަކަށް އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. ހީވީ ވިލާތަކުގެ ތެރެއިން...

23

އިންތިޒާރު 33

ޒަޔާން ނޫރާއަށް އެހަގީގަތް ކިޔާދޭން އުޅުމުން އެކަމަށް އިންކަރުކުރީ ޔަޝްރާއެވެ. އަދި މާއަވަސްކަމުގައި ބުނެ އިހަށް މަޑުކުރުމަށް ބުންޏެވެ. މަންމަ ބޭނުންވިގޮތަށް ޒަޔާން ކަންތައްކުރިއެވެ. އަދި ސިއްރުނުކޮށް އެކަންތައްވީގޮތް މަންމައަށް ހިއްސާކުރެވުމުން ހިތްހަމަޖެހުން...

14

ފަނާ 25

“މާހީ، ދަރިފުޅު ހޯދާތާ ކިހާއިރެއް މިހާރު، ނުބުނެ ކޮންތާކަށް ދިއައީ ތި.. ބައްޕަ މިއައީ ގެއަށް ވެސް ގޮސް، ކިހިނެއްވީ؟ ލިމްޔާ ބުނި ލަމްހާ އާއި ދެކުދިން ވާހަކަދައްކަން ތިބެފަ މާހީ ދިއަތަނެއް...

35

ހަސްކާ

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ސިއްސައިގެން ގޮސްފައެވެ. ދޮރު ދާރައިން ގޭތެރެއަށް އެޅިފައި ވާ ރަން އަލި ފެނުމާއެކު އަހަރެންގެ ހިތް ތެޅިގަތީ އެހެނެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވެ އިސްތަށިގަނޑު އޮޅަލަމުން ހުޅިއެއް...

11

ފަނާ 24

ހަމަހޭވެރިވުމާއެކު އިންތަނުން ތެދުވެ، އަހަރެން މިސްރާބުޖެހީ، ޒައިދު އޮތް ހިސާބަކަށް ދާށެވެ. އަހަރެންގެ ހަރާކާތްތައް ހުއްޓިފައިވިއަސް ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވާ ހައިޖާންގަނޑޫ ބޮޑުވެ ފަޅައިގެންދާން ވަރުވެއްޖެއެވެ. ލޮލުން ކަރުނަހިކިއްޖެއެވެ. ޒައިދުއަށް އެފަދަ ހާލެއް އެ...

8

ރަހީނު .. 4 ވަނަ ބައި

އަހަރެން ހަމަ އެހުރި ތަނުގައި ހުރީ އެވެ. ފަރީޤް އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވެލީ މަލާމާތް ކުރާ ގޮތަށެވެ. (ކުރިން ނުބުނެ ވި ދިޔަ ވާހަކައެއް ބުނެލާނަމެވެ. ފަރީޤް އެތަނަށް ވަތް އިރު...

52

ބަބުރު ސޮރު

 ކުޑަ ސޮރު ނުނިދައިގެން އަހަރެން މީނަ ދާހިށްލާ ފޯވީއެވެ. އެކަމަކު އެސޮރު އަދި ނިދި ފިޔައެއް ޖަހާލަން ހިތަށްވެސް ނާރުވާ ތޯއްޗެކެވެ. 2 އަހަރަށް އަޅާފައި އޮތަސް ހަލަނިކަމުން ހީވަނީ އެހެން ކަމެއް...

28

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 18

ޕޭމެންޓް މަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ މައިޝާގެ ހިނގުން މަޑު ޖެހިލީ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މިސްރާމެންނަށްވެސް ޕޭމެންޓް މަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އާދިލް ފެނުނީ އެވަގުތުއެވެ. އާދިލްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުރީ ސީދާ...

19

ފަނާ 23

ދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިއައީ އުފާވެރި ކަރުނައެވެ. އެއީ އެތަށް ދުވަހެއް ފަހު އަހަރެންނަށް ހިމާޔަތްދޭނެ އަތެއްގެ ހިޔާލިބުނުކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ. މިއަދު އަހަރެންނަށް އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ލިބިއްޖެއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ބިރުގަންނަނީ...

10

ފިޔަވަޅު 4ވަނަ ބައި

ސްމައިލީގެ ބައްޕަ އަހްމަދު ހަސަން އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން އަފީފާއާއި ދެމީހުން ތިބީ ގޭގެ ޓެރަސްގައި ބަހައްޓައިފާވާ އުދޯލީގައެވެ. ހަނދުގެ އަލިން އެޅިފައިވާ ރިހިދޯދިތަކުން މުޅިތަންވަނީ އުޖާލާކޮށް ފައެވެ. އެތަނުގައި ހައްދާފައިވާ މީރުވަސްދުވާ...

16

ކަފުން (1)

ވެހެމުން ދިއަ ބޯވާރެއަށް ރެކެމުން ސީމާ އައިސް ގެއަށް ވަދެ އަވަސްވެ ގަތީ ކޮޓަރީގައި ނިދާލާފައި އޮތް ދަރިފުޅު ލޫލުއާ ކޮބައިތޯ ބަލާލާށެވެ. ފެނުން މީހާ ތަތްތެޅިފައިވީ އިރު، ގޭގެ ސިޓިން ރޫމްގެ...

9

ރަހީނު.. 03 ވަނަ ބައި..

އަހަރެންނަށް ވާނުވާ އެގެން ފެށިއިރު އަހަރެން ވަނީ ކޮށްޓަކަށް ލާފައެވެ. ދެއަތް ފުރަގަހަށް ވާގޮތަށް އަައްސާފައިވާއިރު ދެފައިވެސް ވަނީ އައްސާފައެވެ. އަނގައިގައި ފޮތިގަނޑެއް އައްސާފައި ހުރުމުން ވާހަކައެއް ނުދެއްކުނެވެ. ބޮލަށް ވަމުންދިޔަ ތަދު...

45

ރަމަޟާން މުބާރިކް

އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

86

އަޑިގަނޑު….

ލޯބިވާ މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރެވެނީ ކިތަށް މީހުންނަށް ބާއެވެ؟ ފުރަތަމަ ލޯބި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ކިތަށް މީހުންނަށް ބާއެވެ؟ މީހަކާ ނުއިނދެ މުޅި އުމުރު ހުސްކޮށްލާ ކިތަށް މީހުން އުޅޭނެ ބާއެވެ؟ އެފަދަ...