11

ތާރާ…2

މިރާންގެ އަޑުކަރުތެރޭ ތާށިވެގެންދިޔައީ ތާރާގެ ރީތި އަޑުން މިއުޒިކާއި އެއްވަރަށް ކިޔަންފެށިލަވައިންނެވެ. ރެއިލިންގައި  އަތްއަޅުވާލަމުން މިރާން ރަގަޅަށް ހަމަޖެހިލިއެވެ. ހާދަ އަސަރުގަދަ ލަވައެކެވެ. އެލަވައިގެ ކޮންމެ ލަފްޒެއްވެސް މިރާންގެ ހިތުގައި ބިންވަޅުނެގެމުންދިޔައެވެ. “އެރޭ...

4

ހިތްމިއެދޭ ސޫރައޭތީ މަގޭ 10

 ހަރީރާ އެހެން ބުނުމުން އިމްރާން ވަފާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާލާ ހިތްވިއެވެ. ޔަޝްމީދެކެ ވެވުނު ލޯބި ވަފާ ދެކެ ވާން ބޭނުންވިއެވެ. ލިބުމެއް ނެތް ލޯތްބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމަށްވުރެން ، ނިވެމުންދާ ބޮކި...

11

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 18

ޑޮކްޓަރުގެ އެޖުމްލައަށް އާލިކްގެ އަތްތިލަ ލައްޕާލަމުން އޭނާގެ ބައްޕައާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއިރު ޝާހީންގެ އަލި މޫނުވެސް ހުރީ ރަތްކުލަ އަރާލާފައެވެ. އޭނާ ދަތްކުނޑި ވިކާލަމުން ފަޔާޒްއާއި ދިމާއަށް އެނބުރުނުއިރު ފަޔާޒް ޝާޔަންގެ ކޮނޑުގައި...

11

އެއީވެސް ތިބާ ފަދަ އިންސާނެކެވެ.

“އަންހެން ދޮޅާ. އަމައްޔާތް! އެއްކަލަ ރަނޑު ދޯ އެހެރަދަނީ” އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ސްކޫލަށްދިޔަ ޒައިން ފެނިފައި މަގުމަތީގައި ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތިގެން އުޅޭ ގްރޫޕެއްގެ ކުއްޖެއް ގޮވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ދެނތިބި ކުދިންތައް ބާރަށް...

14

ހިތުގާ ފޮރުވާލެދޭށޭ 13ވަނަ ބައި

ޔާނާ އޭނާގެ ހިތުގެ ޙާލަތު ސިއްރުކުރީ ލަކުނުން ފުރިފައިވާ ހިތުގައެވެ. މަޑުމަޑުން ލަކުނުތައް ފިލުވުމަށްޓަކައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ސައިމަންއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޫރުމެއްވެސް އަޅުވާނުލައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ސައިމަންއާއި ދުރުދުރުން އުޅޭށެވެ....

4

ހިތް ނުރޮއްވާ… (19)

        ………….މަޑުމަޑުން ދެލޯހުޅުވާލަމުން އޮވެވުނު ތަނަށް ރިހާ ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ވަށައިގެންވީ ކަނުއަނދިރިކަމެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ސާފުވާވަރެއް ނޫނެވެ. ތެދުވަންކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތުން ބޮލުގެ ރިހުން އިތުރަށް ގަދަވިއެވެ. އޭގެއިތުރުން ރިހާގެ އަނގަ...

1

ހިތުގެ ތެޅުން (5ވަނަ ބައި)

ނިހާއަށް ލިބުނު ހިތްދަތިކަމަކުން ލޯފެންކަޅިވިއެވެ. އެއްފަހަރު ތޫމާއަށް އަނެއްފަހަރު ޒިހާންއަށް ބަލާލެވުނީ އަޑުއިވުނު ބަސްގަބޫލު ނުކުރެވިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ޒިހާންގެ މޫނުމަތީގައިވާ ހިނިތުންވުން ނިހާގެ ހިތްކަތިލިއެވެ. ދެންމެގަ އިވުނު ބަސްތަކަކީ ތެދުކަން ގަބޫލުކުރަން ނިހާއަށް...

8

ހަދިޔާ………..

އައިމަންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާ އުފާވެރިކަމެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމުން އައިމަން ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އައިމަންގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅާލައިގެންއިން އައިމަންގެ ލޯބިވެރިޔާ ރައިނާގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަމަށް...

13

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 17

“ޝީ އިޒް އިން އަ ރިލޭޝަންޝިޕް.. ވިޝޫ ޒައިދުއާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅެނީ..” ވިކާޝް ބުނެލި ޖުމްލައާއިއެކު އާލިކްގެ ހިތައް ކައްޓެއް ހެރުނު ފަދައެވެ. ފެންކަޅިވަމުންދިޔަ ދެލޮލާލިއެކު ވިކާޝް އެތަނަުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް އޭނާއަށް...

12

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 16

“އެވްރިވަން.. މީޓް މައި ބިލަވްޑް ސިސްޓަރ.. ވިޝާ..” ވިކާޝް އުފާވެރި އަޑަކުން ބުނެލި ޖުމްލައާއިއެކު އެންމެންގެ އަތްތިލަބަޑީގެ ގަދައަޑު މާހައުލުގައި ގުގުމާލާފައި ވާއިރު އާލިކްގެ ދުނިޔެ ހީވީ އެނބުރިގަތް ހެންނެވެ. ހިތައް ވީގޮތުން...

12

ސިންގާ

[box type=”note” align=”aligncenter” ]މިވާހަކަ އަކީ އއ. ފެރިދޫ އަފްސަލް، އެސްފިޔައިގެ އެދުމުގެމަތިން ހަދިޔާކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.[/box] ޒައިންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ ، މޫނުމަތީން އޮށްދާ ހިއްލަމުން ދިޔައިރު، މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ”ބަބުރު” ވަހޭ...

8

ތީ މަގޭ ޔާރެކޭ… (ތިންވަނަ ބައި)

އޭސީގެ ފިނިކަމުގެ ތެރެއިންވެސް ތާނިޔާގެ ނިއްކުރިމަތިން ދަލުގެ އަސަރު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ހާސްވެ ކޮޓަރިތެރޭ ދެކޮޅަށް ހިނގަންފެށިއެވެ، ” ދަރިފުޅާ، ދަރިފުޅާ ތާން” ނައުމާ ތާނިޔާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލަމުން ގޮވާލިއެވެ. އެހެން...

6

ތާރާ…1

ޓީވީއެމްއިން ދައްކަމުންދިޔަ އަށެއްގެ ހަބަރަށް ސަމާލުކަން ދީގެންއިން ހަނީފާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ގޭގެ ބެލްޖެހި އަޑަށެވެ. އެގަޑީގައި އެގެއަށް އަންނާނީ ކާކުބާވައޭ އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ..އެގެއަކީ މާގިނަ ބަޔަކު އުޅޭގެއެއްނޫނެވެ. ހަނީފާއާއި އޭނާގެ...

11

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 15

“އެހެންނޫނަސް ލޯބި ވަނީ އާލިކް ދެކެ.. ރައިޓް؟..” ވިކާޝް ހިިނިތުންވެފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. އެއާއިއެކު ވިޝާ އަނެއްކާވެސް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލީ ވިކާޝް ބުނެލި އެއްޗަކުން ހައިރާންވެ އިނދެއެވެ. ދޮންބެއަށް އެކަން އެނގުނީ ކިހިނެއް...