2

ކުށަކާނުލާ ސަޒާ

ލޯބީގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލަކީ ކައިވެންޏެވެ. އެކަމަކު، ހިދާ މީހެއްދެކެ ލޯބިވީ ލޯތްބަށްޓަކާ އެވެ. ކައިވެންޏާއި ފިރިމީހާ އަކީ، ހިދާގެ ސިކުނޑީގައި ގެންގުޅުނު ދެލަފުޒެއް ނޫނެވެ. އެކި މީހުން ލޯބިވަނީ އެކި ސަބަބަށްޓަކާ...

23

ތެދުވެރި ލޯބި- 8

ޔާޝާ… މިހާރު އެވާހަކަ ބުނަން މާލަސް ވެއްޖެ. މިހާރު އެވާހަކަ ދައްކައިން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް” އައިޝަންގެ އަޑުގައި ކުރެހިފައިވީ ހިތާމައެވެ. ”ސަރ ކިހިނެއްވީ” އައިޝަންގެ މޫނުން ހިތާމަ ފެނުމުން  ޔާޝާ...

15

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 16

ދެ އަތުން ލޯ ފޮހެމުން ގެޔަށް ވަންނަން ދިޔަ ނާޔާ ސިހިފައި ހުއްޓުނީ ދޮރުމަތީ ހުރި ނާއިލް ފެނުމުންނެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން އިން ނާއިލް ކޮޓަރިން ނިކުތީ ކޮފީއެއް ބޯލަން ބޭނުން...

17

ރާސްތާ2 ނަވާރަވަނަ ބައި

ކައި ނިމުމާއެކު ޗޮކްލެޓް ކޭކެއް ގެނައެވެ. އަލައިކާ ޒެވިޔަންއަށް ބަލާލީ އެއީ ކޯޗެއްހޭ އަހާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ހިތުގެ ބައްޓަމަށް އިން ކޭކުގައި ހުދު ކުލައިގެ އައިސިން އިން އަލް އެންޑް ޔަން...

0

ހިތްހަލާކު 2

ހިތްހަލާކު 2 ޝާހިދާ ގެޔަށް ގޮސް ދަތުރު ހެދިއެވެ. އަދި ބޭނުންވީ ވިއެންެމެ އަވަހަށް ފަރެސް މާތޮޑާއަށް ދާށެވެ. މާލޭގެ މިދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އޭނާގެ ހިތަކުން ނުފިލާނެއެވެ. ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ލަންކާ...

2

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 16

“އައުޗް… މަންމާ…” ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކުއްލިއަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގެން އަޑު އިވުނެވެ. މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އަހަރެމެން އަވަސްވެގަތީ، ވީގޮތެއް ބެލުމަށެވެ. **********************   “މަގޭ ދަރި..” ޖަމިއްތައަށް ބާރަށް...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 25

ހަފްތާއެއް ފަހެވެ. އަނާނީ އެންމެ ފަހު އިމްތިހާން ނިންމާފައި ގެއަށް އައީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. ދެން އޮތީ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު ސެޓްފިކެޓު ލިބުމުން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިޔުމުގެ...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 24

އަނާނީ ލަސްލަހުން މޫނު އަނބުރައިލި އިރު ކަރުނައިގެ ރޮނގެއް ލޮލުން ފައިބައިފައި ހުރި ތަން ފެނުނެވެ. ލޫކަސް މަޑުމަޑުން އައިސް އަނާނީއާ ކައިރި ވެލިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. “އަނާނީ.. ކީއްވެ ތި ރޮނީ؟...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 23

އަނާނީ ކޮލެޖަށް ދިޔަ އިރު ވަރަށް ވިއްސާރައެވެ. ލޫކަސް އޮފީހުގައި މާ ބިޒީ ވުމުން އާދެވޭ ގޮތް ނުވުމުން އަނާނީ ދިޔައީ އެކަނި ހިނގާފައެވެ. ކުޑައެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި އިރު ވައި ގަދަ ކަމުން ކުޑަ އެއްލާލައިފާނެހެން ހީވާ ފަހަރު އައެވެ. މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ހިނގަން...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 22

އަނާނީ ކޮލެޖުން ގެއަށް އައިސް ވަން ތަނާ ފޯނު ކޯލެއް އައެވެ. ކާކުގެ ނަންބަރެއްކަން އެނގުމުން ނުނަގަން ހުރެފައި ވެސް ނެގީ ވީ ގޮތެއް ބަލައިލާށެވެ. ފޯނު ނެގުމާއެކީ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 21

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޢަލީއާއި މަލީހާ ފުރައިގެން ރަށަށް ދިޔައެވެ. އަނާނީމެން އެތައް ގޮތަކުން ވިސްނައިދޭން އުޅުމުން ވެސް، މަލީހާ މާލޭގައި އިތުރަށް މަޑު ކުރާކަށް އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. ވީ ގޮތް އޮޅުން...

2

ފުން އިހުސާސެކޭ 20

އަނާނީ ގެއަށް ދިޔަ ގޮތަށް ތާޒާ ވެލައިގެން މަޣްރިބު ނަމާދު ކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމާދު ކުރަންވީމައި އަނާނީ ދަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކޮޓަރިއަށެވެ. ނަމާދަށްފަހު އާދައިގެ މަތިން ދުޢާއަށް އިނެވެ. މިފަހަރު ދުޢާގައި...

6

އެހެނަސް 5

މިހައިރަކަށް އައިސް ނިކްހާއަށް އަބަދު ވިސްނެނީ ފެންނަމުންދާ ގޮތްނޭނގޭ ހުވަފެންތަކާއި ދޭތެރޭގައެވެ. މި ހުވަފެން ތަކެއްގެ ސަބަބުން ނިކްހާގެ މިޒާޖަށްވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް އައިސްފައެވެ. ބަސް މަދުވުމާއި އަބަދު ނެގިމަޑުވެފައި އިނުމާ...

6

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 07)

“ޝައިހާގެ އޭޖް ކިހާ ވަރެއްތަ؟” ޝައިހާގެ އުނގުމަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮވެ ފަތީން އަހާލިއެވެ. “25 ވާނެ މިއަހަރު!” ޝައިހާ މިހެން ބުނުމުން ފަތީން ފެށީ ހޭށެވެ. ދެމީހުން އުމުރުގެ ހުރި ތަފާތާއި އެކުވެސް...

3

ލަދު ލޯބި

މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގެ ތެރޭގައި ނަަމްހާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގަ އެވެ. އޭރު ގަޑިން ރޭގަނޑު 9 ޖަހަނީ އެވެ. ” ނަމްހާ…...