22

ދެގަޑި ތިރީސް 2

“އަހަރެން މީހަކާއި ނީނަސް ކޮބާ މައްސަލައަކީ. މީހަކާ އިންނަން އެންމެ...

60

އައިކާ (6)

“އެންމެ ރަނގަޅު.. ބުނެފާނަން.. އެކަމް ޕްރޮމިސްކުރޭ އެކަމާ ނުވިސްނާނަންކަމަށް..” ލީން...

4

ބީހުން….(8)

ޑޮކުޓަރު އެވަގުތު އީތަން އަށް ގޮވާ އެއްފަރާތަކަށް ގެންދިއައެވެ.”އައެމް ސޮރީ...

6

ބީހުން….(7)

” އަމީނާ، އަމީނާ” ސަލީމު ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ” އޯއި...

57

ގޮއްޔެ (7)

އަވަސް ކޮށްލައިގެން މީހަކަށް ނުފެނި ސަލްމާއަށް ގޭން ނިކުމެވިއްޖެއެވެ. ނަސީބު...

76

އައިކާ (5)

“އައިމް މެރީޑް.. އަހަރެން އައިކާއާ އިންނަން ބޭނުންވަނީ ދެއަނތްބަށް.. މިގޮތް...