• dheevaanaa 15

  ދީވާނާ 23

  ޓެރެސްމަތި ކުނިކަހާސާފުކޮށްލުމަށްފަހު މިޝާ ގަސްތަކަށް ފެންދޭންފެށިއެވެ. ވަރަށް ގަޔާވެގެން އޭނާ...

 • vabaa 11

  ވަބާ

  މިވާހަކަ އަކީ ކުރިން “ފިނިޕޭޖް” ސައިޓްގައި ގެނެސްދީފައިވާ ވާހަކައެއް-   “އޯ ބެއިބީ” އަނީސާގެ އެދުން ދިޔައީ...

  aiminabee 6

  އައިމިނާބީ 3

  ”އެހެންތަ؟ ހަކީމު ހުއްޓަސް އަހަރުމެނަކަށްވާނެ ފައިދާއެއް އޮތްހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ”...

  aiminabee 3

  އައިމިނާބީ 2

  އެރޭ މަހުން ލެފުމަށްފަހު އެންމެންވެސް މިސްރާބުޖެހީ އެމީހެއްގެ ގެއަށްދިއުމެވެ. އަނދިރިކަން...

  aiminabee 2

  އައިމިނާބީ – 1

  މިއަދަކީ ހަސަން ތަކުރު އައިމިނާބީއާއި ކައިވެނިކުރިފަހުން އާދައިގެމަތިން އަނެއްކާވެސް އައިމިނާބީއާއި...

  bappa 1

  ހުވަފެންތަކެއް އެބައްޕަގެ ލޮލުގައި ވެޔޭ…

  ( މިވާހަކައަކީ ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއް، މީގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ބައެއް ސައިޓްތަކުގައި ގެނެސްދީފައިވާނެ، އަދި “ދާސްތާން” ނަމުގައި ޗާޕްކޮށްފައިވާ ކުރުވާހަކަ ފޮތުގައި މިވާހަކަ ހިމެނޭނެ)   “މަންމާ…ކޮބައިތަ މިތާ އޮތް ފޮތް…” އަހަރެން...