• 5a3736b9fa7d9bdc06db192334712787 14

    ތި ލޯބި އެދިގެން… 7

    އައިދަން ޒީޝަން ދުރަށް ލާން މަސައްކަތްކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެފަހަރަކު...

    love_story 6

    ސިއްރު 13

      “ޝުކުރީއްޔާ. ތިޔަ ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު އަހަރެން އަދާކުރާނީ ކިހިނެއް؟”...