• 0.02.01.8fd6dd38d60ec115458335445cd95e9cf33becef3bcf6c93d7638532482cb739_full 5

  ޓެކްސީ (އެއްވަނަ ބައި)

  ހަނދަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ފުރިހަމަކަމާއި ޝާއްބަކަން އެކުލެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ވިދާ ބެބުޅުމާއި އެކު އެއަށް...

  ހހގހ 54

  އިންތިޒާރުގައި ހުރިން 16

    ނަމަވެސް ސުމާގެ ހިތުގައި އުފެދުނީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ؟ މާޒިން އެހެން ސުމާ ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުމެވެ....

  dheevaanaa 13

  ދީވާނާ 8

  ” ކުރާނެ އެހެންކަމެއް ނޭނގިގެންތަ މިހާރު ތިއުޅެނީ؟…..ނޫނީ އަހަރެންގެ ހުރި ނުބައިކަން އިތުރަށް ބަލަން ބޭނުންވަނީތަ؟….”...

 • 21

  ކަޅި (އެއްވަނަ ބައި)

  އަތުގައި ފިނި ވައިރޯޅިއެއް ބީހިލުމާއެކު އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ. ގަސްތަކާއި ނުލާ އަހަރެންނަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރަށް...

  ހހގހ 42

  އިންތިޒާރުގައި ހުރިން 15

    އަނެއްދުވަހު އިރު އެރީވެސް މާޒިންއަށް ނުނިދި ބެލްކަނީގައި އޮއްވައެވެ. ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލުމަށްފަހު ގައިވެސް ބެލްކަނީގައި...

  13444189_1026589750759423_680341797_n 47

  ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ (13)

  އެގަނޑު ކިޔަމުން ދިޔައިރު ލޫތްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ބަބުޅަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ ކަތުރުކަށިގަނޑު ބާރުކޮއްލެވިފައިވާ ވަރުން...

  ppo 29

  އަސަރު 20

  “ޝިކާ…… އައި ލަވް ޔޫ….” ދެލޯ މަރާ ފިއްތާލަމުން ލިވާން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ޝިކާ ގެ...

  11

  ކަޅި

  ކަޅި   އަލި ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި އަހަރެން ބޭރަށް ނިކުތީ ހިތްހަމަޖައްސާލާށެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކާއި...