4

ހިތް ނުރޮއްވާ… (15)

……………………………………ރިހާ އެކިފަހަރު އެކި ކަބަޑް ހާވަމުން ފައިލްތަށް ބަލާތަން ބަލަން...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 11 ވަނަ ބައި 2

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 11 ވަނަ ބައި

“އަދިކިރިޔާ މިއަދު ނޫރާއަށް އިނގުނީ އާޔަން ނޫރާދެކެ މާކުރީންސުރެ ލޯބިވާކަން!”...