Author: Maseeh

3

މިހިރީ އުފާތަށް ގެއްލިފާ (5ވަނަ ބައި)

ޖެހިގެން އައިދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. އަހަރެން ހޭލިއިރު އެލީނާ އުޅެނީ ސައި ހަދާށެވެ. އޭނާ އެއުޅެނީ އަހަރެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަންކަން އަހަރެންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަރެން ތެދުވެ ފެންވަރައިގެން ބޭރަށް ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު...

5

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 09)

ސަމާހު: “ބުނީމެއްނު ފަޒީން މަރުވިރޭ ތިމަންނަޔާ އޭނަ ދިމަލެއް ނުވެޔޭ. އެކަމަކު ދެންމެ މި ދައްކާލި ވީޑިއޯގަ އެވާގޮތް މަށަށް ކިޔާދެވިދާނެތަ؟” ނަޒީހު: “އޭނަ ފުރަތަމަ ތަޅަން ފެށީ.. އަހަރެން ހަމަ ރީތިކޮށް...

4

މިހިރީ އުފާތައް ގެއްލިފާ (4ވަނަ ބައި)

އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު އެލީނާ އުޅެނީ ލިވިއާ ނުނިދައިގެންނެވެ. ލިވިއާ ރޯންއޮވެފައި އަހަރެން ފެނުމާއިއެކު ދުއްވައިގަނެގެން އައިސް އަހަރެންގެ އަތުތެރެޔަށް ވަދުނެވެ. އަހަރެން ލިވިއާ އުރާލިވަގުތު އަހަރެންނަށް ފެނުނީ ލިވިއާގެ ނިއްކުރި ވަރަށް...

2

މިހިރީ އުފާތަށް ގެއްލިފާ (2ވަނަ ބައި)

ކޮޓަރީގެ ފާރުބިތުގައި ލެނގިލައިގެން އިނދެ އަހަރެން ވިސްނަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. އަހަރެން ހިތްވަރު ދޫކޮށެއް ނުލާނަމެވެ. ކޮންމެފަދަ ގުރުބާނީއެއް ވެގެންވިއަސް އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާކުރަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ. އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނުނު އެންމެ...

2

މިހިރީ އުފާތައް ގެއްލިފާ (3ވަނަ ބައި)

އެލީނާގެ ބައްޕަގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓުވީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެލީނާ އަހަރެންނަށް ކިތަންމެ ނަފުރަތެއް ކުރިޔަސް އަހަރެންނަކަށް އެކަމެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއްހެއްޔެވެ؟ “އެހެންވީރު ކީއްވެތަ...

10

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 8)

ފަތީން އިނީ ސުކޫލު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ބަދިގޭގައި ސައިބޯށެވެ. އެއިރު މެންދުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. “ކޮބާ ތިމީހާ؟” އެއީ ޖިޔާދު...

4

މިހިރީ އުފާތަށް ގެއްލިފާ (1ވަނަ ބައި)

އޮފީހުން ގެއަށް އައީ 10 ގަޑީރެއްހާއިރު ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލި ވެގެންނެވެ. ގެޔަށް އައިސް ވަނުމާއެކު އިވުނީ ލިވިއާ ރޮއިގަތް އަޑެވެ. އަހަރެން ވަގުތުން ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާ...

5

ނޭނގި ލޯބި ވެވުނީ

= ހުރިހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް : މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވާނީ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކަށް އަޕްލޯޑު ކުރަން ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިވާހަކަ ކިޔުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ކުރިން...

2

ކުށަކާނުލާ ސަޒާ

ލޯބީގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލަކީ ކައިވެންޏެވެ. އެކަމަކު، ހިދާ މީހެއްދެކެ ލޯބިވީ ލޯތްބަށްޓަކާ އެވެ. ކައިވެންޏާއި ފިރިމީހާ އަކީ، ހިދާގެ ސިކުނޑީގައި ގެންގުޅުނު ދެލަފުޒެއް ނޫނެވެ. އެކި މީހުން ލޯބިވަނީ އެކި ސަބަބަށްޓަކާ...

6

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 07)

“ޝައިހާގެ އޭޖް ކިހާ ވަރެއްތަ؟” ޝައިހާގެ އުނގުމަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮވެ ފަތީން އަހާލިއެވެ. “25 ވާނެ މިއަހަރު!” ޝައިހާ މިހެން ބުނުމުން ފަތީން ފެށީ ހޭށެވެ. ދެމީހުން އުމުރުގެ ހުރި ތަފާތާއި އެކުވެސް...

4

ނާކާ – (އެޕިސޯޑް 06)

ޝައިހާގެ ގެއިން ނުކުމެގެން ފަތީން އައިސް ގެޔަށް ވަތްއިރު ފައުޒާ ސިޓިންގްރޫމް ސޯފާމަތީގައި ފޯނެއްގައި އިނެވެ. ފަތީން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ފައުޒާއާއި ސަމާސާ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާލާފައެވެ. “ދެން މަ...

12

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 05)

ފައުޒާ ހުރީ އާނިސްއަށް ފުރަގަސްދީގެންނެވެ. ފައުޒާގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އާނިސް ތެދުވެ ފައުޒާ އާއި ގާތް ވެލިއެވެ. “ފައޫ… ބުނެބަލަ.” އާނިސް ސުވާލުކޮށްލީ ފައުޒާގެ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ކަންބޮޑުވެ ހުރެއެވެ. އެވަގުތު...

10

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 04)

= ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް = (މިވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ 7 އެޕިސޯޑް ވާނީ މީގެ 2 މަސް ކުރިން މިއަދު ނޫހަށް ވިއްކާލެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބާކީ ހުރި އެޕިސޯޑުތަށް މިއަދު ނޫހުން ގެނެސްދެވެން ނެތުމުގެ...

8

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 03)

އެދޮރުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައީ މިއަދު ސުކޫލުން ފަތީން އާއި ދިމާވި ދިވެހި މުދައްރިސްއެވެ. އޭނާ ހުރީ އާދައެކޭ އެއްފަދައިން ވަރަށް ހިނިތުން ވެލާފައެވެ. އޭނާ ފެނުމާއެކު ފަތީން ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާގެ...

8

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 02)

ރަނގަބީލުގެ އަޑާއެކު ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެކުއްޖަކު އިށީންދެގެން ތިބި ތަންތަނަށް ބެހިގެން ދިޔައެވެ. ދިވެހި ގަޑި ނަގައިދެއްވަން މިއަދު އައީ މުޅިން އާ ޓީޗަރެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީޗަރެކެވެ. ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑަކާއި...

11

ނާކާ…

ނާކާ… އެޕިސޯޑް 01 ބޭބެގެ ކުއްލި މަރާއެކު އާއިލާއަށް ލިބުނު ހިތްދަތި ކަމަށް މިއަދަކީ ތިންވަނަޔަށްވީ ދުވަހެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި ކޮށްކޮ އަށްވެސް ހިތްވަރު ދޭން މިއަދު ހުރި ހަމައެކަނި...