Author: §HåĂĶĶÓ

240

ލޯބި ނުވެވުނުނަމަ -1-

އިރުގެ ރަން ދޯތި ތަކުން މުޅި ދުނިޔެ އަލި ކޮށްލާފިއެވެ. ހުދު ކުލައިގާ ހުރި ވިލާތަށް އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލު ކޮަށްލާފިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދޭހަވަނީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެވެ....

203

ބަދަލު 2

އެންމެން ނިދަން ދިޔައިރު 11 ޖަހާފިއެވެ. ނައުރީން ގޭތެރެއަށް ވަނެ ބުލޭނކެޓް ފަތުރާލުމަށް ފަހު އޮށޯތީ އޮށޯންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ. ނައުރީން އަށް މިހާރު ނިދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ގަޑީގައި...

136

ބަދަލު 1

ރޭގަނޑުގަޑީ ފަޅު ރަށުގައި ފޯރި ނަގަމުން ދިޔަ ގުރޭޑް 10 އެއްގެ ކުދިންނަކީ ބިރުވެރިކަން މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ކުދިންތަކެކެވެ. އޯ ލެވެލް ޓެސްޓް ހަދައި ނިންމާ ކުދިންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ...

26

ލިބުމޭ އެދެނީ…

ލިބުމޭ އެދެނީ… އަހަރެންނަކީ އަބަދުވެސް ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުއްޖަކީމެވެ. އޭރު އަހަންނަނަކަށް ލޯބި އެއީ ކޯންޗެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންނަށް ނޭނގި އަހަންނަށް ލޯބި ދަސްވެއްޖެވެ.ދަސްވުމުގެ އަސްލަކީ އަހަރެންގެ ބެސްޓީ އެވެ. އަހަަންނަށް...