10

އަލްމާޝް 20

ދީމާގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރާއެކު ނިމާންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އެންމެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް އެތާ މަޑުނުކޮށް ހިނގައިގަތުމަށްފަހު ހުއްޓިލީ އަޒްމާއާއި އެއްހަމައިގައެވެ. “މާފްކުރޭ ބޮޑުއްތާ… ދީމާއާއި ސުވާލުކުރުމުން ހުރިހާ ސުވާލުތަކެއްޖެ ޖަވާބު...

56

ތީ ފުރާނައިގެ ދިރުމޭ މަގޭ (9)

އޭނާ ތިރިވެގެން ގޮސް ތަޅުންގަނޑުގައި ބޯ ޖައްސާލިއެވެ. އޭނާ އަށް ފެނުނު މަންޒަރަކުން އަޑު ގެ ކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ހޯލު ތެރޭގައި ތިބި ކުދިންނަށް ވެސް ޔޫހާ ގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު...

24

ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ.. 12

އަހަރެންނަށް ބަލަން އޮވެވުނީ އަކުމަލު ދިޔަ ދިމާލަށެވެ. އެބުނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ. އަނެއްކާ… ނޫނެކެ.. މާތް ރަސްކަލާކޯއެވެ. އަނެއްކާ އަނެއް އިމްތިހާނު މިއަޅާއާ ކުރިމަތި ކުރަނީ ހެއްޔެވެ. މޫނުމަތީގައި އަތްއަޅާ ގިސްލާ ރޮވުނީ...

11

އަލްމާޝް 19

“މަނިކު ޓެކްސީއަކަށް ގުޅާ… މަ މިއަންނަނީ އަޒޫ ކައިރީގައި ދާ ވާހަކަ ބުނެލާފައި…… މިދިމާލަށް ދޯ އަޒޫ ދިޔައީ” ބަދިގެއާއި ވީ ދިމާލަށް ފަޒްނާ އަތް ދިއްކޮށްލުމުން އަދުނާން ބޮލުގެ އިޝާރާތުން އާއެނކޭ...

18

ދީފާ އުފާ – 4

ޔުއާން ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަންއިރު ޔުއާން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފާހަނައިން ފެން އަންނަ އަޑު އިވުމުން ޔުއާން ވީ ފާހާނައިގަކަން އާރާއަށް އެނގުނެވެ. އާރާ ޔުއާންއަށް ޖެއްސުން ކުރުމަށް ފާހާނަ އިގެ ދޮރުގައި...

67

ބަލި މީހާ އަކީ ކާކު؟؟

މެންދަމުން އަލި ވެ އެކެއް ޖެހީއެވެ. ވަރަށް ބާރަށް އައި ކާރެއް ހޮސްޕިޓަލުގެ  ދޮރު މަށްޗަށް މަޑު ކޮށްފިއެވެ. ކާރުން ފޭބީ ގަމީހުައި ލޭ އުނގުޅިފައި ވާ މީހެކެވެ. އެއީ ކާސިމްބެ އެވެ....

24

ދަރިފުޅާއޭ…

ދަރިފުޅާއޭ… މަންމަ ގެ ކުށަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މުސްކުޅި އަކަށް ވުނެ ހެއްޔެވެ. މަންމަ އާ މެދު ތިހެން ތި ކަންތައް ކުރަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅު މަންމަ ގެ ބަނޑުގައި ނުވަ...

10

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 37

3 މަސް ފަސް އީމަން އިނީ ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީގައެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯ ފްރޭމަށް ބަލަހައްޓައިގެން ފުން ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި އިން އިރު ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަ ތިކިތަށް ފޮޓޯފްރޭމަށް ބޮސް...

11

އަލްމާޝް 18

މާޝަލްގެ ބުށްފުޅި ގިރާލައިގެން ބަގީޗާއަށް ނިކުތް އަލްމާޝް އަންޖޫގެ އުނގުގައި އިން މާޝަލް ނަގާ އުނގުމަތީގައި ބައިންދަމުން އަންޖޫއާއި ޖެހިގެން އިން ޖޯލީގައި އިށީނެވެ. އަންޖޫ ތެދުވެގެން ބަދިގެއާއި ދިމާލަށް ދާން ނިކުތްއިރި...

23

ދުރުގައި ވިޔަސް… ( 11ވަނަ ބައި)

އަވަސް އަވަހަށް ހިނގާފައި މާޔާ ދިޔައިރު އިރު އިރުކޮޅާ ލޯ ފުހެލައެވެ. މާޔާއަށް މިކުރެވުނީ ކީއްެހެއްޔެވެ. ނަކީލްގެ ލޯތްބަށް ބޭނުންވެފައި ހުއްޓާވެސް އެއަށް އިންކާރުކުރެވުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. މާޔާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަލާމަތް ކުރާ...

20

ލޯބިވޭ

އަހަންނަށް ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއްކަން ދަސްކޮއްދިނީ އަލާންއެވެ. ލޯބީގެ ފޮނި ހުވަފެންތައް އަހަރެންނަށް ދެއްކީވެސް ހަމަ އަލާންއެވެ. ނަަަމަވެސް ތަޤުދީރު އަހަރެމެންގެ އެ ލޮއެއްބަކަށް ފުރުސަތެއްނުދިނެވެ. ހުވަފެންތަށް ވިއްސިވިހާލިވެ ދިޔައީ ދެމީހުންގެ ހިތް ރޮއްވަމުންނެވެ....

10

އަލްމާޝް 17

މިނާގައި ހިނގި ފިތިބާރުވުމުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ބިރުވެރި އަދި ހާސްކަމެއްގައި ތިބި ލޯބިވާ ޝޯނާގެ މައިންބަފައިންގެ ހާލު ކައިރިން ބަލާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ނިމާން ސައޫދީއަށް ފުރީ ހަމައެކަނީ އަލްމާޝްއަށްޓަކައެވެ. އަދި މަދީނާގައި ކިޔަވަންހުރި...

19

ހުވަފެން

އަހަރެންވެސް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހިޔާލުގެ ދޮރުން ފޮނި ހުވަފެންތަކެތް ދެކުނީމެވެ. އުންމީދުތަކަކާއެކު ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއް ކުރަހަމުން ދިޔައީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ސިކުންތެއްގެތެރޭ ހުރިހާ އުންމީދަކާ ހުވަފެންތަކެތް ވިއްސިވިހާލިވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ޖުމުލައަކުން އަހަރެންގެ ހިޔާލީ...

29

ލޯބިން އެކީގަ ވާނަމޭ.. (8)

މަޑު ހިނގުމެއްގައި މަގުމަތިން ހިގާފައި ދިޔަ އީނާލް ހުރީ ދެއަތް މެޔާއި ދިމާލުން ހުރަސްކޮއްލައިގެންނެވެ. އެއީ ފަޅު ގެތަކެއް ހުންނަ މަގަކަށްވުމުން އެ މަގުން މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭތަން ވަރަށް ނުފެނެއެވެ. ރޭގަނޑު...

26

ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ.. 11

އިސްޖަހައިގެން ހުރެ އަހަރެން ގެއަށް ވަނީ މިއަދު ވީ ކަންތަކާ ދޭތެރެ ވިސްނަމުންނެވެ. އަހަރެންނަށް ދެވުނީ ސިޓިން ރޫމް ހުރަސްކޮއް ދެފިޔަވަޅެވެ. ކޯތާފަތް މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔަ ދިލަ ހޫނުން މޫނުގައި އަތްކާތާލެވުނީ...