އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް (ސޯޅަވަނަބައި) 17

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް (ސޯޅަވަނަބައި)

ކުރިޔަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ފައި ނެގި އަލާނިޔާއަށް ހުއްޓެވުނީ އަޅުވައިގެން...

22

މަލާކް…14ވަނަބައި

ދެހަފްތާފަހުން ފުރުން ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު މަލާކްވެސް ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. “ކުޑާ...

33

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 8

“ހެހެހެ. ފަހަށް ތިބޭނީ ފަސް.. މިކޯއްޗެއް ގަމީހުގަ” ޒިޔަމްގެ ގަމީހުގައި...

39

ޞަފަރު (5 ވަނަ ބައި)

އިރުކޮޅެއްނުވެ އަހަރެންގެ ބޮލަށް ފާޑެއްގެ ބާރުގަނޑެއް އަރަންފެށިއެވެ. މުޅި މީހާގެ...