10

އެވްލީން… 24

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ހެދި ޓެސްޓް ތަކުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވުމާއެކު ޒަވީން އާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެއުފާވެރި ޚަބަރު ދިނީ ހެނދުނު ނާސްތާ ކުރަމުންދިޔަ ވަގުތުގައެވެ. ” މޯމް ، ޑޭޑް އައެމް...

12

ބަދަލުވެދިޔަ ޙަޔާތް

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އަހަރެންގެ ހަނދާން ހުންނަން ފެށިއިރުވެސް އަހަރެންގެ ބައްޕަ މިދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. މަންމަ އަހަރެންނަށް ކިޔައިދިން ގޮތުންނަމަ ބައްޕަ މިދުނިޔެއާއި ވަކިވީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ދޮޅު އަހަރުގައި އަހަރެމެންގެ ގޭގައި ހިނގި...

8

ޤުރުބާން-1

އުޑުމަތީގައިވާ ކަޅު ވިލާތަކުން ދުނިޔެ އަނދިރިކޮށްލީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ. ނަލަ ނަލަ ވައިރޯޅިތަށް ބާރުވެ ވިއްސާރަ ވެހެންފެށީ އެއްވެސް އިންޒާރެއްނެތިއެވެ. ވައި އިންތިހާއަށް ބާރުވެ ހީވަނީ ގެތަކުގެ ފުރާޅުވެސް އެއްލާލަފާނެހެންނެވެ. ކަނޑުގެ ރާޅުތަށްވެސް...

15

ދެގަޑި ތިރީސް 04

ނާޝިދާ ގަނޑުވިއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެއްކޮށްވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އަޑުއިވުނެވެ. ނަމަވެސް ކިޔާއެއްޗެއް އޭނައަކަށް ނަގައެއްނުގަނެވުނެވެ. އޭނާ އަނގަހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެކަމު ހީވަނީ ދެތުންފަތް ތެރަސްލާ ތަތްކޮށްފަ ހުރިހެންނެވެ. އޭނާއަށް...

6

މަންޒިލް ތިއޭ މިހިތް އެދޭ (5)

އައިރާގެ އާއިލާއެކު ވެއްޓިފައި މިވާ ވަޅުގަނޑުން އެރޭތޯ އައިރާ ކެޑި ނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާ ގޮތެެއް ނިންމައިފިއެވެ. އޭނާ ނިންމީ މަންމަގެ ރަށް ގއ.ވިލިނގިއްޔަށް ބަދަލުވާށެވެ. މިހާރު މަންމައަށް...

29

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ފަހުބައި)

ނޫރް ވަގުތުން މާތްﷲ އަށް ޙަމްދްކުރީ ވީއުފަލުންނެވެ. ނޫރްއަވަހަށް ދުވެފައި ގޮސްއައީ ޝާމާގޮވައިގެންނެވެ. “މަންމާ މާހީ ހަރަކާތްކުރިއޭ ދެންމެ……އަހަންނަން ހަމަ ޔަގީން……” ނަމަވެސް ޝާމާއައިސް މާހިލްއަށް ގޮވާގޮވާ އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވިއެވެ. ކުޑަ...

3

ގަނާ

ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ތަފާތު މީހެކެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހުންނަނީ ތަފާތު ވިސްނުމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ކޮންމެމީހެއްގެ ސިފަވެސް ތަފާތެވެ. މިވެނި މީހަކު ފަލައޭ އެވެނި މީހަކު ދޮނޭ ކިޔާފަ އިނގިލި ދިއްކުރުމުގެ...

22

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 7

” ބޭބެގެ ދަރިފުޅު މަތިން ހަނދާން ވަނީތަ… ބޭބެ ނުރޮއެ.. ބޭބެގެ ދަރިފުޅު އަންނާނެ އިނގޭ… ” އާޔަންގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ޔާނީ ދެއްކި ވާހަކައިން އާޔަންއަށް މާބޮޑަށް އަސަރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ރޮމުން...

10

އެވްލީން… 23

” ކި…ޔާ…. ޑޭޑް އެކްސިޑެންޓެއް ވެގެން މިއުޅޭނީ… ހީ އިސް އިން އަ ވެރީ ސީރިޔަސް ސިޓުއޭޝަން… ” ޒަރާ ރޮވިފައިވާ އަޑަކުން ބުނެލިއިރު އަކިޔަސް ހުރީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އަކިޔަސްގެ ސިކުނޑި...

14

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 1

އެންމެ ނިދި ގަދަވީ ވަގުތު މަންމައައިސް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ދަންވަރު ހޭލާއެޅުފައި ނިދަން ޖައްސާލި ވަގުތު އެގޮވީ ސްކޫލަށް ދާށެވެ. އެނދުން ނުތެދުވަނީސް ނުހުއްޓާނެކަން އެނގޭތީވެ ކަންނެއް ކަމާއެކު އެނދުން ތެދުވެގެން ފާާޚާނައަށް...

11

އަބަދަށްވެސް އަހަރެން ހިތްހެވެ.

އަބަދަށްވެސް އަހަރެން ހިތްހެވެ. “ނާނީ” އަކީ އަހަރެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ބައިވެރިޔާއެވެ. އެ މީހަކަށް މިހިތުން އެންމެ މަތީ ޖާގަ ދެވުނު ޖިންސުއްލަތީފެވެ. ލޯބީގެ ދަރުބާރުގައި ރަނިކަަމާގެ މަޤާމު ދެވުނު ރާނީއެވެ....

6

އެވްލީން… 22

އެވްލީން ޖެޓީ ވަށާ ޖަހާފައިވާ ރެއިލިންގައި އަތް ވިއްދާލުމަށްފަހު މޫދަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އަކިޔަސް ވަޔާއެކު އެވްލީންގެ މޫނަށް ފައިބަމުން ދިޔަ އިސްތަށި ކޮޅުތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލަ ދިނެވެ. ” ސަޗް އަ...

ފާތުމާގެ ބިރު
7

ފާތުމާގެ ބިރު

ފާތުމާ އަވިއްސެއް ހެން ދެކޮޅަށް ދުވަމުން ދިޔައީ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށް ނިންމާލެވޭތޯއެވެ. ނޭވާލާނެ ވަގުތުކޮޅެއް ނުހޯދާ ހަދަރިން އެކަނިމާއެކަނި ބަލަމުން އަންނަތާ ދެއަހަރު ވީއެވެ. ފާތުމާގެ ފިރިމީހާ ހަސަނު މަހަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ނިޔާވީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިން ފާތުމާ 6 ވަނަ ކުއްޖާއަށް ބަލިވެ އިންދައެވެ. އަދި އާއިލާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމެއް ފާތުމާއަށް ލިބެމުން ނުދާތީ ފާތުމާ ވެފައި ވަނީ ވަރަށް އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ މީހަކަށެވެ. ފާތުމާގެ އެންމެ ކުޑަކުއްޖާއަށް މިހާރު 2 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު އެންމެ ދޮށި ކުއްޖާ އަށް އަދި ވީ އެންމެ 13 އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން ގޭގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހިފައިވަނީ ފާތުމާއަށް އެކަންޏެވެ. ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ބަލަމުން ގޭގޭ މަސައްކަތްތަށް ނިންމުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުން އަންނަ ފާތުމާގެ މަސައްކަތް މިއަދު ލަސްވެގެން ދިޔައީ އެދުރުގޭގައި އޮތް ބައްދަލުވުމަަކަށް ދާން ޖެހިގެންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ތެޅެމުން ފޮޅެމުން އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ފާތުމާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމައި ތަންޑުލައިފިއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެ ހިސާބާ ދުރުގައި ފާތުމާއަށް އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްވެސްކޮށް ނިންމޭތޯ ބަލައެވެ. ކުދިންނަށް ކާންދީ އަކުރު ކިޔައިދީ ފެންވަރުވައި ނިންދެވުމަށްފަހު އަވަހަށް އޮށޯތީ މިރޭވެސް އަވަހަށް ނިދާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ފާތުމާއަށް ނިދި ނިދި އޮއްވާ ކުއްލިއަކަށް ފުންމައިގެން ތެދުވަތީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނިގެންވެސް މީހަކު ނުތެދުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ތެދުވުމާއެކު އަޅާއެތިކޮށް ދޮރާއި ދިމާއަށް ދުއްވައިގަތީ ކަމެއް ހަނދާން ވެގެންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށް ނިންމާ ފާތުމާއަށް މިރޭ ނިދަން ވަދެވުނީ ކާއެއްޗެހި ޑަސްބިން އުކާނުލައެވެ. ޑަސްބިން އުކާނުލައިފިނަމަ މިރޭ ބުޅާ އަރައި މުޅިތަން ހަފުސްކުރާނެ ކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ފާތުމާއަށް ނިދާކަށް ނޯވެވުނެވެ. ދޮރުން ބޭރަށް ބޯދިއްކޮށްެން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކު މަޑުކޮށްލީ ކިރިޔާވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވޭތޯ ބަލާލުމަށެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާން ނެތުމުން މޭގައި އަތްޖައްސާލާއިގެން ހުރެ ދުލަށް އައިހައި ހެޔޮއެއްޗެއް ކިޔަމުން ޑަސްބިން ހިފައިގެން ފާތުމާ ދިޔައީ ގޮނޑުދޮށާ ދިމާއަށެވެ. މިނޫނީ ހަސަނު ނިޔާވިފަހުން ފާތުމާ ރޭގަނޑު ބޭރަކަށް ނުނިކުމެއެވެ. އަދި ހަސަނު އުޅުނު ޒަމާނުގައިވެސް ރޭގަނޑު ބޭރަށް ނިކުތުމަކީ ފާތުމާއަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިކަންވެސް މިއޮތީ ކުރާން ޖެހިފައެވެ. ފާތުމާ އަވަސް ފިޔަވަޅުމަތީ ގޮސް ގޮނޑުދޮށަށް ފައިބައި ޑަސްބިން އުކާލުމަށްފަހު ބަލިދީ ރީއްޗަށް މުދުން ދޮވެލައިގެން އެއްގަމަށް އެރިއިރު ހުރީ މީހާ ބިރުން ގޮސް އެއްކޮށް ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އަވަސް އަވަސް ކޮށްލައިގެން ގެޔަށް ދާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފާތުމާއަށް އަދި ވީ މާ ނުބައި ގޮތެކެވެ. މީހާ ބިރުން ހުރި ވަރުން ގެޔަށް ދާ މަގު އޮޅުނީއެވެ. މިހާރު ފާތުމާގެ ހިތެކޭ ދިރޭ މަހަކަށް ފެން ނުލިބުމުން މަރަށް ތެޅޭ އެއްޗެކޭ އެއްފަދައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ބާރަށް ހިނގައިފައި އައުމަށްފަހު ދުއްވައިގަތީ ދެބުޅާ ކޯޅެގަތް އަޑަށް ބިރުންނެވެ. ދުވެފައި ދަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ފާތުމާއަށް ދިމާވީ މާ ދެރަ ގޮތެކެވެ. ރުކަކުން ވެއްޓިފައި އޮތް ފަންގަނޑެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ފާތުމާ ވެއްޓި އެތާ އޮތް ގާގަޑެއްގައި ބޯ ޖެހި ފާތުމާގެ ބޯ ފަޅައިގެން ދިޔައީ ބަސްބުނާހާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ބައިވަރު ލޭތަށް ފެނުމާއެކު އެ އޮތް ތަނަށް ފާތުމާ ހޭ ނެތިއްޖެއެވެ. ފާތުމާއަށް ހޭވެރިކަންވީ އޭނާގެ އެންމެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ރޯ އަޑަށެވެ. އޭރު އޭނާ ވަށައިގެން މީހުން އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. ވީ ގޮތް ރޭކާލީ ހޭއެރިތާ އިރުގަނޑެއް ވީ ފަހުންނެވެ. އަޑުން އަޑުނަގާ ރޯން ފެށީ ރޭގައި އޭނާއަށް ދިމާވި ހާދިސާ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. ފާތުމާ ވަލު ތެރޭގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ފަތިސްނަމާދު ކޮށްލައިގެން ވަލަށް ވަދެ އުޅުނު ބަޔަކަށެވެ. ފެނުމުން އަވަހަށް އެމީހުން ފާތުމާ އޭނާގެ ގެޔަށް ގެނައީ އެވެ. އޭނާ އަށް މިހެން މި ދިމާވީ ގަންނާ ކުރައްވާ ބިރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި މިހާދިސާއަށް ފަހު ރަށު މީހުންވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުން ފާތުމާއަށް ޖާގަދިނެވެ.   (ނިމުނީ)

ޝާނާ
4

ޝާނާ

ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައިވެސް އެކިއެކި ކަންތަށްތަކާ ދިމާވާނެއެވެ. ބައެއް ދުވަސްތަކަކީ ތިބާގެ ހަޔާތަށް ބަހާރުމޫސުން އައިސްފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި އަނެއްބައި ދުވަސްތަކަކީ ތިބާގެ ހަޔާތް ކަޅުވިލާގަނޑަކުން ފޮރުވިފައިވާ ދުވަސްތަކަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް...

14

ވާލޯބިންނޭ ދީވާނާ ވަނީ -1

އޮމާންކޮށް އޮތް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން އައި ލާންޗެއް ރަށުގެ ބަނދަރާ ކައިރިކޮށްފިއެވެ. އެވަގުތު އެ ލާންޗުންފޭބީ ޒުވާން ފިރެހެން ކުއްޖެކެވެ. އިސްކޮޅުން ދިގު، ބާމަތިފުޅާ ޒުވާނެކެވެ. މާ ދިގު ނޫން ފަން...

9

މަންޒިލް ތިއޭ މިހިތް އެދޭ (4)

އައިރާގެ ކައިވެނީގެ ކަންތައްތައް އަނީސާއްތަ ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ފޯރީގައެވެ. ރަޝާދުވީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައެވެެ. އަނީސާއްތަ ބުނާގޮތުން ރަޝާދު ދިޔައީ ކައިވެންޏަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަަން ބެންކޮކަށެވެ. އައިރާއަށް އަބަދު ވިސްނެނީ އޭނާއަށް ދިމާވެފައިވާ...