Author: Saandy

128

އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް!

އަޅުގަނޑު މިހާރު ލިޔަން ފަށަން ގަސްތުކުރާ ވާހަކައިގައި ބޭނުންކުރާނެ ނަންތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިވާހަކައަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައިވެރިން އުޅޭ ވާހަކައަކަށް ވާތީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ގިނަ ނަންތަކެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވެއެވެ. ނަންތައް ފޮނުވާއިރު އެ އަންހެން ބައިވެރިއަކާއި ގުޅޭނެ ފިރިހެން ބައިވެރިއެއްގެ ނަންވެސް ފޮނުވާލުމަކީ ނަންތައް ހޮވުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މި ހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ ވިހިވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސުންގަޑި ސުންމިނެޓާއި ހަމައަށް ވާހަކައަށް ނަން ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ، ރީތި ނަންތަކެއް ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުގެ އާ ވާހަކައިގައި ބޭނުންކުރަން ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. * ނަންތައް މި ޕޯސްޓްގެ ކޮމެންޓް ބަޔަށް ފޮނުއްވާ.. ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް https://www.facebook.com/SaandyStories/ އަށް އިންބޮކްސް ކުރައްވާ.. – ސާންޑީ –

29

ނީލާ

ނީލާ އޭނާގެ އަލަތު ލޯބިވެރިޔާ ނިޝާމްއާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ އުމުރުން އެންމެ އަށާރަ އަހަރުގައެވެ. އާއިލާގެ ނުޤަބޫލުގައި ނީލާ އެ ކައިވެނި ކުރީ ނިޝާމްދެކެ ވެވިފައިވާ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަދި ނިޝާމްއާއެކު...

40

އައިކާ (30) – ފަހުބައި

***** 29ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން ***** “ކޮފީއެއް ހަދާލަދީބަލަ.. އަހަރެން އެބަ ދަން..” ޔޫޝައު އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ނާޒް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް ޔޫޝައުއާ ދިމާ ބަލާލެވުނުއިރު ޔޫޝައުވެސް އިނީ އޭނާއާ ދިމާ ބަލަން ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ....

42

އައިކާ (29)

“ކޮފީއެއް ހަދާލަދީބަލަ.. އަހަރެން އެބަ ދަން..” ޔޫޝައު އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ނާޒް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް ޔޫޝައުއާ ދިމާ ބަލާލެވުނުއިރު ޔޫޝައުވެސް އިނީ އޭނާއާ ދިމާ ބަލަން ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ. އޭނާ ބަލާލުމާއެކު އެއްލޯ...

34

އައިކާ (28)

“ކީއްވެތަ ކޮންމެ މީހަކަށް އަހަރެން މި ގޯސްވަނީ؟ އަހަރެންނަށް އެހެން މީހަކު ދެރައެއް ދިނަސް ގޯސް މިވަނީ އަހަރެން.. ކީއްވެތަ؟ ކީއްވެތަ؟” “އެކަކަށް ދެރައެއް ދީފަ އަނެކަކަށް އުފަލަކު ނޫޅެވޭނެ.. އެތަން ތި...

40

އައިކާ (27)

“ތިހާ މާތް މީހަކު ހިލޭ އަންހެނެއް ގައިގަ އަތެއް ނުލާނެ.. އަދި އެވެސް މީހެއްގެ އަނތްބެއް ގައިގަ..” އައިކާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. “ކާކުގެ އަނތްބެއް؟ އައިކާގެ އެއްވެސް ފިރިއަކު ނުހުންނާނެ..” އެވަގުތު ގެއަށް...

28

އައިކާ (26)

“ގެނޭ އަހަރެން ތި ގެޔާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނަން..” މާޒްގެ އަޑަށް އައިކާ ބަލާލިއެވެ. މާޒްގެ މޫނުމަތީގައިވާ ހިނިތުންވުން ފެނުމުން އައިކާގެ އެތެރެހަށީގައި ރޯވެގަތެވެ. “މަރުޙަބާ!” ރުޅިވެރިކަމާއެކު މާޒްއާ ދިމާއަށް އެހެން ބުނެލަމުން އައިކާ...

60

އައިކާ (25)

“ވަރަށް ހަނދާންވާނެ..” ލަމްހާ އައިކާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެންވެސް..” އައިކާ އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންފިއެވެ. ލަމްހާ ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު އައިކާގެ ދެލޯ ފޮހެލައިދިނުމަށްފަހު އޭނާގެ އަތަށް ގަނޑުކޮޅެއް...

32

އައިކާ (24)

“ކާކުތަ މި ދަންވަރު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ދޮގު ޚަބަރުތަކަކައިގެން މެސެޖްކޮށް އެ ގުޅައިގަތީ؟ ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވީތަ ދޭތެރެ ޖައްސަން އެ އެނބުރިގަތީ.. މުޅި ރޭ ޚަރާބުކޮށްލައިފި..” ޔޫޝައު އިނީ ރުޅިއައިސްފައެވެ. އޭނާއަށް...

44

އައިކާ (23)

“ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ؟ ކައިވެނި ހަލާލުވާނެއޭ.. އެއީ ދެން އާއިލާއަށް ލައްވާ ނުލައްވާ ހިސާބެއްނު.. އަޅެ ސީރިއަސްކޮށް މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަބަލަ..” ޒިޔާން ބެލީ މާޒްއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ. “ނޫން.. އަހަރެން އޭނައާ ދޭތެރޭ ތިކަހަލަ...

34

އައިކާ (22)

“އައިކާ ކިޔަވަން ހުރި ގެއިން.. އެއީ އަހަރެންގެ ގެ..” އައްޒާމް ބުނެލިއެވެ. “އާނ.. އެގެއިން ދޯ.. ކޮބާ އައިކާއާ ބައްދަލުވިތަ؟” ޔޫޝައު އެހެން އަހާލުމުން އައްޒާމް ބޯޖަހާލިއެވެ. އެވަގުތަކީ އައިކާ ކޮޓަރިން ނުކުތް...

20

އައިކާ (21)

އެރޭގެ ވަގުތެވެ. އައްޒާމް ލަމްހާމެ ްގެއަށް ދިޔައީ ރޭގަޑު ނުވައެއް ޖަހަން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ގޭގެ ބެލް އަޅާލި އަޑަށް ޓީވީއަށް ގެއްލިފައި އިން އައިކާއަށް ސިހިފައި ދޮރަށް ބަލާލެވުނެވެ. “އައިކާ! ދޮރު...

27

އައިކާ (20)

“އެއީ އޭނައަކަށް މިހާރު އަހަރެމެންނާ ވާހަކަދައްކާނެ ވަގުތެއްނުވޭ.. އަހަރެމެންނަކީ ރައްޓެހިންކަން އޭނަ ހަނދާން ނެތިއްޖެ.. އޭނަ އޭނަގެ ދުނިޔޭގަ އުފަލުގަ އުޅެން ދޫކޮށްލާ.. އަހަރެމެން އަހަރެމެންގެ ހާލައިގެން އުޅުނީމަ ނިމުނީ.. އެހެންވީމަ މާޒް...

50

އައިކާ (19)

ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއެކު ދެން ވާނެގޮތް ހިތަށް އެރުމުން އައިކާގެ އަތްފައި ފިނިވިއެވެ. ކޮންމެ އަންހެންކުއްޖަކަށްވެސް އާ ކައިވެނީގެ ރޭ މިފަދަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ނޫންނަމަ މީ އޭނާގެ ފިނޑިކަމުން ވާ...

42

އައިކާ (18)

“ދެރަނުވޭ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހުން ވާން އޮތްގޮތް މާ ރަނގަޅުވާނެ..” ލީން މާޒްއަށް ހިތްވަރުދިނެވެ. އެވަގުތަކީ ޒިޔާން އައިސް އެމީހުން ގާތަށް މަޑުކޮށްލި ވަގުތެވެ. މާޒްއާ ތިންމީހުން ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ލީން ޒިޔާންއާއެކު...

46

އައިކާ (17)

ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާއަށް ނިދެމުން ގޮސް ރަނގަޅަށް ނިދި ހަރުވި ވަގުތު މަޑުމަޑުން ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައްޒާމް ކޮޓަރިތެރެއަށް ދެމިގަނެފިއެވެ. އަރާމުކޮށް ނިދާލާފައި އޮތް އައިކާގެ ގާތުގައި އައްޒާމް ހުއްޓުނެވެ....