Category: ލޯބި

12

ކުރި އިންތިޒާރު (އެންމެ ފަހު ބައި)

ހަޔާތުގެ ސޮފްހާއަށް ގަނޑަކަށްފަހު ގަނޑެއް އިތުރުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ސިއްޚީ ހާލަތުވެސް ދަށްވަމުން ދިޔައެވެ. އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން އަންނަމުން ދިޔަ ލޭ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގިނަ ވަމުން ދިޔައެވެ. ސުކޫލަށް ދެވެނީވެސް...

112

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 13

“ތިހެން ނުކިޔާށޭ… މަންމަ… މަންމަ… މަންމަ…. ތިދުލުން އެހެން ކިޔާ އަޑު އިވޭ ކޮންމެފަހަރަކު އަހަރެންގެ ލޭހުނުވޭ…” ރިހާނާ ރުޅިންގޮސް މޮޔަވެފައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެއާއިއެކު ހައިޒަލް ހުއްޓުން އެރިއިރު ނޭނގިހުއްޓާ ލޮލަށް...

164

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 4

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް ހިތައި ދެލޯ މަރައިގެން އޮތް ރައިނާ ލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނުނު ސޫރައަކުން ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިކަހަލައެވެ.ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް ރައިނާ ނުދެކޭހާ ރީތި ކުއްޖެކެވެ.އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ވަރަކަށް...

ލައުރީން……..
10

ލައުރީން……..

ފިރިހެން ކުދިން ލޯ ތައް އަމާޒު ވަނީ ކުލާހުގައި އިންނަ އަހެން ކުއްޖާއަށެވެ.އޭނަގެ ފަރިކަން އެހާވެސް ރީއްޗެވެ. ފިލްމުސްޓަރ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި މި ކުއްޖައާ އަޅާ ބަލާއިރު ތަފާތީ ހަމަ އުމުރެވެ....

7

މާޒީ…….

ނޯޓް:_މި ވާހަކަ އަކީ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު އަސުރުމާ ގެ ނަމުގައި ލިޔަން ފަށާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން މި ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލުމަށް ފަހު މުޅިން އެހެން...

19

ކުރި އިންތިޒާރު(3 ވަނަ ބައި)

އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. މިރޭ އަހަރެން ޤަސްތުކުރީ އަހަރެންގެ ލޯބި ހުށައަޅާށެވެ. އާންގެ މެސެޖަކަށް އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ އީމެވެ. އަހަރެން ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރު...

8

އިއުތިރާފް (ދެވަނަ ބައި)

“ނައިރާ.” ފަޔާޒްގެ އަޑު އިވުމުން ސިހިފައި އަހަރެން ބަލާލީމެވެ. “ފަޔާ. ކިހިނެއް؟” އޭނާ އަހަރެންގެ ފުރިހަމަ ނަން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ ނަމުން ގޮވުމުގެ ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. “ރަނގަޅު. ނައިރާ...

2

ސަފްޙާ

އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްގައި ލިޔެވިފައި ވަނީހިތާމައެވެރ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ       ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްމަތިން ހަދާންކޮށް މިދެލޮލުން ކަރުނަ ނަޅާއެންމެ ރެއެއްވެސް ދުވަހެއްވެސް ނުދެއެވެ. މިބަންދުވެފައިވާ ޖަލުގައި އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން މިހޭދަކުރަނީ އެކަނިވެރިކަމުގައެވެ. މިތާގައި އެހެން މިހުންތިއްބެއް ކަމަކު އެއި އަހަންނަށް ނެއްބައެކެވެ. އަހަން ނަށް ކުރެވުނުކަން ތަކާމެދު އަހަރެނަް ދެރަވެ ހިތަމައެއްނުކުރަމެވެ. އަހަރެން ހިތަމަކުރަނީ އަހަރެންގެ ތަޤުދީރު އަހަންނާ ކޮށް ފައިވާސަމާސާއާމެދު ވިސްނިފައެވެ.                                         ...

5

ހިތި ހަނދާން 3

ނަތާ ނަމާދު ކޮށް ނިމިގެން ސޯފާ ގައި އިށީންދެލީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުންނެވެ. ކުޑަ އިރު ކޮޅެއްގެތެރޭގައި ނަތާ އަށް ނިދިއްޖެއެވެ. އާމިރު ގެޔަށް ވަދެގެން އައިއިރު ނަތާ އަށް ނިދިފައި އިންތަންފެނި ނަތާ ގެންގޮސް ކޮޓަރިއަށް ލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައިރިވީ ވަގުތު ސިހުނީ ބަދިގެއިން  އަޑެއް  އިވުމުންނެވެ. ބަދިގެޔާ ކައިރިވީއިރު އާމިރުގެ މަންމަގެ އަޑު އިވުނެވެ. ޝަކުވާ ކުރަމުން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި ތެޅިފައި އޮތް ތަށި ނަގަން މަންމަ އިނީ އުޑަފައިން އިށީންދެގެންނެވެ. “އާމިރު” މަންމަ ބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. “ޝޫޝް މަންމާ ނަތާ އަށް އޮތީ ނިދިފައި!” އާމިރު ވައި އަޑުން ބުނެލިއެވެ. ދަރިފުޅުގެ މި ބަސްތަށް އައިމިނަ އަށް ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިވެފައި އިންދެވުނެވެ. އެ ނުލަފާ އަންހެނާ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ ލޮލަގައި މި ހުރީ ކޮންކަހަލަ އަނދުނެއް އަޅުވާފަ ބާއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. “މުޅި ދުވަހު ނިދުން ނޫން ކަމެއް އޭނަ އެބަ ކުރޭތަ؟” އައިމިނަ ދޮގުހަދާލިއެވެ. އާމިރުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ” ދެން ކާކު ގޭތެރޭ ކަންތަށް ކުރަނީ؟” އާމިރު ސުވާލު ކުރިއެވެ. ” ކާކު ހެން ހީވަނީ؟” ދެރަވާ ގޮތް ދައްކާލަމުން އައިމިނަ ބުންޏެވެ. އާމިރު އަށް ދަތްވިކާލެވުނެވެ. ނަތާ ކުރިންދުވަހަކު މަންމަގެ އެހީ ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެބުނީ ނަތާ ކަމެއް ނުކޮއްހުރެތާ! ހިތާ ހިތުން މިހެން ބުނަމުން އާމިރު މަންމަ ގާތު ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށް އެދުނެވެ. “އަހަރެން ނަތާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާނަން” މިހެން ބުނެ އާމިރު އެންބުރި ދިޔައީ ނަތާ ކައިރިއަށެވެ. އައިމިނަ ހަމަ ޖެހުމުގެ ނޭވާ އެއްލަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އައިމިނަ ބޭނުންވާހެން ކަންތަށް ވުމުން ކުރެވުން މޮޅުކަމާއިގެން ހެވިފައި ހުރެ އެނދުގައި އޮށޯތެވެ. އާމިރު ހީކުރީ ކުޑަކޮއްވިޔަސް  މަންމަ އަށް ނަތާ އެހީ ވާކަމަށެވެ. ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަން ގަދަކުރަމުން ނަތާ ނިދާފައި އޮއްވާ ކައިރިއަށް ގޮސް އަތުގައި ހިފާ ބާރު ލުއްކިއެއްޖަހާލިއެވެ. ނަތާ އަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުމާއި އެކު ތެދުވެއްޖެއެވެ. “ކިީއްވެ ތި ނިދަނީ މިގަޑީގައި؟” އާމިރު ސުވާލު ކުރީ ވަރަށް ރުޅި އައިށްސަހުރެއެވެ. “ސޮރީ ވަރުބަލިވެގެން ނިދުނީ، ގަސްތުގައެއްނޫން” ނަތާ ޖަވާބުދިނީ ވަރަށް ބިރުން ހުރެއެވެ. ކޮންކަމެއް ކުރާތީ މީނަމިހާ ވަރުބަލިވަނީ އާމިރު ހިތާހިތުން ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. އިތުރަށް ރުޅި އައުމުން ނަތާ ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބަދިގެޔަށް ދަމާާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އާމިރު ގެންދަންފަށައިފިއެވެ. ބަދިގެ އާއި ހަމަވުމުން ނަތާ ގެ ބުރަކަށީގައި އަޅާ ބަދިގެ ތެރެއަށް ކޮއްޕާލަމުން “ގޭ މަސައްކަތް ނުނިންމާ ނިދައިގެން ނުވާނެ” މިހެން ބުނުމަށް ފަހު އާމިރު ކޮޓަރިއަށް ހިންގައްޖެއެވެ. ކޮއްޕާލުމުން ނަތާާ ވެއްޓުނީ ތެޅިފައިވާ ތަށީގެ ފުޅި ތޮށި ތަކުމައްޗަށެވެ. ދެ ފައިގެ ކަކޫ ޖެހުނީ ބިންމަތީގައިއެވެ. އަތް ވިއްދާ ލެވުނީ ކިރިޔާއޭ އެހެންނޫންނަމަ ގަޔަށްވެސް ފުޅިތޮށި ހެރުނީހެވެ.   ކަކުލަގަ އަޅާ ވޭނަށް ނުވިސްނާ އަވަހަށް ބަދިގެ ސާފުކުރަން ނަތާ ފަށައިފިއެވެ. މަސައްކަތުގައި ހުރި އިރު ނަތާ އަށް ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮވެމުންދިޔައެވެ. އާމިރުގެ ފަރާތުން މިފަދަ...

24

ކުރި އިންތިޒާރު( 2 ވަނަ ބައި)

ފަތިހުގެ ތެތް ފިނިކަން މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވެރިވެއްޖެއެވެ. ސުކޫލަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން އަހަރެން ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ހިތް ނުތަނަވަސްވެސް ވާންފެށިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އަހަންނަށް މުޅިން އައު މާހައުލެކެވެ. މުޅިން...

20

ކަލާޔާ ނުލާ 8

ޒޯޔާ އިނީ ހަރަކާތެއް ގެންނަށްވެސް ނޭގިފައެވެ. އަޔާން ކުއްލިއަކަށް ޒޯޔާގެ ފިޔާތޮށިކުލައިގެ މަޑުތުންފަތުގައި މަޑުމަޑުން ބޮސް ދިނެވެ. ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅަކަށް ދެމިގެން ދިޔަ އެ ލޯބިވެތި ވަގުތު ކޮޅާ ދުރުވީ ޒޯޔާއެވެ. ޒޯޔާ...

68

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 12

“ސީރިޔަސްލީ… ވަޓްސް ރޯންގް ވިތް މީ… އަހަރެން މޮޔަވަނީކަންނޭނގެ….” ހައިޒަލް އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މަހާލެވިފައިވާ އަތަށް ބާރުވެގެން އައިރު އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އޭނާގެ ނަފްސަށް ކުއްލިއަކަށް މިއައި ބަދަލު ގަބޫލުކުރާނޭގޮތެއް ހައިޒަލްއަކަށްވެސް...

71

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 41

” ބިކޯޒް އައި ސްޓިލް ލަވް ޔޫ… އޮންލީ ޔޫ… މިވީ ހަތް އަހަރު ތެރޭގަވެސް… ތިނޫން ފަރާތަކަށް މިހިތުން ޖާގައެއް ނުދެވުން.. ތިލޯބި މިހިތުން ފޮހެވިގެނެއްނުދޭ… އައި ކާންޓް ސްޓޮޕް ލަވިން...

25

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 11

ހައިޒަލް އެވަގުތު ޕޯޓިކޯއަށް ނިކުތީ ފޯނެއްގައި ހުރެގެންނެވެ. އެ މޫނުމަތިން އެވަގުތު ފެނުނީ  ސީރިޔަސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ދޭތެރެއިން ނިއްކުރީގައި އަތުން ފިރުމާލައިގޮތުން ހާސްވެފައިހުރިހެން ހީވެއެވެ. ހައިޒަލް ޕޯޓިކޯގެ ތަނބަށް ލެގިލަމުން ވެހެމުންދިޔަ...

4

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީހޭ…7

”ވަޓް” ޝިމާން ބުނެލިއެވެ.”ޔެސް.. އައި ލަވް ޔޫ ސޯމަޗް…..”މޭރީ ބުނެލިއެެެވެ.”އައި ވިލްް ތިންކް…” ޝިމާން ބުނެލިއެވެ. އަދި އޭނާ އެ ކޮޓަރި ތެރެއިން ނުކުތެވެ. ގެއައްގޮސް އެނދު މަތީގައި އޮއްތުމައްފަހު ބަލުގައި އަތް...

4

ހިތި ހަނދާން 2

މި ރެއަކީ ނަތާގެ ކައިވެނި ވެވުނުރެއެވެ.  ނަތާ ހުރީ ވަރައްބޮޑަށް ބިރުގަނެފައެވެ.  އާމިރުގެ ކޮޓަރިއަށް ނަތާ ވެއްދީ އާމިރުގެ ކޮއްކޮ އާއި ފަހަރިއެވެ. އެކި އެއްޗިި ކިޔަމުން ނަތާ އާއި ދިމާކުރަމުން ކޮޓަރީގެ އެތެރެއަށް ނަތާ ލުމައްފަހު ދޮރުލައްޕާފަ ނުކުމެގެންދިޔައީއެވެ.  މިއަދަށް އިރުއެރިއިރު  ނަތާ ހުރީ ވަރަށް އުފާވެ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ނަތާ ކުރަމުންއައި ދުޢާ އިޖާބަ ކޮއްދެއްވުމުންނެވެ. ނަތާގެ ހިތުގެ ރަސްގެފާނު އައިސް ނަތާ ގެންދާތީ ނަތާ ހުރީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ނަތާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިނިވެފައެވެ....