Category: ލޯބި

13

އޯގާވީ ހިތަކުން…6

”ސިމީ…” ކުލްޘޫމް މޫނުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އޭނައަށް ރަގަޅަށް ވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ. އަލްޔަސް ބުނި ކޮންމެ ޖުމްލައަކާ އެކު އޭނަ ދެކުނު ހުވަފެނެން ވިއްސިވިހާލިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ދަރިފުޅު ގާތުން ސުވާލުކުރުމެއް ނެތި ކައިވެންޏަށް އެދުމުގެ...

13

ކަލާގެ ހަނދާންތަކުގާ…….

ކަލާގެ ހަނދާންތަކުގާ…..2 ވަނަ ބައި    ބިންފަޅާ އަޑިއަށް ދިޔެނަމައޭވެސް ހިތައްއެރިއެވެ. ތަގުދީރުގައި ވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. މާޒިންއަށް ބައްޕާއޭ ގޮވާނުލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. ލަތާފާގެ ބައްޕަ މާޒު ދުއްވައި ގަތި ލަތާފާ...

17

އޯގާވީ ހިތަކުން…5

ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް ދެވުމާއެކު ޒަލަފް ހުއްޓިލަމުން ރޫޔާގެ ކޮނޑުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އޭނަ ދެލޯ އަމާޒުކޮށްލީ ރޫޔާގެ ކަޅުކުލައިގެ ދެލޮލަށެވެ. ރުޔާ ގަނޑުވިއެވެ. އެސްފިޔަ ޖަހާލަން ހަނދާންވީވެސް އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. ދުވަސް ގަނޑަކަށް...

11

ލޯތްބަށްޓަކައި… (ފަސްވަނަ ބައި)

ލަޔާލް އެ ކަރުދާސްކޮޅުގައިވާ އިބާރަތްކޮޅު ތިން ހަތަރު ފަހަރު ކިޔާލިއެވެ. އޭގައިވާ ފަށުވި އިބާރާތްކޮޅުން ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބިގެން ހިގައްޖެއެވެ. ލަޔާލް ހިތުގެ އަޑިން ބުނެވެންފެށިއެވެ. ޔަގީނެވެ. މިއީ ހަމަ އާކިފްގެ ފަރާތުން...

8

އާލިފް 4

އާލިފް އަވަސްވެގަތީ ވަހީދަށް މި ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭށެވެ. ”އޯހް ޝިޓް” އޭނަ ފޯނުނަގަންވެގެން ޖީބަށް އަތްލިޔެވެ. “މިޔާ އެކީ ދޯމިފުންމާލެވުނީ” އާލިފް ދެއަތަކަށް ބޯހޫރުވާލިޔެވެ.  އާލިފް ހިގައިގަތި ވަހީދު މެން ގެގެޔަށް ދިޔުމަށެވެ....

13

އޯގާވީ ހިތަކުން…4

ގެއާހަމައަށް ދެވެންދެން ކާރުތެރެއަށް ފެތުރިފައިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ރޫޔާ އިނީ އަވަދިނެތި މެސެޖްކުރާށެވެ. އީނާ ކުރީ ސީޓުގައި އިންއިރު ފިނިވެފައިވާ އަތުގެ އިނގިލިތަކާ އޭނަ ކުޅެމުން ގެންދިޔައެވެ. ދޭތެރެއަކުން އޭނަ އަލްޔަސްއަށް ބަލާލައެވެ. ހައިރާންވަނީ...

21

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ – 5

ގޮނޑިބަރީ އިން ޒުހުދާއަށް ރާނިޔާ ފެނުމާއެކު ރުޅި އައިސް ރަތްވިއެވެ. ” މަންމާ އަހަރެންދެކެ ރުޅި ނާދޭ. އަހަރެން ބޭނުން މަންމަ އަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދޭން ” ރާނިޔާ ވާހަކަ ދެއްކީ...

0

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ – 4

” ރާނިޔާ. ހަމަ މިހާރު ހުއްޓާލާ ” ޒުހުދާ ކުރިއަށްޖެހި ރާނިޔާގެ މޫނުމަތީ އަތުގަ ހުރި ބާރަކަށް ޖެހިއެވެ. ވީތަދުން ރާނިޔާއަށް ކަންފަތްމަތީ އަތްއަޅާލެވުނެވެ. ” ކީކޭ ކިޔާނަމޭ ހިތާތަ ތިއުޅެނީ. މީ...

9

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ – 3

ނާއިފް ކައިޝް ގާތު ދައްކަމުން ދިޔަ ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް އިތުރު މީހަކަށް އަޑުއިވެމުން ދިޔައެވެ. އިވެމުން ދިޔަ ކޮންމެ ޖުމްލައެއް އެމީހަކަށް އަޑު އިވެމުން ދިޔައީ ވިހަ ތީރެއް ފަދައިންއިނެވެ. އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި...

14

އޯގާވީ ހިތަކުން…3

”އިނޫ!…” އީނާ ދާން އުޅުމާއެކު ޒީމަން ގޮވާލިއެވެ. އީނާއަކަށް އެއަޑެއް ނީވުނެވެ. ރުޅިގަދަވެފައި ވަނީ އިންތިހާއަށެވެ. އޭނަ ރެސްޓޯރެންޓުން ނިކުމެގެން މިސްރާބުޖެހީ ސުނާމީ ބިނާއަށެވެ. އެކަނިވެލަން ބޭނުން ވާތީއެވެ. ސިކުނޑިއަށް ފުނިޖެހިފައިވާ ހިޔާލުތައް...

5

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ – 2

ރޮއިރޮއި އޮތް ކައިޝް އަށް ނިދި ޖެހުނު ވަގުތެވެ. ނިދީގެ އޮވެވުނު ވަރުން ފޯން ނަގާ ކަންފަތުގަ ޖައްސާ ހަލޯއޭ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ އެނދުމަތީ އިށީނެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކައިޝް...

9

ލޯތްބަށްޓަކައި… (ހަތަރުވަނަ ބައި)

ގޭގެ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅުނު ކަމުގައިވިއަސް ލަޔާލްގެ ސިކުނޑީގައި އެނބެރުމެން ދިޔައީ އެ ޚިޔާލްތަކެވެ. ޤަބޫލްކުރަން ދަތި ނަމަވެސް މިފަހަރު ހުވަފެނަކަށްވެސް ނުވިއެވެ. ”ލަޔާލް…..” ފަހަތުން އިވުނީ ހަރުކަށި އަޑެކެވެ. ލަސްލަހުން ފަހަތް...

9

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ – 1

ގެއަށް އައީ ލިބުނު ކުޑަ ނަމަވެސް ފޮނި އުއްމީދާއެކު އެވެ. މީހުން ބުނާތީ އަޑުއަހަމެވެ. މައިންބަފައިންނަކަށް ދުވަހަކުވެސް ދަރިން ބޮޑެއްޗެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްފަހަރު އަޅާނުލި ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރު އަޅާލަން ތިބޭނީވެސް ހަމަ...

6

ކަރުނަ އޭގެ އިންތިހާ……ފަހުބައި

              އަނެއް ދުވަހުގެ އިރު އެރުމާއެކުހެން ހަނީފާ ގެއްލުނު ހަބަރު މުޅިރާއްޖެއަށް ފެތުރުނެވެ. ވައިރޯޅިއެއްފަދައިންނެވެ. ހަނީފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިއައީ ފުލުހުންގެ އިތުރުން...

14

އޯގާވީ ހިތަކުން…2

އީނާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ދަނިކޮށް ސިޑީގެ ހަރުފަތް މަތިން ފައި ކައްސާނުލީވެސް ކިރިޔާއެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ތެތްވެފައި ވުމުން ދޮންމޫނަށް ރާޅުބާނީ އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއްވަނީ ފައިބާފައެވެ. އަތްފައި ގަނޑުފެންޅޮޅެއްހާ ފިނިވެފައިވުމާއެކު ދެއަތް ޖޯޑުކޮށްލެވުނެވެ. އީނާ...

4

ލޯތްބަށްޓަކައި… (ތިންވަނަ ބައި)

ޝައުފްގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ލަޔާލްގެ ނިއްކުރިއަށް ގިނަވެފައިވި ދާތިކިތައް މަޑުމަޑުން ފޮހެވިގެން ހިގައްޖެއެވެ. ލަޔާލް ބަދިގެ ތެރޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔައިރު ޝައުފު ދުރަށް ނުގޮސް ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް...