Category: ލޯބި

3

ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަޔާތް – 1

ޖެހެމުންދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅި އާއެކު ވެހެމުން ދިޔަ ބޯ ވިއްސާރަ ތެރޭ ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ނާޒްގެ ހިނގުމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނާޒު އަށް...

6

ހިތް ނުރޮއްވާ… (2)

“ބުނެވެސްނުލައޭނުން ރިހާ ތި އައީ…ބުނިނަމަ ބައްޕަމެން މީހަކަށްވެސް ރިހާ ބަލާދާން އެނގުނީހީ.” ނަސީރު ވާހަކަ ދެއްކީ ލޮތްބާއެކުއެވެ. “ދެން އަނެއްކާ އައިސް ހަމަޖެހިވެސް ނުލާ މިރޭ މިހާ ލަސްވެފަ ހުއްޓަވެސް ތިދަނީ އޮފީހަށް…...

8

ނީމް

ދުނޔެމައްޗަށްވަނީ ހަމަހިމޭކަން ވެރިވެފައެވެ. ވަގުތަކީ ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. ނާޒިމާވަނީ ނިދީގެ މީރުކަމުން މަޙުރޫމުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ފުންޙިޔާލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެނީ ދެލޯފަދަ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ނީމުގެ ޙިޔާލުގައެވެ. ނީމުގެ ހަނދާނުގައެވެ. ނީމުއަކީ ނާޒިމާއާއި...

12

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (5 ވަނަ ބައި)

(ހަތަރުވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… އަޑެއް އިވިގެން އަހަރެން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއިރު ނިހާލްއާއި ފާރިޝްގެއަށް އައިސްގެން އުޅެނީއެވެ. އެމީހުންނާއިއެކުގައި ފާރިޝްގެ ސާދައަހަރުގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ ސަމާހުވެސް ހުއްޓެވެ. އެމީހުންގެ ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅުވާފައި ހުއްޓެވެ. ބަލާބެލުމަށް...

12

ހިތް ނުރޮއްވާ… (1)

ބާރު ދުވެލީގައި އައި ލޯންޗް ބަނދަރާއި ގާތް ކޮށްލުމާއި އެކު ރިހާ ފަޅުވެރިއެއްގެ އެހީގައި ލޯންޗުން ފޭބިއެވެ. ފުރަތަމަވެސް ރިހާ ވަށައިގެންވީ މާހަޢުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލީ އުންމީދާއި އެކުއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި...

9

އެސްފިޔައަށް އާ ސިފައެއް!! (އަނގަތެޅުމާއި ހޮޅުއަށި)

 އެސްފިޔައިގެ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް އެސްފިޔައިގެ މެސެޖު ކުރުމުގެ ސިފައަށް ލިބުނު ގަޔާވާ ޝުޢޫރުތަކަށް އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.     މެސެޖު ކުރުމުގެ ސިފަ ތަޢާރަފް ކުރުމާއި އެކު...

9

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (4 ވަނަ ބައި)

(ތިންވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… މާޒީގެ އުފާވެރި ސޮފްޙާތަކުން އަހަންނަށް ބޭރަށް އާދެވުނީ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ވައިބްރޭޓް ވުމުންނެވެ. ގުޅަނީ މަންމައެވެ. އަހަރެން ފޯނުނެގީމެވެ. ”ހަލޯ….. ދަރިފުޅާ…. ކޮންތާކު؟ ލަންކާ އެއަރޕޯޓުގަތަ؟ އެތަނަށް ދެވިއްޖެތަ؟”...

1

ހުވަފެން

ކުރަނީ އަސަރު ކީއްވެހޭ މިހިތަށް ފެނުމުން ކަލާ ހުވަފެނުން ތިޔަސޫރަމެ އަބަދުހެން ފެންނަނީ މެރުމުން ދެލޯ ހުވަފެނުން މަރަނީ ދެލޯ އަޅާ ވޭނުން ނިކަން ނިދުމުން ކަލާ ސިފަވުމުން ލިބިދޭ ވޭނަށް ކެތްނުވެޔޭ...

7

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (3 ވަނަ ބައި)

(ދެވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ދިޔައިރުވެސް އަހަންނަށް ހޯދުނީ އެކުއްޖަކު ފެނޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ފުދޭވަރަކަށް ކުދިންގިނަވެފައި އަންހެންކުދިންތިބީ ފިރިހެންކުދިންގެ ކުރީގައި ކަމުން ފަހަތުން އެކުއްޖަކު ސިފަކުރާކަށް ނޭނގުނެވެ. މިކަމާއި އުޅެގެން އަހަންނަށް ބައްދަލުވުމުގައި...

2

މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ހަނދުއެހެރީ އަރައެވެ. ބުނާކަހަލަ އެވެ. ބައިވެރިޔާ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްލަދޭން އެދޭށެވެ. މަޑުކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އިރުކޮޅެއްތެރޭ ހަނދު އޮއްސޭނެ އެވެ. ޔަގީންކަމެއްނެތް އިންތިޒާރެއްގައި އަހަރެން އިންދަ އެވެ. އެ ހިނދުކޮޅު، އެ ހަމަހިމޭންކަން ކަލާޔާއެކު...

6

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (2 ވަނަ ބައި)

(ފުރަތަމަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… އެދުވަހު އަހަންނަށް ކުރެވުނު އިޙުސާސުން އަހަންނަށް އާ ކަމެއް އެނގުނެވެ. އުފަލާއި ހިންހަމަޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަދާއިމަށް ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމެވެ. އަހަރެންގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުމަށް ބަދަލުތަކެއް އައީ އެދުވަހަށްފަހުއެވެ. އަހަރެންގެ...

9

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (1 ވަނަ ބައި)

އަހަރެންގެ ނަމަކީ އަޔާންއެވެ. އާޢިލާގެ ނަމުންނަމަ އައިއްކޮއެވެ. މާލޭގެ މުއްސަދި އާޢިލާއަކަށް އުފަންވި އެންމެ ހަގު އަދި އެއާޢިލާއަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އެހެންކަމުން އާޢިލާގެ އެންމެންވެސް އަހަރެންދެކެ އިންތިހާޔަށް ލޯބިވެއެވެ....

14

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 24

މާލޭގެ ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން ފަހަރަކު ފިހާރައަކަށް ސައުދިއްޔާ ވަދެ އަގުބޮޑު ހެދުމާ ގަހަނާ ގަންނަމުން ދިޔައެވެ. ޖާހަތު ހުރީ ފަސްޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް ސައުދިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. އީމަންއާ ޔާނާ...

2

ތައާރަފް

އަޅުގަޑަކީ ވާހަކަ ލިޔުމަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ ފާޑު ކިޔުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ދެކިގެން އަޅުގަނޑުގެ ލިޔުންތަކުގެ ފެންވަރު ދުވަހުންދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް މަސައަކަތް ކުރާނެ...