Category: ލޯބި

9

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ – 1

ގެއަށް އައީ ލިބުނު ކުޑަ ނަމަވެސް ފޮނި އުއްމީދާއެކު އެވެ. މީހުން ބުނާތީ އަޑުއަހަމެވެ. މައިންބަފައިންނަކަށް ދުވަހަކުވެސް ދަރިން ބޮޑެއްޗެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްފަހަރު އަޅާނުލި ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރު އަޅާލަން ތިބޭނީވެސް ހަމަ...

6

ކަރުނަ އޭގެ އިންތިހާ……ފަހުބައި

              އަނެއް ދުވަހުގެ އިރު އެރުމާއެކުހެން ހަނީފާ ގެއްލުނު ހަބަރު މުޅިރާއްޖެއަށް ފެތުރުނެވެ. ވައިރޯޅިއެއްފަދައިންނެވެ. ހަނީފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިއައީ ފުލުހުންގެ އިތުރުން...

14

އޯގާވީ ހިތަކުން…2

އީނާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ދަނިކޮށް ސިޑީގެ ހަރުފަތް މަތިން ފައި ކައްސާނުލީވެސް ކިރިޔާއެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ތެތްވެފައި ވުމުން ދޮންމޫނަށް ރާޅުބާނީ އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއްވަނީ ފައިބާފައެވެ. އަތްފައި ގަނޑުފެންޅޮޅެއްހާ ފިނިވެފައިވުމާއެކު ދެއަތް ޖޯޑުކޮށްލެވުނެވެ. އީނާ...

4

ލޯތްބަށްޓަކައި… (ތިންވަނަ ބައި)

ޝައުފްގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ލަޔާލްގެ ނިއްކުރިއަށް ގިނަވެފައިވި ދާތިކިތައް މަޑުމަޑުން ފޮހެވިގެން ހިގައްޖެއެވެ. ލަޔާލް ބަދިގެ ތެރޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔައިރު ޝައުފު ދުރަށް ނުގޮސް ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް...

46

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 23

“ވިޝޫއަށް މަގޭ ހިތް ލޯބިން ފުރިގެންދޭ..    އޯގާވާން އެދެމޭ.. ލޯބި ދޭން އެދެމޭ..      ފަރުވާދޭން އެދެމޭ.. އެކުގައިވާން އެދެމޭ.. އެދިގެން މިހިތް ރޮނީ.. އެދިގެން މިހިތް ރޮނީ.. ހުންނަން ކަލާ...

9

އާލިފް 3

ބައްޕަަ އަކީ ގ.ދ.ތިނަދޫ މީހެއް މަންމަ އަކީ މާލޭ މީހެއް ދަރިފުޅުގެ މަންމަ އަކީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރި ވެރިޔާ އެންދެރި އާދަން ފުޅުގެ ދަރިޔެއް ބައްޕަ އާމްދަނީ ހޯދަން މަސަތްކައް ކުރަމުން އައީ...

30

ތާރާ….5

ތަރަފް އެކިއެކި ވާހަކަދައްކަމުން ގޮސް ލަންކާގައި މިރާން އުޅެނީ ކޮންތާކުތޯ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު މިރާންއަށް ބަލާލެވުނީ ނާއިފްއަށެވެ. ތަރަފް ސުވާލުންފުރިގެންވާ ނަޒަރަކުން އެދެމީހުންނަށްބަލަން ހުރީ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. “ރައްޓެހި ކުއްޖެއްގެ ގޭގައި އުޅެނީ…...

1

ކަރުނަ އޭގެ އިންތިހާ…..15 ވަނަބައި

 “އަސްތާ! މަގޭ ދަރި” ހަސީނާއަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ އުގުގައި އޮތް އޭނާގެ މާމަ ދަރިފުޅު އީނާޝްގެ އަތުން ދޫވާތަން ފެނުމާއެކު ހުށިޔާރު ކަމާއެކު އެތުއްތު ދަރިފުޅު ނަގާ އުރާލިއެވެ. އެއާއެކު އެކުޑަ ދަރިފުޅުރޯލިއެވެ....

31

އޯގާވީ ހިތަކުން…1

އިވުނު އަޑުން އީނާއަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. ލަސްލަހުން އޭނަ ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާ ފެނި އޭނަގެ ދެލޯބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އޭނަ ހަލުވިކަމާއެކު އެސްފިޔަތައް ތަޅުވާލިއެވެ. މަންޒަރު ބަދަލެއް ނުވިއެވެ. މުޅިމީހާ ހިސާބަކަށް...

26

އާލިފް 2

ކުއްލިއަކަށް ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓް ބޭލުމަށް ފަހު އޭނަ މޫދަށް ފުންމާލިއެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެވެސް، ކަމަކާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުން އަމަލް ކުރާ ގޮތެވެ. އާލިފް ވަރައް އަޑިޔަށް ދިޔައެވެ. ވަރަން އަޑިއަށެވެ. އެވަގުތު ކުރިމަތިން ހިޔަންޔެއް ވެލިހެން ހީވިއެވެ. މިއީ އޭނާއަށް އާކަމެއް ނޫނެވެ. ...

27

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 22

ހިތައް އެރި އެއްޗަކުން އާލިކް އޭނާގެ ދަބަހާއި އައިނު ސޯފާގައި ބާއްވާލުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީ ސިޑިއާއި ދިމާއަށެވެ. މައްޗަށް އެރުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް މަޑުކޮށްލާ އޭނާ ވިސްނާލީ ވިޝާގެ ކޮޓަރިއާއި މެދުއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ވިކާޝްގެ...

19

ކަލާގެ ހަނދާން ތަކުގާ….

އެއް ވަނަ ބައި ކަލާގެ ހަނދާން ތަކުގާ….    މެންދަމުން އަލިވެ ތިނެއް ޖެހިއިރުވެސް ދެލޮލަކައް ނިންޖެއް ނާދެއެވެ. ބިރު ގަންނަނީއެވެ. ބިރުވެރި ހުވެފެން ފެންނަނީއެވެ. ދެލޯ މަރާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ފެންނަނީ...

10

އާލިފް

އޮއްސެމުން ދާ އިރާ އެކު ކުދި ދޫނި ތައް އެވެރިންގެ ހާލިތަކާ ދިމާ އަށް މިސްރާބު ޖަހައިފިޔެވެ.މުޅި ރަށަށް ހިމޭން ކަން ވެރިވާން ފަށައިފިޔެވެ. ރަތް ވިލާ ތަކުގެ ރަތް ކުލަ ކަނޑު...

13

ތާރާ….4

“މިރާން ބްރޯ…އެހެންވީމާ ތާރާއަކީ ލޯފަން ކުއްޖެއްތާ… މަށަށް ހީވާ އެއްޗެއް ބުނަންތަ. މިރާން ތިހޯދަން އުޅޭ އާއިލާއަކީ އެއީހެން… އެގޭގައި އުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނެއްވެސް އަނެއްކާ ތާރާގެ ދަރިއަކުވެސް އޮވެއެއްނުން.ވެދާނެއެއްނުން ރަޝީދުގެ އަންހެންކުއްޖާކަމަށްވެސް...

21

ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީ މަގޭ 13 ( ފަހުބައި )

ޔަޝްމީ ދުއްވައިގަތެވެ. އުފަލުން ހެވެމުންނެވެ. ޔަޝްމީ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ނިކްގެ ގައިގައި ޖެހިގަތްތަނުން ނިކް އޭނާ އުރާލިއެވެ. އެންމެން އަތްޖަހަންފެށިއެވެ. އެވަގުތު މުޅިތަން އެއް އަޑު ކޮއްލީ ޔަޝްމީގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ ”...