Category: ހިތާމަ

11

އިތުބާރު އަލުން ލިބޭނެއެވެ.

އެއީ އުމުރުން ސާދަ އަހަރުގައެވެ. އަހަރެމްގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ގެއަށް ދިޔަ ދުވަހެވެ. އެއީ އަހރެމްގެ ފުރަތަމަ ބެސްޓު ފުރެންޑެވެ. ސަކަ މިޒާޖެއްގެ މީހެކެވެ. އަހަރެންނަށް އެ ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑު...

8

ހިމޭން

ސިއްސައިގެން ގޮސް ރައިނައަށް ހޭލެވުނީ ފުރާޅު މަށްޗަށް އޮށްގާ އުކަގެންހެން ހީވާފަދަ އަޑެއް އިވުމުންނެވެ. އޭރު ރައިނާގެ މޭގަނޑު ނެގިނެގިފައި ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. އެއިވުނީ ވާރޭ އޮއްސާލި އަޑު ކަން އެނގުމުން ހިފަހައްޓައިގެން...

42

މުޅިން ތަފާތު…..

ފޯނު އެލާމްވީއިރުވެސް އަހަރެން އޮތީ ހޭލައެވެ. އެލާމް ނިއްވާލުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން އެނދުން ތެދުވީމެވެ. ގަޑިން ފަތިހު ފަސްގަޑި ބައިވީއެވެ. ޓެސްޓް އޮތީ 7 ޖަހާއިރުއެވެ. އޭގެ ކުރިން އަދިވެސް އެއްފަހަރު ފޮތް ކިޔަލަން...

އަސަރު 33 (ފަހުބައި)
88

އަސަރު 33 (ފަހުބައި)

ރޭޝަމްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ޝިކާ މިސްރާބު ޖެހީ ‘ފްލާވާރ ކްލިނިކް’ އާ ދިމާއަށެވެ. އެއީ އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ވުމުން އެތަނުން ޓެސްޓު ހަދަން ފަސޭހަ ވާނެކަން އޭނާއަށް އެނގޭތީއެވެ. ޝިކާއާ އެކު...

ވަކިވީމާ ކަލާ.. މިހަޔާތާ މަގޭ.. 1
26

ވަކިވީމާ ކަލާ.. މިހަޔާތާ މަގޭ.. 1

ދޮން ދޮން މޫނެކެވެ. ހިކެގެން ގޮސް އަނަރޫފަވެފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ. ދިގު އިސްކޮޅެކެވެ. ކަރުން މައްޗާއި ހަމައަށް އަރާ ފަން ފަން އިސްތަށި ކޮޅެކެވެ. މުށި ކަޅިއެކެވެ. ތުނބުޅި މަތިމަސް ވަނީ ބާލައިފައެވެ. ފެން...

ވަކި ވީމާ ކަލާ.. މިހަޔާތާ މަގޭ..
37

ވަކި ވީމާ ކަލާ.. މިހަޔާތާ މަގޭ..

ދޮން ދޮން މޫނެކެވެ. ހިކެގެން ގޮސް އަނަރޫފަވެފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ. ދިގު އިސްކޮޅެކެވެ. ކަރުން މައްޗާއި ހަމައަށް އަރާ ފަން ފަން އިސްތަށި ކޮޅެކެވެ. މުށި ކަޅިއެކެވެ. ތުނބުޅި މަތިމަސް ވަނީ ބާލައިފައެވެ. ފެން...

އަސަރު 32
45

އަސަރު 32

ފަސްދުވަސް ފަސް…. ކްލިނިކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއެކު ޝިކާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ހިނގަމުން ދިއައެވެ. އޭނާ ދަބަހުން ފޯނު ނެގުމަށްފަހު ރައުލްގެ ނަންބަރަށް ގުޅާލުމަށްފަހު މިޔަދު ނިމެނީ ތަންކޮޅެއް ލަހުން ކަމާއި ބަލާ އަންނަންވީމަ...

40

ޔާރާއޭ ލޯބިވޭ.. ( 1 )

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ ދީވާނަ މިހިތް ކޮށްފާ … ސިއްރެއް ބުނެލަން ބޭނުންވީހޭ މޫނު ބަލާލާފާ … ހޫމް ހޫމް ހޫމް ހޫމް …. ހީވޭ އިޝްގީ އޮއެވަރުގާ މިހިތާ މޭ ޖެހެނީހެން...

އަސަރު 31
42

އަސަރު 31

“އަަހަރެން މަރުވިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ…. އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާ އެކަކު ވެސް ނޫޅޭ…” ލައިލާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ރެއިލިންގް ގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި އޭނާގެ އަތް ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު އެ 8 ބުރީގެ...

20

ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ 2

ރަވްޔާ ނިކުތުމުން އާރާވް ހީލަމުން ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ބެލްކަންޏަށް ނިކުތީ ވާރޭ އޮއްސާލަން އުޅޭހެން ހީވުމުން ދޮރުލައްޕާށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ފެނުނު މަންޒަރުން ތަލިން ކުޅުހިކިގެން ދިޔައެވެ. ކުރިމައްޗައް...

އަސަރު 30
34

އަސަރު 30

“ވަޓް؟ އެކަމު ޝިކްއެއް ނުބުނެ…. އަހަރެން ހީކުރީ ޝިކްވެސް ބޭނުންވެގެން ކަމަށް އެކައިވެނި ކުރަނީ….” އަހުސަން އެހެން ބުނުމަށްފަހު ބާރުބާރަށް އޭނާގެ ސައިކަލާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފަހަތުން ލިވާން ވެސް ދާން ފެށިއެވެ....

އަސަރު 29
31

އަސަރު 29

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޝިކާމެންގޭ ކައިރީގައި އަހުސަން ސައިކަލު ޕާކު ކޮށްލައިގެން އޭގެ މަތީގައި އިނެވެ. އޭނާ އެއިނީ ޝިކާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އޭނާ އެއިނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ވަރަށް ފިކުރު ބޮޑު ވެފައިކަން އެމޫނުމަތިން...

11

ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ 1

ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ ވަޔާ ވިއްސައިގެން އައިސް ކުޑަދޮރުގެ ލޯގަނޑުގައި ޖެހެމުންދިޔަ މަންޒަރު އެއްވެސް ފޫހިކަމެއް ނެތި ބަލަން ޒޯލާ ހުއްޓެވެ. ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރި ކޮފީތަށިން ހޫނު އާވި އަރަމުން ދިޔައިރު އޭގެ...

އަސަރު 28
29

އަސަރު 28

ތާމިން އޭނާގެ ޖީބުން ކުޑަ ފޮޓޮއެއް ނެގިއެވެ. އެއީ ކުރިން ޝިކާ އޭނާއަށް ދިން ފޮޓޮއެކެވެ. އެޖީބުގައި އެ ކުއްޖާގެ އެ ފޮޓޯ ނޯންނަ އިރެއް ނުދާނެއެވެ.  ކަމަކާ ހާސްވެ ހިތްދަތިވުމުން އޭނާގެ...

އަސަރު 27
34

އަސަރު 27

އޭގެ ހަފްތާއެއް ފަހުން އަމީން އާ ލައިލާގެ ކައިވެނި ކުޑަ ގޮތަކަށް ކުރެވިގެން ދިއައެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެން ދިޔަ އިރުވެސް މޫސަ ހުރީ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވެފައެވެ. ހިނިތުންވެފައިވާ މޫނެއް...

23

ހިމާޔަތް

ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވައްދައިދޭފަދަ ތަފާތު އެތައް ހާދިސާ ތަކަކާއެކު….! ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުވާލާފަދަ ފުން އަސަރު ތަކަކާއެކު…..! މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަޤިޤީ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް!….. “ހިމާޔަތް” އަންނަނީ!…....