Category: ހިތާމަ

ކަޔާލް-7
54

ކަޔާލް-7

އެވަގުތު ހަސީނާ ކޮލަށް އެރީ ޝިރުހަތްގެ ހޫނު އެތިފަހަރެކެވެ. “އޭތް! މަގޭ ގަޔަށް ބޮލަށް ތިއަރަނީއްޔޯ” ހަސީނާ ވެސް ޝިރުހަތް ގައިގަ ޖަހަން އަތް މަޅާލިއެވެ. “ގޮތް ކުޑަ އަންހެނާ!!! އެއީ ކުޑި...

41

ބަރުބާދު

މެންދަމުން އަލިވެ 2 ޖެހީއެވެ. މުޅިރަށައް ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަން ވެރިވެފައެވެ. ދޫނިސޫފާސޫފިތައް ވެސް މެންދަމުގެ ރާނީއަށް މިނިވަންކަން ދީފައި ހަމަހިމޭން ވެއްޖެއެވެ. ބައެއްމީހުން މިހަމަހިމޭންކަމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަމުން ދާއިރު އަނެއްބައި މީހުންގެ...

63

ކަޔާލް-6

ޝިރުހަތް މެން ގާތު ބުނިއެއްޗަކުން ކުރަންވީ އުފާކަމެއް ނުވަތަ ދެރަވާންވީ ކަމެއް ނޭގޭފަދައެވެ. އެންމެންވެސް ތިބީ ޖެހީ ބުދެއް ފަދައިން ތިބިތާގައެވެ. އެ އެންމެނަނާ ވަކިން ދުރުގައި ހުރި ހަސީނާ ލޮލުން ކަރުނަ...

ކަޔާލް-5
47

ކަޔާލް-5

އެ ލޮލުގައިވަނީ ހަމަ އެންމެ މެސެޖެކެވެ. ކަޔާލް ރައްކާތެރިވާށެވެ. ކަޔާލް މިދުނިޔެއާއި ދެން އަލްވަދާއު ކިޔާކަށް މާގިނަ އިރު ނެތެވެ. ކަޔާލް ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަނެވެ. ހޫދުވެސް ހުރީ އެހާލެއްގައެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް...

23

އަދިވެސް ވަރަށް ލޯބިވޭ

އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު 23 އަހަރެވެ. އަދި މިހުރީ ހުސްހަށިބަޔަށްށެވެ.  އެކުގައި އުޅުނު ގިނަ ކުދިން މިހާރު މިހުންނާއި އިނދެ ދަރިން އެބަ ތިބެއެވެ.  މީހަކާ އިންނަން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އިންނަން ބޭނުން...

ކަޔާލް-2
133

ކަޔާލް-2

 ކަޔާލް ބިރުން ހުރެ ފަހަތަށް ބެލި އިރު ހިޔަންޏެއް ޖޭމް ވަލު ކައިރިން ހުރަސް ކުރި ހެން ހީވިއެވެ. އެވަގުތު ދުވި ފަރުހިކި ވަހުން ކަޔާލް އަށް ހޮޑު  ނުލެވުނީ  ކިރިޔާ އެވެ....

ކަޔާލް
44

ކަޔާލް

ހަސީނާ އަކީ ދެކުދިންގެ މައެކެވެ. ހޫދް އާއި އިދެގެން ހަސީނާ އައްޑޫ އަށް  އައީ އޭނާ ކުރީގެ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ދެކުދިން ވެސް ގޮވާގެންނެވެ. އެއީ އާލިޔާ އާއި ލިއަމް އެވެ. ހޫދުގެ...

58

ހަސަދަ

ވަށައިގެން ވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. އެ ފުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން މީހަކު އައިސް އަހަރެންގެ ދެލޮލަށް އިނގިލި ކޮށްޕާލިއަސް ނޭނގޭނެއެވެ. ހަމަހިމޭންވެފައި އަހަރެން އިނީ އެހެންވެއެވެ. މިހާލުގައި މިގޮތަށް އިންނަތާ...

20

ނޯޓުފޮތް

  އެއީ ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. އިފްޝާއަށް ހޭލެވުނީ ފޯނުރިންގުވާ އަޑަށެވެ. މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށްފަހު ލޯނުވެސްހުޅުވާ ފޯނުނަގައި ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ ކުއްލި ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެކޮޅުން އިވެމުން ދިޔައީ އަންހެން...

14

ފަނާ 25

“މާހީ، ދަރިފުޅު ހޯދާތާ ކިހާއިރެއް މިހާރު، ނުބުނެ ކޮންތާކަށް ދިއައީ ތި.. ބައްޕަ މިއައީ ގެއަށް ވެސް ގޮސް، ކިހިނެއްވީ؟ ލިމްޔާ ބުނި ލަމްހާ އާއި ދެކުދިން ވާހަކަދައްކަން ތިބެފަ މާހީ ދިއަތަނެއް...

35

ހަސްކާ

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ސިއްސައިގެން ގޮސްފައެވެ. ދޮރު ދާރައިން ގޭތެރެއަށް އެޅިފައި ވާ ރަން އަލި ފެނުމާއެކު އަހަރެންގެ ހިތް ތެޅިގަތީ އެހެނެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވެ އިސްތަށިގަނޑު އޮޅަލަމުން ހުޅިއެއް...

11

ފަނާ 24

ހަމަހޭވެރިވުމާއެކު އިންތަނުން ތެދުވެ، އަހަރެން މިސްރާބުޖެހީ، ޒައިދު އޮތް ހިސާބަކަށް ދާށެވެ. އަހަރެންގެ ހަރާކާތްތައް ހުއްޓިފައިވިއަސް ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވާ ހައިޖާންގަނޑޫ ބޮޑުވެ ފަޅައިގެންދާން ވަރުވެއްޖެއެވެ. ލޮލުން ކަރުނަހިކިއްޖެއެވެ. ޒައިދުއަށް އެފަދަ ހާލެއް އެ...

19

ފަނާ 23

ދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިއައީ އުފާވެރި ކަރުނައެވެ. އެއީ އެތަށް ދުވަހެއް ފަހު އަހަރެންނަށް ހިމާޔަތްދޭނެ އަތެއްގެ ހިޔާލިބުނުކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ. މިއަދު އަހަރެންނަށް އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ލިބިއްޖެއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ބިރުގަންނަނީ...

16

ކަފުން (1)

ވެހެމުން ދިއަ ބޯވާރެއަށް ރެކެމުން ސީމާ އައިސް ގެއަށް ވަދެ އަވަސްވެ ގަތީ ކޮޓަރީގައި ނިދާލާފައި އޮތް ދަރިފުޅު ލޫލުއާ ކޮބައިތޯ ބަލާލާށެވެ. ފެނުން މީހާ ތަތްތެޅިފައިވީ އިރު، ގޭގެ ސިޓިން ރޫމްގެ...

45

ރަމަޟާން މުބާރިކް

އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

86

އަޑިގަނޑު….

ލޯބިވާ މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރެވެނީ ކިތަށް މީހުންނަށް ބާއެވެ؟ ފުރަތަމަ ލޯބި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ކިތަށް މީހުންނަށް ބާއެވެ؟ މީހަކާ ނުއިނދެ މުޅި އުމުރު ހުސްކޮށްލާ ކިތަށް މީހުން އުޅޭނެ ބާއެވެ؟ އެފަދަ...