Author: Ali Ihsaan

5

“އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”

އެއްފަހަރަކު ޒުވާން ފިރިހެނަކު އައިސް ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم  ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”  އޭނާ އެހެން ދެންނެވުމުން އިތުރު ސާހިބާ صلّى اللّـه...

8

ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

جُلَيْبِيب رضى اللّـه عنه، (ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު) އަކީ ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ގެ ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލެކެވެ. ނުހަނު ދަރަޖަ މަތިވެރި ޞަޙާބީބޭކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ...

4

އައްސައްޔިދާ އުއްމުކުލްޘޫމު ބިންތު މުޙައްމަދު صلّى اللّـه عليه وسلّم

އުއްމު ކުލްޘޫމު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއަކީ ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ ތިންވަނަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަންމާފުޅަކީ އުއްމުލް މުއުމިނީން ޚަދީޖާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއެވެ. އެކަމަނާ...

2

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ކެތްތެރިކަން

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމުގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅުން ވަޑައިގެންނެވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. މާތް الله سبحانه وتعالى، أيّوب عليه السّلام އަށް ވަނީ މިބިންމަތީގެ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްދެއްވާފައެވެ. މުދަލާއި ދަރީންދެއްވާފައެވެ. ޝާމްކަރައިގެ އުސްވާދީތަކާއި، ބާދިޔާތަކާއި...

7

މަރަށް ފިލަން ގޯތިގެދޮރުން ނިކުމެގެންދިޔަ ބައެއްގެ ވާހަކަ!

މޫސާގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު ބަނީއިސްރާޢީލު ބާގައިގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ނަބީކަމައިގެން ފޮނުއްވީ ޔޫޝަޢުގެފާނެވެ. ޔޫޝަޢުގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމުގައި ދުވަސްތަކެއް ވޭތުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފެއްގެ ގޮތުން ދީނުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވީ كالب...

8

އެއްޖިންސަށް ހިތްކިޔުމުގެ ވަބާ!

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިނގުމުގެ މުޑުދާރު ޢަމަލު މިދުނިޔެއަށް އުފަންކުރުވި ބަޔަކީ لوط عليه السّلام ގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނެވެ. ސަދޫމުގެ މީސްތަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު ދުނިޔަމަތީގައި ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އެފާފަ ކުރަމުންގެންދާ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން...

6

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން، އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެވޭ އަނިޔާއެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި، އިސްލާމާދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ފުރްޞަތު ލިބިފައިނެތުމުން ކާފިރު ބައެއް ޤައުމުތަކަށް އެކަން ބޮޑުކަމެއްކަމުގައިވެގެން ދިޔަ ޒަމާނެއްވެސް ދިވެހީންވަނީ ދެކެފައެވެ. ދިވެހިޤައުމުން އިސްލާމްދީން ނައްތާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކްރިސްޓިއަންދީން ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރި ބައެއްގެ...

4

ފިނި މޫސުމުގައި ހޫނު މޫސުމުގެ މޭވާ! ހޫނު މޫސުމުގައި ފިނި މޫސުމުގެ މޭވާ!

مَرْيَمُ ގެފާނުގެ ބަފައިކަލުން عمران އާއި މައިކަނބަލުން حَنَّة އަކީ ނުހަނު ޞާލިޙު ތަޤުވާވެރި ދެބޭކަނބަލުންނެވެ. މާތް ﷲ ހަނދުމަކުރައްވާ ޒިކުރުކުރައްވަމުންގެންދެވި ދެކަނބަލުންނެވެ. އޭގެ ދެކަނބަލުން ކާވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގެން އުޅުއްވާތާ އެއްތަށް...

2

ޘާބިތު ބިން ޤައިސް ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު – ސުވަރުގެވަންތަވެރި ބޭކަލެއް!

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު ثابت بن قيس رضى اللّـه عنــه ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ، ثابت بن شماس بن قيس، އެވެ. މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ، هند الطائية އެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ކައުސާހިބާގެ މިތުރު...

7

ދޮންބައްޕަ

މިއީ ކޮންކަހަލަ ދުނިޔެއެއް ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގެ އުފަލާއި އަރާމު ލިބެނީ ހަމައެކަނި ކެހިވެރީންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤީ ހައްޤުވެރިންނަކީ އަނިޔާވެރީން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުތަކަކީ އަހަރެންގެ ޒަޚަމްވެފައިވާ ހިތަށް އަބަދުހެން ކުރެވެމުންދާ...

2

ނަބީބޭކަލެއް ޤަތުލުކުރި، ޤައުމަށް ދެއްވި އަޛާބުގެ ވާހަކަ

އަރަހުށި މާތް الله سبحانه وتعالى، ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވިއެވެ. އެކަލާނގެ އަށް އަޅުކަންކުރަން ގޮވައިލެއްވުމަށެވެ. މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކުވައި އެބައިމީހުން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލެވެރިކަން ޤާއިމުކުރެއްވުމަށާއި، ނަހަމައިގައި...

2

އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން

އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނުއްޘާނީ ނުވަތަ އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން (ދެވަނަ) އަކީ، 1886 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1888 އަހަރާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން (ދެވަނަ)، ނުވަތަ ކުޑަ...

3

ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ބޮޑު އުޤޫބާތަކުންވެސް ސަލާމަތްވެދާނެއެވެ.

އަމީރުލް މުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބުގެ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްވަރުގެ ހާދިޘާއެކެވެ. އެއްފަހަރަކު މަދީނާއަށް ދިޔުމަށް ޒުވާންފުރައިގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ދަތުރުފެށިއެވެ. ދަތުރުގެ ސަވާރެއްކަމުގައި ގެންދިޔައީ ޖަމަލެކެވެ. ދަތުރަކީ ދިގު ދަތުރެކެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް...

3

ދެނަބީބޭކަލުންގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ދާންޖެހުނީ ނަރަކައަށެވެ.

މާތް ﷲ، ސަދޫމު ސަހަރާއި، އެ ސަހަރުގެ މީހުން ހަލާކުކުރެއްވިއިރު، لوط عليه السّلام އާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުބައިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފިޔަވައެވެ. ހަމައެހެންމެ،نوح عليه السّلام ގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް...

14

ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ އާޔަތްތައް ބޭނުންފުޅު ކުރައްވައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ އަންހެން ބޭކަނބަލެއްގެ ވާހަކަ

ޢަބްދު ﷲ ބިން މުބާރަކުއަކީ އިމާމު އަބޫ ހަނީފާގެ އެންމެ އިސްދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ވަރަށް ޞާލިޙް ތަޤްވާވެރި ބޭކަލެކެވެ. ދެރަނިކަމެތިންނާއި ދަތުރުވެރިންނާއި މިސްކީނުންނަށް އަޅާލާ އެހީތެރިވެދެއްވުމަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްޞަ...

1

އުންމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝަތު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ 04

ކައުއިތުރު ރަސޫލާ ހިޖުރައަށް ވަޑައިގެންނެވުން أمّ المؤمنين السّيّدة عائشة رضى اللّـه عنــها، ގެ އަރިހުން އިމާމު ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަހެރެންގެ މައިންބަފައިން އިސްލާމްދީންނޫން އެހެން ދީނެއްގައި އުޅުނު...