Author: shiff

8

ލޯބި 10 ވަނަ ބައި

“ވަރަށް ދެރަ ޒިޔާނަށް ނުދެވޭތީ” ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ދެ ތުންފަތުގައި ލިޕްސްޓިކް ޖައްސަމުން ނިހާ ބުންޏެވެ. “ބޮލުގަ ރިހުމަކަށް ލުޔެއް ނުލިބޭ. ކިރިޔާވެސް ކެރޭނަމަ ދާނަން. ވަރަށް ދާން ބޭނުން” ކަމެއް...

8

ލޯބި 9 ވަނަ ބައި

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އަތިރިމައްޗަށް ދާން ބޭނުން ކަމަށް އޮތީ މާޔާ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަސުރުން އިރު ތިރިވެ، ހިޔާޖެހުމުން އެންމެން އެކުގައި ހިނގާފައި ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށަށް ނުކުތެވެ. “ޑެޑީ...

11

ލޯބި 8 ވަނަ ބައި

އުޑުމަތީގައި ވިލާ މަދު، ރީތި ދުވަހެކެވެ. ވައިމަޑުވެ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ވަނީ ސާފު ބިއްލޫރިކޮޅެއް ފަދައިންނެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި އައި ލޯންޗު ރަށުގެ ބަނދަރާއި ކައިރިކޮށްލިއެވެ. މާޔާ އުރާލައިގެން ލޯންޗުން ފޭބުމަށްފަހު...

12

ލޯބި 7 ވަނަ ބައި

ފޯނު ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޒިޔާން މަތިން މާބޮޑަށް ހަނދާންވާތީ ފޯނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުރުވީމެވެ. އަބަދު ފޯނު ބާއްވަނީ ނިއްވާލާފައި، ކަބަޑުގައެވެ. އެހެން ހެދުމުން ޒިޔާންގެ މެސެޖަކަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރު ކުޑަވާންފެށިއެވެ....

10

ލޯބި 6 ވަނަ ބައި

އަހަރެން ނުދިޔަޔަސް ނަތާމެން މޫދަށް ދިޔައެވެ. އެމީހުން ދިޔުމުން އަހަރެން އެކަނި ގޮސް ހުރީ ކުޅި ކައިރީގައެވެ. އެތަނަށް ދިޔުމުން ހިތުގެ ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަވިއެވެ. ރީތި ފިލްމެއް ފަދައިން ކުރީ ދެ ރޭގެ...

8

ލޯބި 5 ވަނަ ބައި

“ރިޔާ. . .” ޒިޔާން މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން އިޖާބައެއް ނުދެމެވެ. ގުޑިވެސް ނުލައި އެގޮތުގައި ހުރެވުނީއެވެ. “އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ ރިޔާ ދެކެ” އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި...

7

ލޯބި 4 ވަނަ ބައި

ދުވާލުގަޑީގައި ޒިޔާންގެ މެސެޖެއް ނުލިބޭނެކަން އެނގޭއިރު ވެސް ފޯނު ހިފައިގެން އަހަރެން އިނީ ފަހާތަނުގައެވެ. އެތަނުގައި އުޅޭ ކުދިންނާ ވާހަކަދައްކާލާ، ހީސަމާސާ ކޮށްލުމުން ފޫހިކަން ފިލައެވެ. އެމީހުން ހީނހީނފައި އާންމުކޮށް ދައްކަނީ ފިރިހެން...

9

ލޯބި 3 ވަނަ ބައި

“މިއީ ދެން މާ ދުރެއްވެސް ނޫނެއްނު؟” އަހަރެން ހިނިތުންވެލީމެވެ. “މިއަދު ކޮބާތަ ލައި؟” “ދެންމެ ގުޅާފަ ބުނީ ނެތޭ މިއަދު މިކޮޅަށް އާދެވޭކަށް. އެގެއަށް ބީރައްޓެހި ބަޔަކު އައިސްގެން އުޅޭތީ” ލައިޝާ އުޅެނީ...

7

ލޯބި 2 ވަނަ ބައި

ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖަހަން ކައިރިވީއިރު އަހަރެމެން ތިބީ މިއުޒިކް ޝޯވ ބަލަން ދާން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި މާލޭގެ ނަށާގުރޫޕެއް ގެނެސްގެން ބާއްވާ ޢީދުގެ ހާއްސަ ޝޯވ އެކެވެ....

13

ލޯބި 1 ވަނަ ބައި

މިއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް އަހަރެން ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. މީގެކުރިން “ރާއްޖެތެރެއޭ” ބުނުމުން އަހަންނަށް ސިފަކުރެވުނީ ބާވެ ހަސްނެތިފައިވާ ޖިފުޓިތަކާއި، ނާތަހުޒީބު އަވަށްގަނޑެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ މުޅިން ކުށްހީއެކެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަގެ އުފަން...

5

ފެނުނީމާ ބެލޭ

އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލެއް އަހާލާާނަމެވެ.؟ ލޯތްބަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ އިޝްގީ ލޯބި އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުތުރިއަރައިގެންއިރު އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ލޯބި ވުމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް...