Author: e.m.p.r.e.s.s

29

733 ( ހަތްވަނަބައި )

އެކަމަކު އޭރައް މަލަސްވެއްޖެއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މަލަކް އެއް ނެތެވެ. މަލަކްގެ ވޭނީ ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ކޮޓަރީގައި ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ރާނިޔާ ދުވެފައިގޮސް ކުޑަދޮރުން ބޭރައް ބޮދިއްކޮއްލިއެވެ. ރާނިޔާއަށް ވެސް ހަޅޭ ...

12

733 ( ހަވަނަބައި )

ރާނިޔާ އާއި އަހަރެން ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ގައިން ހީބިހިނަގައިގަތެވެ. އެނބުރި އައިސް މިސް އަރްމާނީގެ ގާތުގައި މަޑުކޮއްލީމެވެ. ” މިސް ކީއްވެ ބުނީ 733ގެ ކުޑަދޮރުތައް އެހާ ކުދި ވާހަކަ؟…އަޅުގަނޑުވެސް...

8

733 ( ފަސްވަނަބައި )

ލޯގަނޑުން ފެންނަނީ އަހަރެން 733 ގައި ހުއްޓައެވެ. ދެލޯބޮޑުކޮއްލާފައި ލޯގަނޑައް ބަލަން ހުއްޓައި އަހަރެންގެ ފަހަތުން އޮރެންޖްކުލައިގެ ދެލޯ ދިއްލިގެން ދިޔައެވެ. ހަޅޭލަވައިގަންނަމުން އަހަރެން ކޮޓަރިން ނުކުތީ ދުވަމުންނެވެ. ބަންލާފައި ދޮރުޖަހާފައި ދަމުން...

8

733 ( ހަތަރުވަނަބައި )

ޑެސްކް ގައި އިންކުއްޖާ އާ އަރާހަމަވުމުން ހައިރާންވެފައި އެއަންހެން ކުއްޖާ އަހަރެމެންނަށް ބަލާލިއެވެ. ” ހާއި…އަހަރެން މީ…’ ” ތި ރޫމް ބަދަލްކުރަން ރިކްއެސްޓް ކުރި ކުއްޖާ ދޯ ” ” އެތަނުން...

6

733 (ތިންވަނަބައި)

އަހަރެން ހަމަޖެހިލީމެވެ. އެ ކިޔަނީ ކިކޭތޯ އަޑު އިވޭތޯއެވެ. ”ނޮން ކަޕްތާ އޯރ ސްތޮލްތޯރުމް ” އަހަރެންނަށް އެކިޔާއެއްޗެއް ސާފުކޮއް އިވުނެވެ. އެއި ދިވެއްސެއް ވެސް ނޫނެވެ. މަލަކްގެ ކަންފަތް ފާރުގައި ޖައްސާލިއެވެ....

7

733 ( ދެވަނަބައި )

”ފަކް ” އަހަރެންގެ ގާތަށް ވަރަށް ރުޅި އެރިއެވެ. ދޮރު ހުލުވާލަން ތަޅުގައި ހިފާލަން ބަލާލިވަގުތު ގައިން ހިބިގައިގެން ދިޔައެވެ. އެ ދޮރުގައި އެއިނީ ބޭރުން ތަޅުއަޅުވާފައެވެ. ” ދެން އަހަރެން ނުދާނަން...

16

733

ސްކޫލް ނިމުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަހަރެން ހުރީ ކޮލެޖަށް ދާހިތުންނެވެ. ނާރސިން ކިޔަވާހިތުން އުޅޭތަން ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން  އެތަށް ކޮލެޖުތަކައް އެޕްލިކޭށަން ލައިގެން އެއްކޮލެޖުން ހޮވިއްޖެއެވެ. މަލަކް ވެސް ހޮވުމުން...