Author: shurm

31

އުގާނަ

މެދުގައި ހުރި އަލިފާންގަނޑަށް އަހަރެން ބަލަންހުރީ ވާނުވާ ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. އެކަމުން ރެކެވެން ނެތީމައެވެ. މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި ހެދޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތީމައެވެ. އަލިފާންގަނޑު ވަށާ ޖަހަމުންދިޔަ ހަތްވަނަ ބުރާއެކު އެމީހުން އެކުރަންޖެހޭ...

24

އާ އަހަރެއް ފެށުމުން…

ތަހުނިޔަޔާ ވެދުންތަކޭ އަރިސްކުރަން އެންމެންނޭ އާ އަހަރެއް ފެށުމުންނޭ ސަތާރައޭ ދެހާހުގޭ   ތުރާތަކަށް ކެތްތެރިވޭ އިންސާފަށް ލޯބިކުރޭ ތަހުޒީބަށް އިސްކަންދީ އާއަހަރެއް ފެށުމުންނޭ   ކަނޑައަޅަނީ ޢަޒުމްތަކޭ ޢަމަލުކުރަން ހިތްވަރުލާ ފުއްސެވުމަށް...

119

އަދިވެސް …

  މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ރަށުގެ އެންމެން ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލްކުރަމުން ދާއިރު، ތަންކޮޅެއް އެކަހެރި ހިސާބެއްގައި ހުރި ޖިފުޓިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބަލިގޮތަކަށް މީހަކު ކެއްސާ އަޑު ކެނޑިނޭޅި އިވެމުން ދިޔައެވެ....

30

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ…

އަހަރެންނަކީ މާކަ ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ހުތުރު ކުއްޖެކޭވެސް ނުބުނެވޭނެއެވެ. ހުންނާނީ ބުރުގާ އަޅާފައެވެ. ފިރިހެން ކުދިންގެ މެދުގައި މާކަ މައްޝޫރު ނޫނަސް، ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ކުދިންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ...

12

އިހުމާލް ( ފަހުބައި )

ސިޓީއުރަ ކަނޑާލުމަށްފަހު ރާޝިދު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަން ފެށިއެވެ. ”އަހަރެންގެ ނަމަކީ ނަތާޝާއެވެ. ރުޝްދާއަށް ފަހަރުގައި އަހަރެން އެނގިދާނެއެވެ. ނޭނގިދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އިތުރަށް ކިޔައި ދޭނަމެވެ. އަހަރެންނަކީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން،...

20

އިހުމާލް (3)

”އޯކޭ! އިޒޫ ވަރުބަލި ފިލުވައިލައިގެން މި ރެއަށް ތައްޔާރު ވައްޗޭ.. ބައްޕަ އާއި މަންމަ ކައިރި ވެސް ބުނައްޗޭ، މިރޭ އަހަރެން ދާނެ ވާހަކަ. ދާއިރު ބޮޑުބެ ވެސް ގޮވައިގެން ދާން މި...

14

އިހުމާލް (2)

”މިއީތަ ދޭން ބުނި ސަޕްރައިޒަކީ؟؟” އިޒްކާގެ މޫނު ވަނީ މިލާފައެވެ. އިޒްކާގެ މޫނަށް ވެރިވި ކުލަވަރު ފެނި އައިމަން ގެ ގާތަށް ހިނި އައެވެ. ”އަޅެ އިޒޫއަށް ހާދަ ނުވިސްނެޔޭ ދޯ! އަހަރެން...

22

ގިލަން (2)

  ”ލައްބަ! އަޅުގަނޑު އެއްބަސް” އިރުކޮޅަކު ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރެ އައްފާނު ބުންޏެވެ. އެރޭ އައްފާނު ޒަކަރިއްޔާގެ ގޭދޮށަށް ގޮސް އޭނާ ދިން އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރިއެވެ. މާދަމާ ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން...

13

އިހުމާލް

” ކުއްލި ގޮތަކަށް މުޅި ޙަޔާތުގެ ކުލަ ބަދަލުވެ ހިނގައްޖެޔޭ.. ޔާ އިލާހީ އަޅުގެ މި ހިތަށް ކެތްނުވާވަރު ވެއްޖެޔޭ.. ލޯބި ތިޔަ އެސްފިޔަ ތަކާއި އެކު…” އިޒްކާގެ މޯބައިލް ފޯނު ދިޔައީ...

26

ގިލަން

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ދޮރުމަތީގައި އައްފާނު ހުރީ ހިނގާލަ ހިނގާލައެވެ. ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކުގައެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ރަމީޒާއާ އެކުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ތަޤްދީރުގެ ނިޔާ ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތް ބެލުމަށް...