Author: Nashyy

1

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ (3)

“ތާޖު ވިލާ ” އަށް ވަދެވުނު އިރު ގޭގައި ތިބި އެންމެން ތިބީ ކަޝަފްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މާމައާއި ބޮޑުދައިތައިގެ ދެ ދަރިން ތާނިޔާ އާއި އާޔަތުތިބީ ކަޝަފް އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ....

10

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ (2)

ދުވަސްތައް މާޒީއާ އެކުވަމުން ގޮސް ސުނާމީ ކާރިސާއަށް 12 އަހަރު ވީއެވެ. ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ މީހުން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވަޒަންވެރި ކޮށްފިއެވެ. ކިތަންމެ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަނަމަވެސް އެ...

7

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ

ޔަޒަން އަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އަވަހަށް ތެދުވީ ފަތިސް ނަމާދަށް ދިޔުމަށެވެ. އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ޔަޒަން ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ނަމާދަށް ދިޔުމަށް އޭނާއަށް ގޮވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެންމެ...