ޟީން

ހާލާަކޮވެލީގެއަޑުން ފަތިސްވެއްޖެކަން މުޅިދުނިޔެ އަށް އިއުލާން ކުރަމުން ދެއެވެ.”ދަރިފުޅާ ޟީން ހޭލަބަލަ އެއޮއް ފަތިސް ނަމާދު ކުރަނީ. މަންމަ އަށް ވެސް މިހޭލެވުނީ މިއަދު ތަން ކޮޅެއް ލަހުން އަވަހައް ތެދުވޭ” މުނީރާ...