Category: ހިތާމަ

13

ޝައިން (ޕާޓް-15)

“ޒުހުރާ.. ކަލޭ..ކަލޭގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އެ ނާޒުކު ދަރިފުޅު އެއްވެސް ކުށެއްނެތި މި އަނިޔާ ދިނީ.. އަހަރެންގެ ބޮލަށް އެރިގެންއެ ކުއްޖާ ފަކީރަށް އަހަރެންނަށް ނެހެދެނީ ކިހިނެތް..ލޯބިދޭން ޖެހުނު ވަގުތުގައި ދެވުނީ އަނިޔާ.....

22

ގިލަން (2)

  ”ލައްބަ! އަޅުގަނޑު އެއްބަސް” އިރުކޮޅަކު ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރެ އައްފާނު ބުންޏެވެ. އެރޭ އައްފާނު ޒަކަރިއްޔާގެ ގޭދޮށަށް ގޮސް އޭނާ ދިން އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރިއެވެ. މާދަމާ ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން...

13

އިހުމާލް

” ކުއްލި ގޮތަކަށް މުޅި ޙަޔާތުގެ ކުލަ ބަދަލުވެ ހިނގައްޖެޔޭ.. ޔާ އިލާހީ އަޅުގެ މި ހިތަށް ކެތްނުވާވަރު ވެއްޖެޔޭ.. ލޯބި ތިޔަ އެސްފިޔަ ތަކާއި އެކު…” އިޒްކާގެ މޯބައިލް ފޯނު ދިޔައީ...

26

ގިލަން

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ދޮރުމަތީގައި އައްފާނު ހުރީ ހިނގާލަ ހިނގާލައެވެ. ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކުގައެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ރަމީޒާއާ އެކުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ތަޤްދީރުގެ ނިޔާ ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތް ބެލުމަށް...

އަހަރެން މަރުވަނީ!!!
16

އަހަރެން މަރުވަނީ!!!

އަހަރެންނަކީ އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިއެވެ. ބައްޕަވަނީ އަހަރެން ވަރަށް ކުޑައިރު ނިޔާވެފައި ކަމަށް މަންމަ ބުނެއެވެ. އަހަރެން ބޮޑުވެގެން އައީ ހަމައެކަނި މަންމައެއްގެ ލޯބި ލިބިގެންނެވެ. މަންމަ އަހަރެންނަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބި...

25

ވޭން ލިބުނަސް…

އޭރު، އަހަރެންގެ އުމުރުން 5 އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ އަންހެން ކޮއްކޮއަށް 2 އަހަރެވެ. އަހަރެމެންގެ މަންމަ، ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ތައްޔާރުކުރަން އުޅެމުން ދަނިކޮށް، މަންމަގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްބައިގެ ވާގި ނެތުނެވެ. އެހެންކަމުން، އަވައްޓެރިންނަށް...

87

ގޮތް ހުސްވެފައި – ޗެޕްޓަރ 2: އިންތިޒާރު ކުރާނެބާ؟….

(މިއީ، އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ސައިޓް ގައި ޝާޢިއު ކުރި ކުރުވާހަކަ ‘ގޮތް ހުސްވެފައި..’ ގެ ދެވަނަ ބާބެވެ. މިއީ އަދިވެސް ހިނގަމުން ދާ ހާދިސާތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، މި ހާދިސާތައް ވާހަކައެއްގެ ވަކި...

45

ޝައިން (ޕާޓް-13)

ދެއަތް ދެއަތާ ޖޯޑުވެފައިވާ ވަރުން އަތުން ދާހިއްލަމުން ދިޔައެވެ. ހިތް ހާސް ވެފައި ހުރިވަރުން މުޅި މީހާ ތުރު ތުރު ލާހެން ހީވިއެވެ.  ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އާއި މެދު ވިސްނަން އިން...

9

ޝައިން (ޕާޓް-12)

“ދަރިފުޅާ.. ޝައިން އަކީ އެހާ ރަގނޅު ކުޖެއް ނޫން ދަރިފުޅު ހަޔާތައް ގެންނާކައް.. ބައްޕަ އަކައް ނުފެނޭ ދަރިފުޅު އޭނާއާއި ގުޅިގެން އުޅޭކައް..  އިސްޖެހިފައި އިން ޝިބާން ސިހިފައި ބައްޕަގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ...

29

ގޮތް ހުސްވެފައި….

މާގަނޑުން ވެހެމުންދިޔަ ފެންތައް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމަށްފަހު ފައިބައިގެން ދެއެވެ. ލޮލުން އައި ކަރުނަތައްވެސް އެ ފެނާ އެކުވެ ވަންހަނާވެގެން ދިޔައީއެވެ. ހުރިތާ ގަނޑުވެފައި ހުންނަން ޖެހުނީ އަހަންނަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އިރުއަރާ...

24

ޝައިން (ޕާޓް-11)

 ދެލޯ ފެންކަޅީވެ  އެސްފިޔާގެ އެހީގައި ފައިބަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަރުނަތައް  ފައިބައިގަތުމުގެ ކުރިން  ޝައިން  ސިހިފައި ބަލާލީ ޝައިން ގެ ކޮޑުގައި މީހަކު އަތް އަޅާލުމުންނެވެ..  ޝިބާންގެ މޫނަށް ބަލާލުމާއި އެކުހެން ލޮލުން ހޯސްލައިފައި ކަރުނަތައް ފައިބައިގަތެވެ.....

24

ދިރިހުރުމަށް…

ނޯޓް: މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރީން އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ވަރަށް އުފަލުގައެވެ. އެހެނަސް، ހަނގުރާމަ ފެށުމުން ތަދުމަޑުކަމުގެ ހިތި ރަހަ ލާން ފެށިއެވެ. ކާނޭ އެއްޗެއް...

19

ތީމަގޭ މިހަޔާތުގާއިވާ ހަމައެކަނި އުއްމީދަކީ….2

މަޑުމަޑުން އިވެމުންދިއަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޑު ބާރުވަމުން ދިއަ ވަރަކަށް މީހަކު ގާތަށް އަންނަކަމުގެ އިހްސާސްކުރެވި ސިމަން އިސްއުފުލާލިއެވެ. އޭރު ސިމަން އާއި ފޫޓެއް ހާ ދުރުގަ ހުރި އަރީސްގެ ފަހަތުން ފެނުނު މޫނަކުން...

2

ތިޔަލޯބިވާގެ ލޯތްބަށް.. އެދިގެން މިހިތް ރޮނިއްޔޭ!!

އަހަރެންނަކީ ކިހާ ބަދުނަސީބު މީހެއް ހެއްޔެވެ؟. ދުނިޔެއިން އަހަރެން އެންމެ ބޭނުންވީ ލޯތްބެވެ. އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ވަނީ މިކަންކަމުން މަހުރޫމްވެފައެވެ.އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟. އަހަރެންނަށް ލިބިފައިވާ ސިފަތަކުން ހެއްޔެވެ؟.އަހަރެންނަކީ ގޭތެރޭގައި...

13

ވަހުތާން

 މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. އަދި ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުޚަބާ ކިޔަމެވެ.   ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮވެއްޔާއި ސޫފިސޫފީގެ އަޑުފިޔަވާ އިތުރު އަޑެއް...