Author: Zel

1

ވެވުނީ ލޯތްބޭ ޔާރު ހުވާ – 2

ބިރުން ތުރުތުރު އަޅާ ޙާލު ލަސް ލަހުން ފިޔަވަޅު ނަގަމުން ޒައިނަބު ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯރޑުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ. “ހައިލަމް” ކުއްލިއަކަށް ޒައިނަބުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުން އެރި އެވެ. ވާނުވާ ނޭނގިފައިވާ ޒައިނަބުގެ...

4

ވެވުނީ ލޯތްބޭ ޔާރު ހުވާ- 1

ފަތިހުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު ހަށިގަނޑަށް ލިބެމުން ދިޔަ އަރާމާއި ފިނިކަމުގެ ތެރެއިން ޒައިނަބަށް އޭނާގެ ދެލޯ މަޑުމަޑުން ހުޅުވައިލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ޒައިނަބުގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެގެން ނިދާފައި އޮތް އޭނާގެ...

3

ލަދު ލޯބި

މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގެ ތެރޭގައި ނަަމްހާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގަ އެވެ. އޭރު ގަޑިން ރޭގަނޑު 9 ޖަހަނީ އެވެ. ” ނަމްހާ…...

8

11 ފިރިހެނުން

ނޯޓް: މީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އަހަރެން އަކީ އެންމެ ކުޑަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އެކްޓް ކުރުމަށް ވަރަށް ޝައުޤުވެރި ވާ ކުއްޖެއް ކަމުން އަހަރެންގެ ގިނަ ވަގުތުތައް އަހަރެން ހޭދަ ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެކަނި މާއެކަނި...

7

99

” ސަޕްރައިޒް ” އައިޝާގެ ލޯ މަތީގައި އަޅާފައިވާ އަތް ނައްޓައި ލަމުން ވާރިޝް ހީލި އެވެ. އެ އާއި އެކު އައިޝާ މަޑުމަޑުން އޭނާގެ ދެލޯ ހުޅުވާލި އެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން...

3

އަހަރެންގެ ހިތް ހިމޭންވާން އުޅޭހެން ހީވަނީއޭ…

ކައިވެނީގެ ހެދުމާއި އެކު ގެއަށް ވަދެވުނު ތަނާ އަހަރެންނަށް ރޮއި ގަނެވުނެވެ. ހިތް މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ގޭގެ ސިޓިންގރޫމުގެ ތަށިމުށިގަނޑު މައްޗަށް އަހަރެން ޖެހިގަތީމެވެ. އަހަރެންގެ ބަދުނަސީބުކަން ހިތަށް އަރާފަ އެވެ....

7

ގިލަން

އިރުގެ އުޖާލާ އަލިން މުޅި ރަށުތެރެ ހުޅުދާން ކޮށްފި އެވެ. އަޒާން މަޑުމަޑުން އޭނާގެ އެއްޗެހިތައް ދަބަހަށް އަޅަމުން ދިޔައީ މާލެ ދާން ޖެހޭތީ ވަރަށް ދެރަވެފައި ހުރެއެވެ. ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ މާޙައުލާއި...