Author: Mimmi7

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 8
33

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 8

ރިޔާޝާއާއި ރަޔާން ލަވަކިޔާ ނިމުމުން އެންމެންގެ ހޫނު ތަރުޙީބު އެ ދެމީހުންނަށް ރައްދުވިއެވެ. ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ކަޕަލް ޑާންސް ކުރުމެވެ. “ވިލް ޔޫ ޑާންސް ވިތް މީ މައި ޕްރިންސެސް” ވަރަށް...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7
27

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7

މިއަދު ހެނދުނު ޒިޔާން އޭނާގެ ފޯނަށް އަޅައިދޭން އެޒުވާނާގެ ވޯއިސް ރިކޯޑިން ޖައްސާ އަޑުބާރު ކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައި  އެޒުވާނާގެ ހިތްގައިމު އަޑު ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ******************************************************* ފެންވަރާ ރީތި...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6
40

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6

ޒިޔާންގެ ޖަވާބަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޒާޔާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އަދި އެންދުން ތެދުވެ ބެލްކަންޏާއި ދިމާލަށް ދުއްވައި ގަތީ އެ ލަވަ ކީޔަމުންދާ އަޑަކީ ކޮން އަޑެއް ކަން އެނގޭތީއެވެ. ***************************************************** ބެލްކަނީގެ ފަރުދާ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 5
25

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 5

“އެނގޭތަ ދެންމެ މަންމައަށް އެ ގުޅި ކާކުކަން…” ހަރުކަށި ރާގެއްގައި ހައްވަ ޒާޔާއާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. ޒާޔާ ނޭނގޭއޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. “ދެންމެ އެ ގުޅީ ޒާޔާގެ ކޮލެޖުގެ ޕްރިންސިޕަލް…...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 4
24

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 4

ބުރޭކްގަޑި ނިމި ކުލާސް ގަޑި ފެށޭ ބެލްޖެހުމުން ޒާޔާއާއި ޒިޔާން ކުލާހަށް ދިޔައެވެ. ޒިޔާން ޒާޔާއަށް ވުރެ ދެ އަހަރު ބޮޑުވެފައި އޭނާއަކީ ސައިންސު ދަރިވަރެއްގެ ކަމުން ޒާޔާއާއި ޒިޔާން އުޅެނީ ދެ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 3
20

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 3

ކުއްލިއަކަށް ފަހަތުން މީހަކު އައިސް ޒާޔާގެ ލޯމަތީގައި އަތްއެޅިއެވެ. “ހޫމް… ބޭބީ… މަށަށް އެނގޭއޭ ތީ މަގޭ ޒިޔާންކަން…” އެ ވަރުގަދަ އަތުން ޒާޔާގެ މޫނުގައި ބީހިލުމުން ވެސް އެއީ ކާކުކަން ޒާޔާއަށް...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 2
45

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 2

ޒާޔާމެންނަށް ކޮލެޖާއި ހަމައަށް ފޯރުނުއިރު ގަޑިޖެހިއްޖެއެވެ. ޒާޔާގެ އަޚުލާގު ކިތަންމެ ދަށަސް އޭނާއަކީ ކިޔެވުމަށް އެ ކުލާހުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުއްޖާއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ނަގާ ޓެސްޓުން އެއްވަނަ ހޯދުމަކީ ޒާޔާގެ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1
22

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1

“ޒާޔާ ހޭލަބަލަ މިހާރު މަންމަ ގޮވައިގޮވައި ވާޅުވެއްޖެ” ކޮޓަރި ތެރޭ ސާފު ކުރަމުން ހައްވާ އެނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ. “ދެން މަންމާ… އަދި އިރުކޮޅަކު ނިދާލުމަށްފަހު ތެދުވާނަމޭ” ކަންނެތްކަމާއި...