އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ (އިޢުލާން)

- by - 22- November 5, 2019

އައްސަލާމު އަލައިކުމް… ވާހަކައިގެ ހުރިހާ ކިޔުންތެރީން ގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން… މި ވާހަަކައިގެ 16 ވަނަ ބައި ދެން ޚިޔާލަށް ލިބޭނީ މިންމިގެ ޓެސްޓުތަކައް ފަހު… އޭގެ ފަހުން ވެސް ފަހަރެއްގައި އަޕް ނުކުރެވި ދާނެ ވީމާ މިކަމަށް މާއަފަށްއެދެން…. މިންމިގެ ޓެސްޓުތަކައް ކުރިޔަށް ދާތީ  އައި ވޯންޓް ޓު ކޮންސެންޓްރޭޓް އޮން ދެޓް…..

…One again sry to all I hope all will understand

 

22

Mimmi7

I am a girl who loves to read and write stories since I was a small girl. Now I am 15. I have a special interest on writing love stories hope you'll like all my stories??

You may also like...

7 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. it’s okay….Inthizaaru kuraanan..
  Haadha fahakun test feshuni????Kon dhuvahaku test feshuni??nd nimeni kon dhuvahakun…

  ⚠Report!
  1. Thanks vrh ufaa vejje inthizaaru kuraane vhk buneema…. Test feshunee October 30ga Dhn Mimmi Bxy kamun iulaan vx up nukurevigen ulhunee….. Tst nimenee 12th Novemberga

   ⚠Report!
 2. iss owkay mimmi kolhu💕💕💕…We can wait ehnu😉😉😉😉…CONCENTRATE ON YOUR STUDIES ingey…n goodluck for it👩🏻..Can do better 😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Thanks jiji darlin😊😊😊 thank u for understanding me…. Means a lot😊😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 3. OK vaane…😜😜😜😜…. But test nimunu haa avahah story up kohdheh chey….🤗🤗🤗🤗LYSM mimmi sis💖💖💖❤️💖💖💖

  ⚠Report!
 4. މިވާހަކައިގެ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަމެވެ.މިވަގުތު ރަށުން ބޭރުގައި
  ހުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި ޕާރސެނަލް ރީޒަންސް ތަކެއްގެ ސަބަބުން މިންމި އަށް ވާހަކަ އަޕްކުރަން ދަތިވެފައިވާ ވާހަކަ އަންގަމެވެ.ހަމަ އެއާއެކު ރަށަށް ދެވުނު ހައި އަވަހަކަށް ވާހަކައިގެ އަނެއްބައި އަޕްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިންމި ދެއެވެ.މިންމިގެ އެކުވެރިޔެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުންނާއި ކިޔުންތެރިއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ބުނެލަން
  ބޭނުންވަނީ ކެތްތެރިކަމާއި އެކު ވާހަކައަށް އިންތިޒާރު ކުރާށޭއެވެ.އެއްވެސް ރުޅިވެރި
  .ކަމެއްނެތި ހިތްސާފުކަން މަތީގައެވެ.

  _ ޖީތު _

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.