Author: Maisha maii

ތެދުވެރި ލޯބި- 3
25

ތެދުވެރި ލޯބި- 3

އޮފީހައް އައި އާ ކުއްޖާ ފެނިފަ ޔާޝާ އިތުރައް ދެރަވާން ފެށިއެވެ. ކަރުނަ ތައް ލޮލައް ޖަމާވާން ފެށިއެވެ. އެއީ ހަމަ ޔާޝާ އަށް ދޯކާ ދީހެދި ޔާޝާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ނާއިޝް...

86

ތެދުވެރި ލޯބި- 2

ޔާޝާ އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ. ވެފަ ހުރި ވަރު ބައްޔަކުން ޔާޝާ ދިޔަ މަގުމަތިން ފިހާރަ އަކަށް ވަދެ ފިނި ދެ ކޯކު ދަޅު ގަނެގެން ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ގެއަށް...

25

ތެދުވެރި ލޯބި -1

ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ޖެހޭ މަޑު ފިނި ވައިރޯޅި ތައް ދަނީ ކޮޓަރި ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރި ޔާޝާ ގައިގަ މަޑު މަޑުން ބީހިލާފައެވެ. ޔާޝާ ހުރީ ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލާ، ބަންގި...

18

ލޯބީގެ ނަސީބު 12 (ފަހުބައި)

ހަސަން ވެސް އާނއެކޭ ބުނެ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. *.*.*.*.*.*.*.*.* މުނާ އަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެެވެ. މުނާ ތެދުވެގެން ގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔައީ ފާހަނަ އަށެވެ. ފާހަނައިން ނުކުމެ...

98

ލޯބީގެ ނަސީބު- 11

ޝައިމް މުނާ ކިޔާ އެއްޗަކަށް ނުބަލަ މުނާ ކޮށްޕާލާފައި ގޭން ނެރެލިއެވެ. *.*.*.*.*.* މުނާ ގިސްލަ ގިސްލާފަ ރޮމުން އެކަނިމައި އެކަނި ދަބަސް ހިފައިގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ. ގެއަށް ގޮސް މަރީނާ ފެނުންތަނާ...

19

ލޯބީގެ ނަސީބު…10…

”އަ…އަ… އެއްޗެކޭ ނުކިޔަން.. މުނާ ފާހަނަ އިން ނުނިކުމެ ލަސްވެގެން ލަވަ އެއް ކިޔާލީ”މުނާއަށް ކައިރާ ހަދާލީ ދޮގެކެވެ. *-*-*-*-*-*-*-*-* ޝައިމް އޮފީހުން އިން އައިސް ކޮޓަރި އަށް ވަތްއިރު މުނާ އޮތީ...

15

ލޯބީގެ ނަސީބު…9…

މަރީނާ  މުނާ ގައިގަ ބައްދާލު މަށްފަހު ޝައިމްް އާއެކީ  ރަނގަޅަށް އުޅޭށޭ ބުންޏެވެ. މުނާ އާނއެކޭ ބުނު މުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* ކައިރާ ވެސް  މުނާ ކައިރީގަ ހެޔޮލަފާ އައިންބަކަށް...

12

ލޯބީގެ ނަސީބު…8…

ދޮރު ހުޅުވާލީ ހަސަނެވެ. ” ވަ ދޭ އެތެރެއަށް”. ހަސަނު މުނާ މެންނަށް އެތެރެއަށްް ވަންނަން ގޮވިއެވެ ***********   މުނާ ހުރީ ހައިރާންް ވެފައެވެ. އެއީ މުނާ  ދު ވަހަކުވެސް ޝައިމް...

12

ލޯބީގެ ނަސީބު….

މުނާ އާއި ޝައިމް  ކައިވެނި ޕާޓީ ގައި ބޭނުން ކުރާނި ތީމް އަ ކާއި ޕާޓީގެެ ކުލަ ހުށަ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން…..

17

ލޯބީގެ ނަސީބު…7…

ޝައިމް ހޭ އަރައިފިއެވެ. ޝައިމް މަޑު މަޑުން ލޯ ހުޅު ވާލައިފިއެވެ. ************** ޝައިމް ލޯ ހުޅުވާލާފައި ބަލާލިއިރު މުނާ ފެނުމުން ޝައިމް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ”ޝައިމް މިހާރު ކިހިނެއްތަ؟”.. މުނާ ބުނެލިއެވެ.”...

6

ލޯބީގެ ނަސީބު…3…

ޝައިމް….. ކަ.. ކަމެއް ނުވޭ. ****************** އިރު އޮއްސެނީ އެވެ. އަދިވެސް ޝައިމް އާއި މުނާ ތިބީ ވާހަކައިގައެވެ. އެހެން އިނދެފަ ކުއްލިއަކަށް މުނާ ބުންޏެވެ. ” އޭ ޝައިމް.. އަހަރެން ގެއަށް...