Author: Alfaalil Jaju

3

ވަނަވަނަ – ޕާޓް 03

ވަނަވަނަ ޗާޓުގެ އިތުރު ބަޔަކަށް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު “އަޞްފާލިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު...

2

އެނދުމަތި

ވަގުތަކީ ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. އަލްހަމްގެ މަންމަ އަލްހަމްގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހަމުން ފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވުމަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. މަންމަ ހީކޮށްގެން ހުރީ އަލްހަމް އޮތީ...

3

ވަނަވަނަ – ޕާޓް 02

މިއީ އަޅުގަނޑު “އަޞްފާލިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މަދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު ވެފައިވާ ވާހަކަތަށް ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދާ ސީރީޒެކެވެ....

3

ވަނަވަނަ(ރިޕޯޓް) – ޕާޓް 01

މިއީ އަޅުގަނޑު “އަލްފާޞިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު ވެފައިވާ ވާހަކަތަށް ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މިފަހަރުގެ...