Author: layaaly

aira
22

އައިރާ (6…… ވަނަ ބައި)

******************************************* އިރުގެ ގަދަ ހޫނާއި އަވި މަޑުވަމުން ގޮސް ހަވީރުގެ ފިންޏަށް އެޅެން ފެށިއެވެ.ގޭގައި އެކަކުވެސް ނެތްހެން ހީވުމުން ޒިހާދު ބޭރު ގޯތިތެރެއަށް އޭނަގެ ފޯނު އަތަށްލާގެން ނިކުތެއެވެ.އަތުގައޮތް ފޯނުއޮތީ ލާނޗް މައަޗަށް...

އައިރާ (5 ވަނަ ބައި)
41

އައިރާ (5 ވަނަ ބައި)

ފަޒީލް ހިނގައިގަތީ އެމީހާއި ދިމާލަށެއެވެ. “ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް” އެމީހާއި އަރާ ހަމަވުމުން ފަޒީލް ސަލާން ގޮވާލިއެވެ. ޒިހާދު އިސްއުފުލާފައި އޭނަ ކުރިމަރީގަ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި ފިރެހެން މީހާ އަށް ބަލާލިއެވެ. “އަޅުގަނޑަކީ ފަޒީލް. ކީއްވެ...

aira
32

އައިރާ (4….ވަނަ ބައި)

************************************** ފަތިސްވެ ދުނިޔެ މައްޗަށް އިރުދައްކާލުމާއެކު ޒިހާދު ފުރަން ރެޑީ ވަމުން ގެނަދިޔައެވެ. ރެޑީވެ ނިމުމާއެކު އޭނަގެ އެއްޗިތި ޕެކްކޮއްފައިވާ ދަބަސް ކޮނޑުގަ އަޅުވާލިއެވެ.ފުރުމުގެ ކުރިން ލުއި އެއްޗެއް ކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަދިގެއަށް...

aira
19

އައިރާ (3…..ވަނަ ބައި)

“އީން ހިނގާ ގެއަށް ދާން.މިހާރު އިރުއޮއްސެން އެއުޅެނީ”އައިރާ ބުނެލިއެވެ.”އާން ހިނގާ ދާން”އީން ބުނެލިއެވެ.އަދި އައިރާ އާއި އީން އެކީ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތުނެއެވެ. ********************************************************************************** “ދަރިފުޅާ ޒަވާ. ކޮބާ ތިއްތިބެ”ޒަވާ ފެނުމާއެކު ޒިހާދު...

aira
19

އައިރާ…..( 2 ވަނަ ބައި)

ކާމޭޒު ދޮށުގައި އެންމެން ވެސް ކަަމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް ހަމަހިމޭންކަންމަތީގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައިރާ ދެތިން ފަހަރު ކަަލާފައި އޭނަ އިނީ ތައްޓާ ކުޅޭށެވެ. “އައިރާ މިހާރު ކިހިނެތްވެފަ ތިހިރީ” އިޔާޝާ ބުނެލިއެވެ.”މަންމާ އަޅުގަނޑު...

aira
38

އައިރާ (އެއްވަނަ ބައި…….1)

ރިޕޯރޓް ފޮތް އަތަށް ލައިގެން މަގުމަތިން ދުވަމުން ދުވަމުން އަންނަ އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމަތީ ވަނީ ފުޅާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެފުޅާ ހިނިތުންވުމުން ވެސް އެ އަންހެންކުއްޖާ އުފާވެފައި ހުރި މިންވަރު ފެންނަ ކޮންމެ...