Author: Aly

27

ހިތުގެ ގޮވުން 3

ލަވަ ކިޔައި ނިމިގެން ރިކޯޑިން ރޫމް އިން ނުކުންނަން ދިޔަ އަޔާން އަށް އަހާނާ ފެނުމުން ޕިޔާނޯ ދަށަށް ފިލަންވެގެން ވަނެވެ. ************************* މާޔޫސް ކަމާއި އެކު ކުލާހަށް ވަން އަހާނާ ފެނި...

29

ހިތުގެ ގޮވުން 2

ކިލާސް ޓީޗަރު އައިސް ވަނުމުން ދެ ކުދިން ގޮޑީގައި އިށީނެވެ.” މިސް މިއަދު މި އައީ އާކުއްޖެއް ތާރަފުކޮއްދެން ” އަހާނާ މެންގެ ކިލާސް ޓީޗަރު ރަޒާ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ވަދެގެން އައި...

41

ހިތުގެ ގޮވުން 1

*މަންމައޭތީ ލޯބިވާ މަންމާތީ، **ހިތް ރޮނީއޭ މަންމަ ފެނިލާށެ،**މަންމަ ކުޑަކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް, **މި ހިތް ވަނީ ބޭގަރާރުވެފައެވެ،**މަންމަ ގާތުގައި ނެތުމުން ހިތް ކުދިކުދިވޭ،**މަންމަ ކާރީގައި ވުމަށް ހިތް އާދޭސްކުރެ،* ގިޓާއިން ރީތި...

26

ހިތުގެ ގޮވުން ޓްރެއިލާ

*މަންމައޭތީ ލޯބިވާ މަންމާތީ، **ހިތް ރޮނީއޭ މަންމަ ފެނިލާށެ،**މަންމަ ކުޑަކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް, **މި ހިތް ވަނީ ބޭގަރާރުވެފައެވެ،**މަންމަ ގާތުގައި ނެތުމުން ހިތް ކުދިކުދިވޭ،**މަންމަ ކާރީގައި ވުމަށް ހިތް އާދޭސްކުރެ،* ގިޓާއިން ރީތި...