ހިތުގެ ގޮވުން 4

- by - 95- September 24, 2019

ހަތަރު ކުދިން އެކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓާ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑު އިވުނެވެ. ކުޑަކޮށް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ދޭތެރަކުން ދެމިގަތް މީހާ ފެނުމާއެކު އެންމެއައް ހަޅޭލައި ގަނެވުނެވެ.

***********************************

އަހާން ކޮޓަރިއައް ވަނުމާ އެކު އެންމެން ހަޅޭ ލަވައި ގަތުމުން ސިއްސައިގެން ގޮސް އޭނާ އައް ވެސް ހަޅޭލެވުނެވެ. “ޕިސް ޕިސް ޕިސް މިހެރަ ބައެއް ހީވަނީ ގެ ވައްޓާލަ ފާނެހެން ތަންކޮޅެއް އަޑުމަޑު ކޮއްގެން އުޅެބަ” އަހާންމެންގެ  ހަޅޭކުގެ އަޑަށް ބަދިގޭގައި އުޅުނު ހަނާ އައެވެ. “ސޮރީ ތިއްތާ…. ހަޅޭ ނުލެވޭ ވާރުތަ މިހިރެ އާން ހުރިގޮތުން… ބަލާބަ މުޅި މޫނު… ހީވަނީ ދެޔޯ އެއްހެން” އަހާނާ އަހާން އާއި ދިމާއަށް ލޯ އަޅާލިއެވެ. “ދެން ހެވޭ ދޮންތީ… މީ ހައިލަމް ކުރި ކަމެއް.. ޔަޒީދު  އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް  ސަޕްރައިޒް ޕާޓީ ތައްޔާރުކުރަން ހުއްޓާ ޖެއްސި ހާލު މީ” އަހާން ކިޔައިދެމުން ފާޚާނާ އަށް ވަނެވެ. ” އާން ތިއްތަ ބުނީމެއްނު ފިހާރައަށް ނޫޑުލިސް ގަންނަން ދާށޭ އަވަސް ކޮށްލައިގެން ދެންވެސް ގޮސްބައި” ހަނާ އަހާންއައް ހަދާން ކޮށްދިނެވެ. “ތިއްތާ އޭނަ ބަހައްޓާ މަ އަންނާނަން ގަނެގެން… ތި މީހުން މަޑުކޮށްލާ މަ އަވަސް ކޮއްލާނަން އިނގޭ ” އަހާނާ ޝިއާމެންނާ ދިމާއަށް އެއްލޯ މަޅާލަމުން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. 
*********
ފޫހި ކަމާއެކު އެދުމަތީގައި އޮތް އަޔާންގެ ހިޔާލުތައް  ވަނީ މީގެ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީގައެވެ. އޭރު އޭނާގެ އުމުރުން 14 އަހަރެވެ. އަޔާން އާއި އޭނާގެ އެކުވެރި އަޔާޝް ދިޔައީ ސައިކަލް ރޭސް ޖަހާށެވެ. ޕޮލިހުންގެ  މަޒަރުން ފިލާ އެކުވެރިޔާ އަށް ވުރެ ބާރަށް ދުވަމުން ދިޔަ އަޔާން ލޮލަށް ކުއްލިއަކަށް އެޅުނު އަލީގެ ސަބަބުން ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް އިން ނެއްޓި ވެއްޓުނުއެވެ. ކުރިމަތިން އައި ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާއަށް ކުއްލިއަކަށް ބުރެކި ޖެއްސުމުން ކާރު އެކޮޅުން ޖެހުނެވެ. އަޔާޝް ސައިކަލް އެއްލާލާފައި އެދިމާއަށް ދިޔައިރު އަޔާން ކާރު ތިބި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އެދި ގޮވުމުން ދިޔަތަން ފެނި ކާރައް އެރިއެވެ. އަދި ފަހަތު ސީޓު ދޮރު ހުޅުވާ އެތާގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ނަގާ ދުރުގައި ބޭންދިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޔާޝް ކާރައް އެރުމާއެކު އަޔާން ކާރާއި ދުރަށް ދިއުމަށް ގޮވަން ފެށި އެވެ. ނަމަވެސް ކަރުގައި ހުރި މީހަ ނުލައި ދާން އަޔާޝްގެ ހިތް ގަބޫލު ނުވިއެވެ. އަޔާޝް ކާރު ޑުރައިވަރާ އެކު ކާރުން ފޭބުމާ ކާރު ގޮވުމާއި ދިޔައީ އެއް ކޮށެވެ. އެކުވެރިޔާ އަށް ކިތަންމެ އެހީވާ ން ބޭނުން ވީނަމަވެސް އަޔާން އަށް އެވަގުތު ވަނީ އެކަން ނުކުޅެދިފައެވެ. އަޔާން އަށް ހޭވަރިކަންވީ ފޯނައް މެސެޖެއް އައުމުން އެވެ. އަވަހަށް ލޯ ފުހެލަމުން ފޯނުނަގާއި މެސެޖް ކިޔާލި އެވެ. ” ޕާޓީ މިއަދު  ހަވީރު 5 ގަޑި ބަޔައް ފިނިފެންމާގެ ރޫމް ނަމްބަރު 2ބީ އައްި” 

*******

އަހާނާ ފިހާރައަށް ދާން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އޭނާ އުޅޭ ގެއާއި އެންމެ ކައިރީ ފިހާރަ ހުންނަނީ ބިއްދައް މަގުގައި ކަމުން ބާރަށް ހިގަން ފެށިއެވެ. ފިހާރަ ހުރި މަގަށް އަހާނާއަށް ދެވުނު އިރު އެއްވެސް މީހަކު ފެންނަން ނެތުމުން އަހާނާގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް  މީހަކު އަހާނާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާ އާއި ދިމާއަށް އަބުރާ ލިއެވެ. އެއީ އަހާނާއަށް ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައި ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަގައިން ދުވި ނުބައި ވަހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހެއްކަން އަހާނާއަށް އެގުނެވެ. އޭނާ އަހާނާގެ ހެދުމުގެ އަތް ކުރީގައި ހިފާ ދަމާ ލުމާއިއެކު އިރާގެން ދިޔައެވެ. ” ހެލްޕް… ހެލްޕް… ހެލް” އަހާނާ އެހީއަކަށް އެދި ގޮވަން ފެށުމުން އެމީހާ ގާތަށް ރުޅި އައިސްގެން އަހާނާގެ މޫނުގައި ބާރަށް ޖެއްސުމާއެކު އަހާނާގެ ހޭހުސްވިއެވެ. 

95

Aly

Love to read and write stories...

You may also like...

28 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Meekko ah second dhw mifaharu 😊 anyways story varah reethi 😘😘😘😘😘😘 whn is next part 😉😊 luv it 😍😍😍 LYSM

  ⚠Report!
 2. Kylie ah third ehen v ma..☺️😉😀😀😀V reethi story ge Mi part vs… 💜💜💜💜Whn is nxt part ❤️❤️❤️lysm💖💖💖💖💖

  ⚠Report!
 3. As usual v salhi…. Aly Hama molhiyyey.. Whn is the next part? Curiously waiting for the next prt.. Lyssssm dear.. 😍😻😘😻😘😍😻😘😻😘😻😘😍😻😘😘😘😘😘😘😘😘😻😻😻😻😻😍😍😍😍

  ⚠Report!
 4. Alheyyyyy haadha reecheyyyyy waaau❤️❤️❤️❤️❤️❤️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💗💗💗 masha allah😍 you are verry talentd😘😘😘😘😘curious to read next part😊😊😊

  ⚠Report!
  1. Sorry.. Ekam aharun ves kurin buni gothah liyaane vaahaka eh huregenne mi liyanee.. Adhi gey ga huregen mi vaahaka mi liyanee magumathy ga huregenneh noon

   ⚠Report!
  1. Sorry but as much as I know maruvefa huri myhunna kiyun is a bad thing… And mi story kuru vaahaka readers bunany so this is not bodu gothah its kuda gothah.. If you don’t like the name ‘Ahaana’ than suggest a better name

   ⚠Report!
 5. ވަރަށް ރީތި މިބައި ވެސް..
  މާޝާﷲ…
  ވަރަށް ފުރިހަމަ.
  ކޮންއިރަކުން އަނެށް ބައި ގެނެސްދެނީ؟

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.