Author: Hussain Aslam Abudulla

2

ހިތް ރުހުނަސް – 04

“އަބޫ…” ފިރިހެނަކު ފަހަތުން އަބުރާމު ގެ ނަމުން ގޮވައިލިއެވެ. އަޑު އައީ ފުރަގަހުންނެވެ. ޖޯލި ފަތި އަނބުރައިލަމުން އަބުރާމު ހިނިތުންވެލިއެވެ. އޭނަގެ ތުންފަތަށް ވެރިވި ހިނިތުންވުމުން ހީވަނީ ވަރަށް ގާތްމީހެއް ފެނިގެން ހިނިތުންވެލިހެންނެވެ....

2

ހިތް ރުހުނަސް – 03

“އަންމާ….” ކޮޓަރިތެރެއިން ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެއްގެ މަންމާ އޭ ކިޔާފައި ރޯން ފެށިއެވެ. އެދެމީހުންނަށް ޚިޔާލީދުނިޔެއިން އެނބުރި އާދެވުނީވެސް އެއަޑަށެވެ. އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަތަށް ފޮހެމުން އިރާދާ މިސްރާބުޖެހީ ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށެވެ. ހަސަނުގެ ދެލޮލުގައި...

6

ހިތް ރުހުނަސް – 02

“ހަސަން.. ގެނޭ ކުއްޖާ…” ޓޯޗު ބައްތިއަކުން އަލިކުރަމުން އައި މީހަކު އައިސް ހަސަނުގެ ނަމުން ގޮވާލަމުން ކުއްޖާ ދިނުމަށް އެދުނެވެ. *** އިރާދާއަށް ހޭލެވުނީ ބާރު ގުގުރިއެއްގެ އަޑު އޭނަގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ....

5

ހިތް ރުހުނަސް – 01

18 + ވައިގަދަވެ ވިދާއި ގުގުރަމުން ދިޔައެވެ. ވައިގަދަކަމުން ރުއްގަސްތައްވެސް ހީވަނީ މުލުން ލުހިގެން ހިނގައިދާނެ ހެންނެވެ. ރަށުގެ އަތިރިމައްޗަށް ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތަށް ދޮންވެލިގަނޑަށް ބިންދަމުން ދިޔައެވެ. ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ތިކިތަށް...