އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

2

45 Comments

 1. shazlyn

  June 16, 2015 at 4:18 pm

  Ramazaan mubaarik….

 2. Oh

  June 16, 2015 at 4:19 pm

  Knme dhuvahaku dheeny vaahakaeh genesdhinun kihineh vaane tho?

 3. mal

  June 16, 2015 at 4:24 pm

  Ramadan mubarak hurihaa liyuntherinnah

 4. naj

  June 16, 2015 at 4:46 pm

  RAMADHAAN MUBARIK

 5. goo

  June 16, 2015 at 4:50 pm

  Ramazan mubaarik

 6. neha

  June 16, 2015 at 4:52 pm

  Ramazan kareem

 7. shaya

  June 16, 2015 at 5:40 pm

  Ramazan mubaarak

 8. Nabhaan

  June 16, 2015 at 5:46 pm

  Ramadan kareem

 9. same

  June 16, 2015 at 5:58 pm

  rRAMAZAAN KAREEM

 10. jee

  June 16, 2015 at 5:58 pm

  Ramazan mubaarik

 11. Shehey

  June 16, 2015 at 6:11 pm

  Ramazaan mubaarak to all

 12. yaan lahu

  June 16, 2015 at 6:21 pm

  Ramazaan mubaarak hurihaa liyun therinnashaa foohikameh nethi vaahaka kiyaa kiyun therinnah…..

 13. Me

  June 16, 2015 at 7:25 pm

  Ramadan Kareem.! ☺

 14. black

  June 16, 2015 at 7:37 pm

  RamLhan mubaarik admin and all…… admin pls liunthrin thankolhe avaha vahaka nthah upkurane gothe hadhabala…..
  ……mihar foohi vey mi site ah vannan ves…

 15. nishy

  June 16, 2015 at 8:46 pm

  Ramazaan mubaarik hurihaa kiyun therinahshaaa ‘liyilun therin ah

 16. Rozaine

  June 16, 2015 at 9:13 pm

  Ramazan Kareem:-) 😀

 17. adam

  June 16, 2015 at 9:19 pm

  Ramazan
  Mubarak

 18. Nau

  June 16, 2015 at 9:45 pm

  Tmrw roadha dw

 19. suza

  June 16, 2015 at 10:24 pm

  Ramazaan mubarik hurihaa liuntharenae

 20. Hfh

  June 16, 2015 at 10:40 pm

  Alhey admin ma vaahala liyan vegen mail kuriyas password eh naadhey. Mihaaru 2 mail in try kohifn. Please halleh hoadhaa dheeba mI kamah.

 21. Amm

  June 16, 2015 at 11:28 pm

  Ramazan mubaarik

 22. thahoo

  June 16, 2015 at 11:42 pm

  Ramazaan mubaarik hurihaa kiyuntherinnashaai liyun therinnah…

 23. shim

  June 17, 2015 at 3:30 am

  Ramadan Mubarak 🙂

 24. yash

  June 17, 2015 at 4:26 am

  Ramadhan Mubarak hurihaa kudhinaa ♥♥♥

 25. swyty girl..

  June 17, 2015 at 6:38 am

  Ramazaan Kareem all kiyun therin nah n all kiyun therin nah….,….

 26. najudhaa

  June 17, 2015 at 7:25 am

  Ramazan Mubarak

 27. Hoody

  June 17, 2015 at 8:30 am

  ramazaan mubaarak all readers, writers and admin…..

 28. muniyaaimina and her class mates

  June 17, 2015 at 9:23 am

  ramazaan mubaarik to you all from me and my class mates………….. all writers plx continue to do ur hard work… tc

 29. mishko

  June 17, 2015 at 9:26 am

  Ramazaan mubaarik to everyone specially for all writers

 30. Ushaali

  June 17, 2015 at 9:26 am

  ramazan mubarak all of u… 🙂

 31. RIU

  June 17, 2015 at 9:56 am

  OK OK OK OK

 32. SHAAI

  June 17, 2015 at 10:00 am

  ramazaan mubarak 🙂

 33. Naju Nas Modu

  June 17, 2015 at 10:45 am

  Ramazan Mubarak

 34. sif

  June 17, 2015 at 1:54 pm

  ramadan kareem

 35. Cutish

  June 17, 2015 at 7:33 pm

  Ramazaan mubaarak all kiyun therin nah n kiyun therin nah….

 36. mary

  June 17, 2015 at 7:36 pm

  ramalhaan mubaarik admin all writers and readers

 37. ifaa

  June 18, 2015 at 5:25 pm

  Ramazan mubarak

 38. Lidhoo

  June 20, 2015 at 7:18 pm

  Ramadan Mubaarik

 39. shifa~

  July 16, 2015 at 7:41 pm

  Ramazan mubaarak ☺❤

 40. jazbaath

  July 19, 2015 at 3:24 pm

  Ramadan Mubarak. Esfiya ah reg nukureweythee aharen ekamaa varah hithaama kuran…

  • admin

   July 19, 2015 at 3:31 pm

   pls call me on 7997991 or sms me.. 🙂

 41. Kroosh

  July 23, 2015 at 12:19 pm

  Dear admin
  For what shall we call you ? Or msg? Anyway this story was very boring ! Better stop flirting with others and improve your stories
  I dont have any enemity with you . I just spoke the truth and if u felt bad SORRY FROM BOTTOM OF MY HEART

  • admin

   July 23, 2015 at 4:15 pm

   dear Kroosh..
   i was replying to a comment made by “jazbaath” .. i asked to call me cox she/he is not able to register to esfiya. so that i can assist with the registration…
   sorry for the inconvenience.
   And about the stories.. im not the one who writes the stories. so please comment on the stories so that the writers would benefit from your comments.

 42. Kroosh

  July 23, 2015 at 12:25 pm

  Hey i am kroosh that previous msg was sent by my lil sis she is ten yrs old and took my phone and acted to be me
  Really sorry

  • admin

   July 23, 2015 at 4:15 pm

   Hey Kroosh.. My reply to you previous comment was to you lil sis who is 10 years old.
   Thank You

Comments are closed.