ޔާޝާ ކިޔައިދިން ހުރިހާ ވާހަކަ އެށް ޔަނާލް އަށާއި އަފްރީން އަށް އަނުމް ކިޔައިދިނެވެ.

* * * * *

ހެނދުނު 9 ޖަހަނިކޮށް، ޔާޝާ އަށް ހޭލެވުނެވެ. މޯޅި އަކަށް ދެމިލާފައި، އެނދުން ތެދުވެގެން ގޮސް ފާހަނަ އަށް ވަނީ ފެންވަރާލުމަށެވެ.

ރޭގަ ޔާޝާ އަށް އަށް ކަންްތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ބާވައޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. އަނިޔާވެރިޔަކާ އިނދެގެން އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހެވެ؟

* * *

”މަންމާ” ރުޅިއައިސް ފުރިފައިވާ އަޑަކުން ޝަމްރާ އަށް ޝާމް ގޮވާލީ، ޔާޝާ ބާއްވާފައި އޮތް ނޯޓް ކޮޅު ފެނުމުންނެވެ. ނިދައިން ހޭލި ގޮތަށް މޫނު ނުދޮވެ ދަތް ވެސް ނޫންގުޅާ، ޝާމް ނުކުތީ ދެދަތް ޕިލާ ފިތާ ބާރު ކޮއްގެނެވެ.

ބަދިގޭގައި ފިޔާ ކޮޅެއް ކޮށަން ހުރި ޝަމްރާ ސިހިފައި ބަލައިލީ، ރުޅި އައިސް ރަތްވެފާވާ ޝާމް ފެނުމުންނެވެ.

”ދަރިފުޅާ، ތިރުޅި މަޑު ކޮށްބަލަ!. ކިހިނެއްތަ ވީ؟” ކަމެއްވީ ކަމެއް ނުހަދާ ޝަމްރާ ބުނެލިއެވެ.

”އަހަރެން އަދި ރުޅިއައި ވަރު ކުޑަ! މަންމަ ވެސް މާ ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. ޔާޝާ ވީތަނެއް އަހަރެން ކައިރީގަ ބުނޭ، ދެން އެ ޔާޝާ ފެންނަ ދުވަހަކީ އަހަރެންގެ އަތުން ޔާޝާ މަރުވާނެ ދުވަސް” ޝާމް ހަޅޭތް ލަވަން ފެށިއެވެ.

”ޝާމް. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކެތްކުރެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް ދޯ. ޝާމް ތިދޭ އަނިޔާ އަށް ޔާޝާ ކިހާދުވަހަކު ކެތްކޮށްފި. ދެން ވެސް ރުޅި ނައިސް ތި ސިކުނޑިން އެއްޗެއް ވިސްނަބަލަ” ޝަމްރާ ބެލީ ޝާމް އަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ.

* * * * *

”ދޮންތަ މިއަދު ވަރަށް އުފާ ވެއްޖެ. ދޮންތަ ލޯބިވާ ކޮއްކޮ އާދިމާވީމަ” ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދައްކަމުން ގޮސް ޔާޝާ ބުނެލިއެވެ.

”އަހަރެންވެސް ވަރަށް ހެޕީ ދޮންތަ އަހަރެން ކައިރިޔަށް އައީމަ. އަހަރެންނަށް އިނގޭ ދޮންތަ ދެކެ ހަޤީޤީ ލޯބިވާ މީހެއް، އެކަމް ދޮންތަ ނޭނގެ ގަބޫލް ކުރާނެ ކަމެއް” ޔަނާލް ވަރަށް ނުބުނަން އިނދެފަ ބުނެލިއެވެ.

”ކާކު” ޔާޝާ އަހާލިއެވެ.

”އަ… އައިޝަން” ޔާޝާ ހިތައް އަރާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ހުރެ ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ.

”ވަޓް؟؟؟….. ތި ނާލް ކައިރީ ކާކު ބުނިއެއްޗެއް؟” ވާނުވާ ނޭނގިފައި އިން ޔާޝާ އަހާލިއެވެ.

-ނުނިމޭ-

 

ވަރަށް ދުވަސް ކޮށްލާފަ މި އަޕް ކޮށްލެވުނީވެސް އަދި އެހާ ކުރުކޮށް ގެނެސްދެވުމުން މައާފައް އެދެން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެން އިން ޕާރޓް ވަރަށް އަވަހައް އަޕް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާނަން😊

212

35 Comments

 1. Lamko

  January 28, 2020 at 6:11 pm

  Ohhh Maiii mi part vrh reethi ngey n v loabi… Waiting for next part sis….. Luv u sis ❤️❤️❤️

  • ♡Maiii♡

   January 28, 2020 at 8:30 pm

   awwwn thankssss ingey v v bodah… v happy vehje comment ah. LY2. Keep waiting

 2. IsHeR

  January 28, 2020 at 7:02 pm

  Vv reeethi kuruviyas we understand school vyma.😁 Alhugandah ves mihaaru vagutheh nuvey… 😞😞vv busy
  And mai sis mis you vv bodukoh… adhi ehdhuvahun hangout in vaahaka dhahkan vaane…😘😘lysm❤

  • Anonymous

   January 28, 2020 at 7:08 pm

   Grd 6 bc kameh adhi eh alhuganda kah neynge….ur desperating isher…. Mii publice ehcheh viyas isha akii vrh over vaa kujjeh…. N i will not tell u who i am…. 😏😏

  • IsHeR

   January 28, 2020 at 7:35 pm

   Thy lam mashah yageen.

  • ♡Maiii♡

   January 28, 2020 at 8:32 pm

   yh.. adhi talk kohleveyne insha allah varah avahah. And thank you. V happy vehje comment kohleema. Ly2

 3. Lamko

  January 28, 2020 at 7:57 pm

  Heyy isher lam dhuvahaku vc isher aa dheytherey e gothakah nudheken…. Noo thats not me… Lam nukuraakameh lam ge boluga elhuveema vrah dhera vejji 😟🙄🙄😔😔

  • IsHeR

   January 28, 2020 at 8:00 pm

   Ekm i cant believe.

 4. Lamko

  January 28, 2020 at 8:24 pm

  Dhn believe nukuranyyaa hurebala…. Not my mistake dhw….isher thi gothah ulheythii isher dheke foohi vaniii…..
  Mihaaru thi vanii jiji ah vaahn…. That guy says what is true 🙄🙄🙄🙄🙄🙄😏

  • IsHeR

   January 28, 2020 at 9:21 pm

   Alhefahe… lam mihaaru ish aa jiji aa ehfadha kurany… ekm lam noon kmah ehn nubunaakamah gabool kuran dhathi but i believe it thats not you lam. 😊

 5. Lamko

  January 28, 2020 at 8:27 pm

  Anonymous ur true👏👏👏👏

  • IsHeR

   January 28, 2020 at 9:26 pm

   Kobaa magey mahssala insaanunah kuh kureveyny. Lam buney ma maafah neydhama thihen.i said sorry ey dhw. I know my mistake i know. I believe. I believe. Thn lamge kameh dhw maafu dhinumaky… ok maafu nukuriyas. But i said dhe sorry ey .🤨 thn whats wrong with you😑
   Lam ves over thi vany.😶
   Thn lam noon ithuru meeheh ehn bunaany kaaku? Lam dhogu nihadhaa aadheys kohffa. Maafu nukuriys dhogu nahadhaa buney… 😶 i will not be angry… dhuvahukuves masheh myhaku dheke rulhi naadhey..😑 and thank u for pointing my mistake. Lam noonas😕😕
   I will try to correct.😔😔😔😒😒😒
   Lam thihaa dhashu dharaja ah vehtidhaane kamah masheh hiyeh nukuran.😶🙄🙄 ma dhekuny lam aky ma dhahtha eh gothuga but kihineh thiya hedhy😶😶😶🙄🙄🙄🙄,

  • Kairaa

   January 28, 2020 at 10:50 pm

   Thi dhemeehun mihaaru kn fight eh…..

  • IsHeR

   January 28, 2020 at 11:11 pm

   Moya vany. Foohi vegn

 6. Lamko

  January 28, 2020 at 10:43 pm

  N bunan isha thats not me ingey….. I forgive you….. But lam over vefa othiyyaa over vi gotheh buneba dhw….. Isher lam aa dheytherey thi dheke ii enme dhuru meeheh vc lam aa dheytherey nudhekey gothakah… 🙄🙄😡n i hiyeh nukuran isha lam aa kai aa fake friends ah tag kuraane kamakah…. I cant believe…. So we are ur fake friends dhw….n one more i will tell…. That anonymous is true isha….. Publice thereyga ehfaharu isha lam dhera kolli…. Rulhi vc aee efaharu ….. Ehchehi vc keen… So u have to think what u did isha…. 🙄😦😦😔😏😥😠😡😠😡😩

  • Kairaa

   January 28, 2020 at 10:52 pm

   Eyy dhn mihaaru thikan huhtaalaba….v kameh v…dhn e vhk nudhahkaa….

  • IsHeR

   January 28, 2020 at 11:13 pm

   Ey cool down lam. Ma gabool kohffyma e lam noon kamah mihen satheyka fahru vs bunanan

 7. Meekkomee

  January 28, 2020 at 11:05 pm

  Maiii…… Woww😍😍😍 varah Varah Reethi mi part ves 😍😍😍😍 whn is nxt part ?😊😊😊😉😉😉 Waiting 4 it😁😁😁😁😁varah miss ingy❤️❤️❤️❤️luv yh❤️❤️

  • ♡Maiii♡

   January 29, 2020 at 1:46 pm

   Thankssssss v v v bodah….. next part I will upload soon. I think Sunday ga heevey up kohleveynehen. Miss you morrrreeee♡…. keep waiting. Love you tooo

 8. IsHeR

  January 28, 2020 at 11:15 pm

  And lam jehy gabool kuran ethah kameh. Ebahuri mention kuraashey buneba kohllanaan

  • Lamko

   January 29, 2020 at 8:55 am

   Kon ehchakah mention kuran😂😂😂😂😊😊😊…… Tik tok in ehvc ehchakah mention koggen nuvaane ingey isha…. I ehaa hinhama jehey kamennu eiii…. Kai aa aisha aa mention kuriyas lam ah ok…… But im not okey with you😥😥😁😁😁😁

  • IsHeR

   January 29, 2020 at 10:29 am

   Masheh beynumeh ves noon kae mention kuraakah 😋😋😋😋 ma nan kae ehmme ehchehga ves mention kohfiyyaa ma haa nubaa meeheh noolheyne mi dhuniyeyga vez.🤭
   Lol. Lam ge goiy mashah dhas ve nimi hathim vehjje.

  • Kairaa

   January 29, 2020 at 6:34 pm

   Ishh dhn thikan dhemeehun vx hutaalaba….aslu varah ladhu dhw public therey thihen ulhunyma….ehn ve plz ishh huhtaalaa dhn….not only ishh lam vx…..

  • Kairaa

   January 30, 2020 at 7:08 am

   Ishh nd lam dhn thikan huhtaalan v ehnnu…mi public kn neygeny thr thi dhemeehunnah…..

  • Mai❤sher

   January 31, 2020 at 9:29 am

   Totally agreed with kaira. Gaimu aneh dhuvahu thi dhemeehun vv reehchah talk kureemehnu…. but mai aa behey kameh noo dhw thi meehunge kanthakaky… but oublic vyma bunely

  • Kairaa

   January 31, 2020 at 11:15 am

   Alhaanulaa eii e dheehunge haalathu….ekm fahun adhi ok vaane….☺️☺️☺️☺️….ekm public therey v ma aslu e gothah ulhun ehaa ranglheh noon dhw…

 9. magnumm

  January 29, 2020 at 6:18 am

  bro eyh…story maa kury ngeyy❤❤😛ekm vx hama salhi nge💕kon irakun next♥♥waiting sis😊

  • ♡Maiii♡

   January 29, 2020 at 1:50 pm

   I know kurukan busy kamun nuvanee. Thanks ingey v v bodah brosss🤗🤗🤗…. next part Sunday ga♡♡♡

 10. Kim Taehyung/v/Tae tae

  January 29, 2020 at 4:43 pm

  Dear… Konthaakah BTS v ge photo dhiyaeee… Sorry comment nukurevuneema…. v busy koh ulhey thee… Story Hama Habeys.. waiting for next part..I purple u..💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  • ♡Maiii♡

   January 30, 2020 at 8:44 pm

   bts v ge pic in cover mihaaru change kohlee… its ok comment nukurevunas. And thank u so much tae tae. Keep waiting… purple you 2💜💜💜

 11. ♡Maiii♡

  January 30, 2020 at 8:42 pm

  hey all my fans…. mihaaru alhugandaa hangout in talk kureveyne
  [email protected] mi gmail in😊😊

 12. magnumm

  January 31, 2020 at 7:18 pm

  hey broxyyyyyy….midhuvaskolhu studies aa kudakoh busy vyma ol nuvan ngeyyy….ehenma try kuraanan next week ga habareh vaan…..n ma mail ah hadhainkoh msg nukurahchey….ma u ah msg kuraanan hang in….k bros😘

  • ♡Maiii♡

   February 2, 2020 at 4:22 pm

   aan… me too midhuvas kolhu hama varah bixy kon miulheny. Im waiting for your msg…. broosss kiyavaathi rangalhah

  • magnumm

   February 2, 2020 at 4:51 pm

   yesh sis…..I’ll ngeyy….n btw I msged u ekm adhi no reply

 13. ♡Maiii♡

  February 2, 2020 at 4:26 pm

  hey all، mihaaru innaane 14 vana part submit kohlaafa. Ekam 400 words liyevunee varah bixy koh ulheythee

Comments are closed.