ތެދުވެރި ލޯބި- 13

- by - 175- January 28, 2020

ޔާޝާ ކިޔައިދިން ހުރިހާ ވާހަކަ އެށް ޔަނާލް އަށާއި އަފްރީން އަށް އަނުމް ކިޔައިދިނެވެ.

* * * * *

ހެނދުނު 9 ޖަހަނިކޮށް، ޔާޝާ އަށް ހޭލެވުނެވެ. މޯޅި އަކަށް ދެމިލާފައި، އެނދުން ތެދުވެގެން ގޮސް ފާހަނަ އަށް ވަނީ ފެންވަރާލުމަށެވެ.

ރޭގަ ޔާޝާ އަށް އަށް ކަންްތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ބާވައޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. އަނިޔާވެރިޔަކާ އިނދެގެން އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހެވެ؟

* * *

”މަންމާ” ރުޅިއައިސް ފުރިފައިވާ އަޑަކުން ޝަމްރާ އަށް ޝާމް ގޮވާލީ، ޔާޝާ ބާއްވާފައި އޮތް ނޯޓް ކޮޅު ފެނުމުންނެވެ. ނިދައިން ހޭލި ގޮތަށް މޫނު ނުދޮވެ ދަތް ވެސް ނޫންގުޅާ، ޝާމް ނުކުތީ ދެދަތް ޕިލާ ފިތާ ބާރު ކޮއްގެނެވެ.

ބަދިގޭގައި ފިޔާ ކޮޅެއް ކޮށަން ހުރި ޝަމްރާ ސިހިފައި ބަލައިލީ، ރުޅި އައިސް ރަތްވެފާވާ ޝާމް ފެނުމުންނެވެ.

”ދަރިފުޅާ، ތިރުޅި މަޑު ކޮށްބަލަ!. ކިހިނެއްތަ ވީ؟” ކަމެއްވީ ކަމެއް ނުހަދާ ޝަމްރާ ބުނެލިއެވެ.

”އަހަރެން އަދި ރުޅިއައި ވަރު ކުޑަ! މަންމަ ވެސް މާ ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. ޔާޝާ ވީތަނެއް އަހަރެން ކައިރީގަ ބުނޭ، ދެން އެ ޔާޝާ ފެންނަ ދުވަހަކީ އަހަރެންގެ އަތުން ޔާޝާ މަރުވާނެ ދުވަސް” ޝާމް ހަޅޭތް ލަވަން ފެށިއެވެ.

”ޝާމް. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކެތްކުރެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް ދޯ. ޝާމް ތިދޭ އަނިޔާ އަށް ޔާޝާ ކިހާދުވަހަކު ކެތްކޮށްފި. ދެން ވެސް ރުޅި ނައިސް ތި ސިކުނޑިން އެއްޗެއް ވިސްނަބަލަ” ޝަމްރާ ބެލީ ޝާމް އަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ.

* * * * *

”ދޮންތަ މިއަދު ވަރަށް އުފާ ވެއްޖެ. ދޮންތަ ލޯބިވާ ކޮއްކޮ އާދިމާވީމަ” ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދައްކަމުން ގޮސް ޔާޝާ ބުނެލިއެވެ.

”އަހަރެންވެސް ވަރަށް ހެޕީ ދޮންތަ އަހަރެން ކައިރިޔަށް އައީމަ. އަހަރެންނަށް އިނގޭ ދޮންތަ ދެކެ ހަޤީޤީ ލޯބިވާ މީހެއް، އެކަމް ދޮންތަ ނޭނގެ ގަބޫލް ކުރާނެ ކަމެއް” ޔަނާލް ވަރަށް ނުބުނަން އިނދެފަ ބުނެލިއެވެ.

”ކާކު” ޔާޝާ އަހާލިއެވެ.

”އަ… އައިޝަން” ޔާޝާ ހިތައް އަރާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ހުރެ ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ.

”ވަޓް؟؟؟….. ތި ނާލް ކައިރީ ކާކު ބުނިއެއްޗެއް؟” ވާނުވާ ނޭނގިފައި އިން ޔާޝާ އަހާލިއެވެ.

-ނުނިމޭ-

 

ވަރަށް ދުވަސް ކޮށްލާފަ މި އަޕް ކޮށްލެވުނީވެސް އަދި އެހާ ކުރުކޮށް ގެނެސްދެވުމުން މައާފައް އެދެން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެން އިން ޕާރޓް ވަރަށް އަވަހައް އަޕް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާނަން😊

175

♡Maiii♡

Hurihaa kiyuntherin thidhey support vx alhugandu varah shukuruverivan. adhi negative and postive comment thah vx ufalaaeku balaigannan. Contact me~ [email protected]

You may also like...

35 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vv reeethi kuruviyas we understand school vyma.😁 Alhugandah ves mihaaru vagutheh nuvey… 😞😞vv busy
  And mai sis mis you vv bodukoh… adhi ehdhuvahun hangout in vaahaka dhahkan vaane…😘😘lysm❤

  1. Grd 6 bc kameh adhi eh alhuganda kah neynge….ur desperating isher…. Mii publice ehcheh viyas isha akii vrh over vaa kujjeh…. N i will not tell u who i am…. 😏😏

  2. yh.. adhi talk kohleveyne insha allah varah avahah. And thank you. V happy vehje comment kohleema. Ly2

 2. Heyy isher lam dhuvahaku vc isher aa dheytherey e gothakah nudheken…. Noo thats not me… Lam nukuraakameh lam ge boluga elhuveema vrah dhera vejji 😟🙄🙄😔😔

 3. Dhn believe nukuranyyaa hurebala…. Not my mistake dhw….isher thi gothah ulheythii isher dheke foohi vaniii…..
  Mihaaru thi vanii jiji ah vaahn…. That guy says what is true 🙄🙄🙄🙄🙄🙄😏

  1. Alhefahe… lam mihaaru ish aa jiji aa ehfadha kurany… ekm lam noon kmah ehn nubunaakamah gabool kuran dhathi but i believe it thats not you lam. 😊

  1. Kobaa magey mahssala insaanunah kuh kureveyny. Lam buney ma maafah neydhama thihen.i said sorry ey dhw. I know my mistake i know. I believe. I believe. Thn lamge kameh dhw maafu dhinumaky… ok maafu nukuriyas. But i said dhe sorry ey .🤨 thn whats wrong with you😑
   Lam ves over thi vany.😶
   Thn lam noon ithuru meeheh ehn bunaany kaaku? Lam dhogu nihadhaa aadheys kohffa. Maafu nukuriys dhogu nahadhaa buney… 😶 i will not be angry… dhuvahukuves masheh myhaku dheke rulhi naadhey..😑 and thank u for pointing my mistake. Lam noonas😕😕
   I will try to correct.😔😔😔😒😒😒
   Lam thihaa dhashu dharaja ah vehtidhaane kamah masheh hiyeh nukuran.😶🙄🙄 ma dhekuny lam aky ma dhahtha eh gothuga but kihineh thiya hedhy😶😶😶🙄🙄🙄🙄,

 4. N bunan isha thats not me ingey….. I forgive you….. But lam over vefa othiyyaa over vi gotheh buneba dhw….. Isher lam aa dheytherey thi dheke ii enme dhuru meeheh vc lam aa dheytherey nudhekey gothakah… 🙄🙄😡n i hiyeh nukuran isha lam aa kai aa fake friends ah tag kuraane kamakah…. I cant believe…. So we are ur fake friends dhw….n one more i will tell…. That anonymous is true isha….. Publice thereyga ehfaharu isha lam dhera kolli…. Rulhi vc aee efaharu ….. Ehchehi vc keen… So u have to think what u did isha…. 🙄😦😦😔😏😥😠😡😠😡😩

 5. Maiii…… Woww😍😍😍 varah Varah Reethi mi part ves 😍😍😍😍 whn is nxt part ?😊😊😊😉😉😉 Waiting 4 it😁😁😁😁😁varah miss ingy❤️❤️❤️❤️luv yh❤️❤️

  1. Thankssssss v v v bodah….. next part I will upload soon. I think Sunday ga heevey up kohleveynehen. Miss you morrrreeee♡…. keep waiting. Love you tooo

  1. Kon ehchakah mention kuran😂😂😂😂😊😊😊…… Tik tok in ehvc ehchakah mention koggen nuvaane ingey isha…. I ehaa hinhama jehey kamennu eiii…. Kai aa aisha aa mention kuriyas lam ah ok…… But im not okey with you😥😥😁😁😁😁

  2. Masheh beynumeh ves noon kae mention kuraakah 😋😋😋😋 ma nan kae ehmme ehchehga ves mention kohfiyyaa ma haa nubaa meeheh noolheyne mi dhuniyeyga vez.🤭
   Lol. Lam ge goiy mashah dhas ve nimi hathim vehjje.

  3. Ishh dhn thikan dhemeehun vx hutaalaba….aslu varah ladhu dhw public therey thihen ulhunyma….ehn ve plz ishh huhtaalaa dhn….not only ishh lam vx…..

  4. Totally agreed with kaira. Gaimu aneh dhuvahu thi dhemeehun vv reehchah talk kureemehnu…. but mai aa behey kameh noo dhw thi meehunge kanthakaky… but oublic vyma bunely

  5. Alhaanulaa eii e dheehunge haalathu….ekm fahun adhi ok vaane….☺️☺️☺️☺️….ekm public therey v ma aslu e gothah ulhun ehaa ranglheh noon dhw…

  1. I know kurukan busy kamun nuvanee. Thanks ingey v v bodah brosss🤗🤗🤗…. next part Sunday ga♡♡♡

 6. Dear… Konthaakah BTS v ge photo dhiyaeee… Sorry comment nukurevuneema…. v busy koh ulhey thee… Story Hama Habeys.. waiting for next part..I purple u..💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  1. bts v ge pic in cover mihaaru change kohlee… its ok comment nukurevunas. And thank u so much tae tae. Keep waiting… purple you 2💜💜💜

 7. hey broxyyyyyy….midhuvaskolhu studies aa kudakoh busy vyma ol nuvan ngeyyy….ehenma try kuraanan next week ga habareh vaan…..n ma mail ah hadhainkoh msg nukurahchey….ma u ah msg kuraanan hang in….k bros😘

  1. aan… me too midhuvas kolhu hama varah bixy kon miulheny. Im waiting for your msg…. broosss kiyavaathi rangalhah

Leave a Reply

Your email address will not be published.