އަޒްކާ

- by - 57- January 12, 2019

“މަޑުކޮށްބަލަ!” އަޒާން ބާރުބާރަށް ހިނގައިފައި އައިސް އައިކާއާ އަރައި ހަމަކުރިއެވެ. “އެއްޗެއް ބޮވިފަތަ؟” “ހާދަ ބާރަކަށޭ ތިޔަ ހިނގަނީ!”

 

“ނަމާދު ވަޤުތައް ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރާނެ، ހަމަ ނޭނގެނީތަ؟” އައިކާ ބުނެލިއެވެ. ހަމައެއާއެކު އައިކާގެ ހިނގުން އިތުރަށް ބާރުކޮށްލިއެވެ. ހީވަނީ އެމަށް ދަހިވެގެން ދުވެފައި އަންނަ ކަންނެއްޔެއް ހެނެވެ. “މާލެ އެރިތާ މިހާރު ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްވީ އަދިވެސް ހިނގަންވީ ގޮތް ބުނެދޭން ޖެހޭނީ މަށަށް ދޯ؟” އައިކާ އިތުރު ގާބުރިއެއް އަޒާންއާ ދިމާލަށް އެއްލިއެވެ.

 

“ވަރެއްގެ އަންހެނެކޭ ދޯ؟” ޕިސް ކަނޑާލަމުން، އަޒާން ބެލީ އައިކާއާ އެއްވަރަށް ހިނގޭތޯ އެވެ. މަޖީދީ މަގުން މަންދު ކޮލެޖް ކުރިމައްޗެވެ. މަގުގެ އަނެއް ފަރާތު ދުވާރު މަތީ ހުއްޓިލައިގެން ހުރި ލޯބިލޯބި އަންހެން ކުއްޖެއް ފެނިފަ، އައިކާއަށް ކެތެއް ނުވިއެވެ.

 

އެ ކުއްޖާ ހުރީ އެކަންޏެވެ. އެހެންކަމުން އެކުއްޖާއާ ވާހަކަ ދައްކާލަން ގާތަށް ދާން އައިކާ ބޭނުންވިއެވެ. ފެންނަ ފެނުމުން އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. ލައިގެން ހުރި ޗާލު ހެދުމާއެކު ކުއްޖާގެ ލޯބިކަން އުތުރިއަރައެވެ. ހީވަނީ ކާޓޫނެއްގައި އުޅޭ “ބާބީ” އެއް ހެންނެވެ.

 

“އަޒާން، ބަލާބަ އެހެރަ ލޯބިގަނޑެއް، ހިނގާބަ އެކޮޅަށް” އަޒާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އައިކާ ހިނގައިގެން ވަޤުތެވެ. ޞުބުޙާނަ ﷲ އެވެ. ފެނިގެން ދިޔަ މަންޒަރުން އައިކާގެ ހިތް ކުދިކުދިވި ކަހަލައެވެ.

 

އެ ތުއްތު ލޯބި ކުއްޖާގެ ގައިގައި ޖެހިގެން ދިޔައީ މަތިން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ގޯންޏެކެވެ. އެވަޤުތު އެކުއްޖާގެ މަންމަ އެތާހުރި ފިހާރައަކުން ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “ދަރިފުޅާ… އަޒްކާ…” އެވަޤުތު އެހިސާބުގައި ތިބި ބަންގާޅިންތަކެއް އައިސް އެ ދެމައިންނަށް އެހީވިއެވެ. އަދި ޓެކްސީއެއްގައި ވަޤުތުން އެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ.

 

އެރޭގެ 8 ގެ ޚަބަރެވެ. ޚަބަރު ބަލަން ތިބި އައިކާއާ އަޒާން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އެދަނީ އެ ތުއްތު ކުއްޖާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހަބަރެއް ކިޔާތޯއެވެ. “މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ގޯންޏަކުން ޖެހި، އަނިޔާވި ކުއްޖާ، ދާދި ދެންމެއަކު އައިޖީއެމް ހޮސްލިޓަލުގަައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ ކަމަަށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި” އިވިގެން ދިޔަ ޚަބަރާއެކީ އައިކާއާއި އަޒާނަށް ރޮވުނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހިލާލިއެވެ.

 

ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އަޖަލު ހަމަވުމުން ދުނިޔެ އަޅާ ދާންޖެހޭނެއެވެ. މަރުވާނެ އިރެއް، މަރުވާނެ ތަނެއް، މަރުވާނެ ގޮތެއް ހަމަ އެކަކަަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. މިއީ ދުނިޔެ ހިނގާ އުސޫލެވެ.

 

ނޯޓް: މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގެ ހަނދާނުގައި ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައާ އަސްލު ހާދިސާއާ ނުގުޅުވުން އެދެމެވެ. ސަބަބަކީ، މިއީ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތަަށް ނުވުމުންނެވެ. މިވާހަކައިގެ ހާދިސާ އެތުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ބޭނުންކުރީ އަމިއްލަ ހިޔާލުތަކެވެ.

 

57

Zidhan #LiyaaKujjaa

Writer and Journalist since 2014 I write what is on my mind. I try to deliver it with my own style. Your feedbacks are always welcome. Will never sacrifice who i am for anyone else. Wil be myself always proudly. - Zidhan / Havaasaa R. Vaadhoo

You may also like...

11 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Alhuganduge Vaahathakah Abadhuvess Inthizaarukuraa Loabivaa Kiyuntherinnahshaai, Alhuganduge Vaahakathah Kamunudhiyas Kiyun Huttaanulevey Kiyuntherinnahshaai! Vaahaka kiyumah loabikuraa adhi liyumah loabikuraa hurihaa faraaiythakah au aharuge heyoedhunthah fonuvaahaalu bunameve. Dhuvaskolhakah namavess kiyuntherinnaa dhurah jehilevunythee maafah edheme. Alhuganduge inthizaaruga thibi kiyuntherinneyve, alhugandu enburi miaee’eve.
  Varah Loabivey! #Salam

  ⚠Report!
 2. Zidhern varah bodah maafah edhen…
  Haadha inthizaareh kohffeemey zidhern ge story akah finally vaahaka up v
  Varah reethi ingey
  Dhen kon iraku aa vaahaka eh kiyaalan libeyny
  Masha allah ❤💙💛💜💚 v molhu
  ❤❤🙊😻😘😘😍😍
  Waittingg for another storyy….

  ⚠Report!
  1. It’s ok. Message kurahche. Miss you too!

   SOON story eh upvaane IA! 😀❤

   ⚠Report!
 3. maasha allah vrh reethi story eh
  zeck ah ingeytha zeck vaahaka nuliyaane kamah vrh dheravi
  but now happy
  zeck ragalhu thr
  keep it upp
  waiting for another story

  ⚠Report!
  1. Alhamdhulillaahi! Haalu Rangalhu! adhi v Miss anu! Message eh kollahche. Phone change vegen miulheny! ❤

   9877233 (In case you lost)

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.