Author: RAIN LOVER GIRL

4

އަހަރެންގެ ޑައިރީ 3

އަހަރެން އެ މެސެޖު ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ކިޔާލީމެވެ. އެއީ ދެވަނަ އެށް ނޫން ނަދުވާގެ މެސެޖެކެވެ. އަހަރެން ހީލީމެވެ. ނަމަަވެސް އެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވީ އެއީ މަަކަރު ގަދަ އަންހެނެއްކަން ހިތައް އެރުމުންނެވެ....

27

އަހަރެންގެ ޑައިރީ 2

              ނޯޓް: ކުރިން ޕާޓުގައި އަޅުގަނޑަށް ޖެހިފައި އިންނާނީ ސުމާއަށްވުރެ ދެ އަހަރުގެ ތަފާތު ސާލިމް ހުރެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް އޮޅުމަކުން.. ސުމާ އާއި...

19

އަހަރެންގެ ޑައިރީ 1

”އަހަރެން މި ޑައިރީ ލިޔަން ފެށީ އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރުގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގާ ހުރިހާ ހާދިޘާއެށް މި ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެވެ.” ނަދުވާ ކިޔަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް...