Author: livy

214

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 4

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް ހިތައި ދެލޯ މަރައިގެން އޮތް ރައިނާ ލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނުނު ސޫރައަކުން ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިކަހަލައެވެ.ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް ރައިނާ ނުދެކޭހާ ރީތި ކުއްޖެކެވެ.އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ވަރަކަށް...

481

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 3

ހަމަ އެވަގުތު އެނދުމައްޗަށް ގޮސް އޮށޯވެ އޮވެ މީހަކަށް ގުޅައިލިއެވެ.”ކަމޯން…ކަމޯން ޕިކްއަޕް ދަ ފޯން ގަރލް….ހަލޯ އިނާ”އާޔާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ ރައިނާ އަށް ގުޅައިލިއެވެ.ހުރިހާ ވާހަކައެއްހެން އާޔާ ރައިނާ އަށް...

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 2
50

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 2

7 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު ބެންކޮކަށް އާދެވުނެވެ.ފްލައިޓް ރަންވޭގައި ޖެއްސުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެން ފްލައިޓުން ފޭބުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.ޒާއިފްވެސް ފްލައިޓުން ފެއިބުމަށް ދިޔައެވެ.މިއީ އާޔާ ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުކަން އިނގޭތީ ޒާއިފްގެ މޫޑު ވަނީ...

109

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 1

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.ދުރުދުރަށް ދާންދެން ބަގީޗާގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކިތަކުގެ ރީތި އަލިން ބަގީޗާ އަލިކޮށްލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިއާއިއެކު ފަތްތައް ދެފަރާތަށް ހެލެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި އިވެމުން ދިޔަ ރީތި މިއުޒިކީ...

16

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ (ފެށުން)

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.ދުރުދުރަށް ދާންދެން ބަގީޗާގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކިތަކުގެ ރީތި އަލިން ބަގީޗާ އަލިކޮށްލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިއާއިއެކު ފަތްތައް ދެފަރާތަށް ހެލެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި އިވެމުން ދިޔަ ރީތި މިއުޒިކީ...

15

ހަޔާތް

މާކިން މިދިލިގަހެއްގައި ލެގިލައިގެން ހުރެ ވިސްނަމުން އެދަނީ ވީރާނާ ވަމުންދާ އޭނާގެ ހަޔާތާ މެދުގައެވެ.އެވޭނީ އިހްސާސްތައް މުޅި ހަށިގަނޑުގައި އަޅާ ކަހަލައެވެ.އެހެންނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.ތިމާ ދިރިހުއްޓާ މަރުގެ އިންޒާރު ލިބުމަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށްވުރެ...