ވިސްނާލަމާތޯއެވެ. ވިސްނާލަންވީ މުޖްތަމައު އާއި މެދުގައެވެ. މިކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ  ދޭސީން އެއް ފަސްގަނޑެއް ގައި އުޅޭ ދެން ވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟

މިކުޑަ ފަސްގަނޑަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ހަތަރު ލައްކައާއި ގާތްކުރާ ވަރަސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. މި އެންމެން އެއްފަސްގަނޑެއްގައި އުޅޭނަމަ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވައި ނުސާފުވެ ބަލިމަނޑު ކަމެއް ފެތުރޭނޭ ކަމީ ޔަގީން ކަމެކެވެ.މި ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖެ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ނުގެބެވޭ ގޮތަށް އަތޮޅުތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމީ ވެސް ނަސީބެކެވެ.

ނަމަވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރި ރަށް ކަމުގައި ވާ ‘މާލެ’ އާއި ‘ކ’ އަތޮޅަކީ ތޮއްޖެހިފައިވި ނަމަވެސް އެކި އެކި ބޭޏުންތައް ފުއްދައިދޭ ރަށްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ މީހުން މާލެއަށް އެބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ޒިޔާރާތް ކުރެއެވެ.

އަނެއްކާ މާލެ އަކީ ބޮޑު ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ މަގުތަކަކީ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އަދި ތޮއްޖެހި ހަލޮބޮލި ވެފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަލިބައްޔާއި ޝިފާއެއް ނެތްފަދަ ބޮޑެތި ވަބާތައް ގިނައިން ފެތުރެނީ މިފަދަ ތަންތަނުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް (އަހަރެންގެ ބިން، ދިވެހިންގެ ބިން) އހަރެމެންގެ ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ފެތުރޭ ކަހަލަ ބޮޑެތި ބަލިން މިންޖުވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވުމަކީ އަހަރެކެންގެ ނަސީބެވެ.  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެން އެއްފަސްގަނޑެއްގައި ނުލެއްވުމަކީ ވެސް އަހަރެމެންގެ ނަސީބެވެ.

الحمد ﷲ

7

5 Comments

 1. fregle

  February 18, 2021 at 1:24 pm

  Mi mazmoonuves hama habeys!!❤

  • fregle

   February 18, 2021 at 1:24 pm

   Mi mazmoonuves hama habeys!!❤

 2. inya

  February 18, 2021 at 1:30 pm

  Reethi👍👍

 3. black flower

  February 18, 2021 at 1:32 pm

  Thanks everyone ..

 4. redlailacrose

  February 19, 2021 at 2:11 pm

  Nice 🌹🌹

Comments are closed.