ނުވާނަމޭ ބަދަލެއް ހުވާޔާރާ…(ޓްރެއިލާރ)

- by - 67- June 25, 2020

ގޭތެރޭގައި މޮޕުލަމުންދިޔަ ނޯޔާގެ މޫނު ވަނީ މިލާފައެވެ. މިއީ އާކަމެއްނޫނެވެ. އަބަދުގެ ވެސް ހާލަތެވެ. ކަބަޑު ތަށް ސާފުކުރަނިކޮށް އޭގެތެރޭގައި އޮތް ފޮޓޯ ފްރޭމެއް ލޮލުގައި އަޅާގަތެވެ. ކުރީގެ ހަނދާންތައް އާވާން ފެށުމުން ނޯޔާގެ ލޮލުން ކަރުނައިގެ ކޯރެއް ދެމުނެވެ. އެއީ މީގެ 11 އަހަރުކުރިއެވެ…..

5އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ ނޯޔާ އުރައިގެން ވަހީދު ހުރިއިރު ކައިރީގައި ހަނާ ހުރީ ފޮޓޯނަގަން ތައްޔާރުވެގެނެވެ.  އިރުއިރުކޮޅާ ހަނާ އޭނާގެ ފުރާނަފަދަ އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލައެވެ. މި ކުޑަކުޑަ އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ވެސް މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މިއޮތީ ކީއްވެފަތޯ؟؟ އެ ފޮޓޯގަނޑުގައި ހެވިފައި ހުރި ވަހީދު ފެނުމުން ނޯޔާ ގެ އަތް މުއްކައްވާލީ އެރީ ރުޅިއަކާ ވީ ފޫއްސެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. މިއަދު ނޯޔާ އަށާ ނޯޔާގެ މަންމަ ހަނާއަށް އެހާލު ޖެހުނީ ހަމަ އެ ވަހީދުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބައްޕަ ކިޔަން ކިތަންމެ ލަދުގަތްކަމަކު ބައްޕަ ވާނީ ހަމަ ބައްޕަ އަށް ކަން ނޯޔާ އަށް އެނގެއެވެ. ނޯޔާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ހަލީމާގެ އަތުގެ ހޫނު އެތިފަހަރެއް ނޯޔާގެ ކޮލަށް އަމާޒުވުމުންނެވެ. “ބަލަ ކާކުތަ ބުނީ މަސަތްކަތް ނުކޮށް ތިހެން އަރާމުގަ ކަލެއަށް އިނދެވޭނޭ ހަމަ މިހާރު ދޭ އަހަރެންގެ ހެދުންތައް ދޮންނަން” ނޯޔާގެ ދޮންމަންމަ ހަލީމާ ހަރުކަށިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އިތުރު ބަހެއް ބުނުމެއްނެތި ނޯޔާ އެކަން ކުރަންދިޔައެވެ. ހަލީމާ އާ ޒުވާބު ކުރަން ހަދާފިއްޔާ ނޯޔާއަށް ވަކި ރަނގަޅު  ގޮތެއް ނުވާނެ ކަން އެނގެއެވެ. އެގޭގައި ނޯޔާއާ އެއްކޮޅަށް އަރާނެ މީހެއް ނެތްތާނގާ އެމީހުން ނޯޔާ އާ ދޭތެރޭ ކަންތައްކުރަނީ އަޅަކަށްވުރެ އިހާނެތިކޮށެވެ……..

ނުނިމޭ………………………………………………………………………

 

67

lilly

👀just a girl tht hides a thousand 🔪feelings behind the happiest smile😁.. ✨i just love to read n write storiess.🤗. n share the best👍 n worst👎 memories with u guyss..😊💕 feel free to tell me anything..💙💙 will always love u guyss💙💙

You may also like...

25 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Yay me first dhooooooo ….. Oooooooooohhhhh siss u came back dhwww ….. Masha Allah Masha Allah varah varah reethi trailer ❤️❤️ …. Hama speechless 🤐🤐…… Siss btw cover ga eh Noya eh neii dhww ….. siss ge ehn strys hn siss ge mi stry vx reethivaane kamah mi uhmeedhu kuranee …. Avahah up kohdhehchey 1 prt 😉 …. Can’t wait …. Whn nxt ???…… Waiting………….. Siss I miss u so much these days 😭😭😭 …. Lysm ❤️❤️
  Stay safe
  TC
  Lots and lots of love from AFU ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  1. hellloooo afuuuu yesh im backkk oh cover dho mi story ge first 3 part kiyaaleeema u will knw whyy alreadyy submitttted part 1 …. mihaaru mi story part 10 aa hamayah type koh nimijjjje hehehe i misss u moreeeee laaaaaaaaaav ❤❤

 2. Yeyy..sis u came back dhw.Yeyyyy. Trailer varah Varah Varah Varah Varah reethi ❣️🥀 maa sha Allah 💞⚡💯 curiously waiting waiting for the first part ✨🔥🥀 ly ✨💞

  1. thank u soooo much livvvvyyy yesss i already submittttted part 1…. lav ya more n moree❤❤❤

 3. Yayyyyyyy!!!!….new story eh dhw……..varah varah reethi trailer😘……masha allah……speechless…..alhey sis first part avahah up kohlla dhehchey…..vrh kiyaa hithun mi hury😊😁….waiting….lysm stay safe

  1. thank u soooo much kaiiiiiii yessshhhhh i already submitttted first part … lav ya moreeee u 2 be safeeee❤❤

 4. Archaa anekka vx my favourite author ge vhk eh kiyaalan libihjje❣️💯😘……. Trailer Vvv salhi💓💗….. Um curiously waitingg for 1 prt😊😍…… LYSM 💞❤️💕

 5. Wow sis …. sis ge new story eh dhw. Cover pic and name ves varah sali. As well as the trailer. Unmeedu kuran story varah sali vaane kamah.😊😊😊❤❤and looking forward for the part one. Love u sis…

 6. Woooow siss 😍😍
  Vvvvvvvv reethi 😘😘
  Nd speechless ❤️❤️❤️
  Trailer hama habbu 💜💜💜
  I can’t wait to read nxt part 💙💙💙
  Nxt part avahah up kohladheeba siss 💚💚💚
  LAV U MORE SISOOO 💛💛💛
  TC……. 🤗🤗🤗
  STAY SAFE 😊😊😊

  1. awww thank u so much for the heartss next part already submitttteddd uuu lets my dialoque hehe LOVEU U 2 BE SAFE

 7. Maasha Allah ❤😍😍
  Very curiously waiting for the first part. Love the trailer and the cover photo

 8. Hiii sissyyy u ge vhk thah kiyaafa hama speechless
  U vhk liyun huhtaba nulahchey
  Love ur stories
  Be safe and take care

 9. V reethi. vaahaka kuriya dhaane gothen neygifa hama. Loving the touch of mystery. 😍😍😍😍😍 ما شاء الله

 10. Woww mi cover pic vvvvvvv salhi Adhi trailer vx Vv reethi vvvvvvv kiyaa hiy vx vehjje
  LYSM TC❤️❤️❤️❤️❤️
  STAY HOME # STAY SAFE #

Leave a Reply

Your email address will not be published.