އަހަރެންނަށް މިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަބަދުވެސް އެހުންނަނީ މިހާރަކަށް އައިސް ބޮލުގައި ރިއްސާ ގަނެފައެވެ. ނުވިތާކަށް އަދި އެއްޗެއް ކެވުނަސް އެހެރެ ވާގޮތެކެވެ. ހިފަހައްޓާލެވެނީ ކިރިޔަ ކިރިޔާ އެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ………….

 

 

ނޯޓު: މިވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ހިނގާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގާފާނެ ހާދިސާއަކަށް ބަލައިގެން ލިޔަމުންދާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ކިޔުންތެރީންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިވާހަކައިން ކިޔުންތެރީންނަށް އިބުރަތެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ބުނެލަން ބޭނުމީ މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ބިނާކޮށް ލިޔަމުންދާ ކުރު ވާހަކައެއް ކަން ކިޔުންތެރީންނަށް ހަނދާންކޮށްލާދެމެވެ.

22

5 Comments

 1. Ihoo

  May 9, 2020 at 2:47 pm

  Assalamu alaikum miothy huriha kudhinnah dheyn ulhun surprise 🙊🙊🙊 Huriha kudhinnah trailer kamudhaane kamah ummedhu kuran..Jazakillah khairan ♥️♥️♥️

 2. Kylie

  May 9, 2020 at 8:58 pm

  V reethi trailer… Waiting fr the story…

  • Ihoo

   May 9, 2020 at 10:09 pm

   jazakillah khairan kylie <3<3<3 Story mihaaru liyamundhany in sha allah v avahah up kureveyne

 3. samra

  May 9, 2020 at 11:11 pm

  Mi stry vvvv reethi vaanehen hyvany… waiting fr the stry… 😗😗😗😗😗

  • Ihoo

   May 12, 2020 at 3:38 pm

   Jazakillah khairan sam ♥️♥️♥️Mihaaru story liyamundhany in sha allah v avahah upload koh dheynan

Comments are closed.